Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Waarop letten als u een fonds kiest?

Wie wil beleggen in een fonds heeft alleen al in België de keuze uit meer dan 10.000 fondsen. Maar hoe vindt u het meest passende voor uw spaarcenten?

Veel beleggers gaan te rade bij hun bankier om een beleggingsfonds te kopen. Hoewel het aanbod van de meeste bankiers heel uitgebreid is, hebt u op die manier toch maar toegang tot een beperkt percentage van de Belgische fondsenmarkt. De meeste bankiers bieden enkel de eigen huisfondsen aan.
Wie als startpunt de volledige markt wil, zal dus zelf op onderzoek moeten. Een aantal vragen zijn cruciaal om de gepaste fondsen te vinden.

1/ Bepaal uw risicoprofiel

Elke goede belegging begint met hetzelfde basisidee: ken uzelf. Enkel als u weet hoeveel risico u wilt en kan lopen, kan u bepalen naar welk type fondsen uw voorkeur uitgaat. Wie heel weinig risico wil, zal bijvoorbeeld kiezen voor een geldmarktfonds. Wie een hoger rendement nastreeft, zal meer risico moeten nemen, en zal mogelijk naar een aandelenfonds op zoek gaan.

Een fonds dat in één regio of één sector belegt, is risicovoller dan een fonds dat wereldwijd en in alle sectoren aandelen oppikt.

Fondsen zijn op zich al gespreid, maar zelfs tussen de fondsen zijn er grote verschillen in spreiding. Een fonds dat in één regio of één sector belegt, is bijvoorbeeld risicovoller dan een fonds dat wereldwijd en in alle sectoren aandelen oppikt. Mensen die in de jaren 90 technologiefondsen en vóór 2008 bankfondsen kochten, kunnen ervan meespreken.

2/ Vergelijk fondsen

Eens u bepaald hebt binnen welke beleggingscategorie u wil beleggen, dan blijven er nog vele fondsen over. Er zijn tientallen verschillende fondsenhuizen die bijvoorbeeld in ons land een Europees aandelenfonds of een gemengd fonds aanbieden. De volgende stap is daarom om binnen de categorie de fondsen met elkaar te vergelijken. Die vergelijking kan op verschillende niveaus, maar de prestatie, het risico en de kosten zijn de belangrijkste.

Sommige fondsen slagen erin over een bepaalde periode heel hoge rendementen te halen. Als belegger is het belangrijk na te gaan hoe die return tot stand is gekomen. Is de prestatie te danken aan één toevalstreffer of één geluksjaar? Dan is het fonds wellicht niet het beste product voor uw portefeuille.

Als belegger is het belangrijk na te gaan hoe die return tot stand is gekomen. Is de prestatie te danken aan één toevalstreffer of één geluksjaar?

Beoordeel daarom fondsen op hun regelmaat. Als ze elk jaar opnieuw bij de betere binnen hun categorie behoren, dan zegt dit veel meer over hun beleggingsprocessen dan als ze in één jaar toevallig helemaal bovenaan de lijst staan. De Tijd-kronen beoordelen de fondsen op hun regelmaat en kunnen een leidraad vormen.

Sommige beheerders halen een hoger rendement door meer risico te nemen. Door te kijken naar de prestatie van fondsen in een dalende markt krijgt u zicht op de risico's die de fondsbeheerder durft te nemen. Kijk bijvoorbeeld hoe het fonds presteerde tijdens de coronacrisis van 2020, maar vergelijk die prestatie enkel met fondsen die tot dezelfde beleggingscategorie behoren.

Verder zijn ook de kosten een belangrijk punt in de vergelijking. Liggen de kosten van goed presterende fondsen hoger dan die van minder goed presterende fondsen? Het antwoord op die vaak gestelde vraag is neen. Er is geen verband tussen de kosten van een fonds en zijn prestatie. Belangrijk is dus om de kosten van fondsen te vergelijken en de echt dure fondsen te vermijden. Want die kosten zijn eigenlijk het enige waarover u op voorhand zekerheid hebt. Het rendement moet u afwachten, maar als een fonds 2 procent kosten per jaar aanrekent, dan weet u al zeker dat uw fonds al minstens 2 procent per jaar rendement moet halen om u een positieve return op te leveren.

3/ Wil ik een meerwaarde of een inkomen?

Ook dat is een zeer persoonlijke vraag. Afhankelijk van uw leeftijd of arbeidssituatie, zal het ene belangrijker zijn dan het andere. De voorbije jaren is de vraag naar een inkomen uit fondsen gestegen, omdat bij spaarboekjes, kasbons en obligaties het inkomensaspect grotendeels is verdwenen door de lage rente. De fondsbeheerders spelen daar uiteraard gretig op in met fondsen waarbij regelmatige en hoge uitkeringen een expliciete doelstelling is.

De meeste fondsenhuizen bieden van hetzelfde fonds twee varianten aan: een distributiefonds en een kapitalisatiefonds. Het eerste fonds keert jaarlijks een dividend uit, het tweede herinvesteert het inkomen in het fonds. Door te herinvesteren in het fonds creëert de beheerder een sneeuwbaleffect, wat de uiteindelijke meerwaarde bij verkoop ten goede kan komen.

4/ Actief of passief beheer?

De klassieke niet-genoteerde fondsen worden doorgaans actief beheerd en proberen beter te doen dan hun referentie-index. Maar niet alle actieve beheerders passen die strategie toe. Integendeel, vele fondsbeheerders vertrekken vanuit de referentie-index en passen hier en daar een gewicht aan. In de praktijk blijven ze echter dicht bij de index aanleunen. Daarom staan ze bekend als indexknuffelaars. Voor deze fondsen kiest u beter niet, want dan bent u beter af met de goedkopere beursgenoteerde indexfondsen of trackers. U haalt hetzelfde rendement tegen lagere kosten.

Voor indexknuffelaars kiest u beter niet, want dan bent u beter af met de goedkopere beursgenoteerde indexfondsen of trackers.

Knuffelaars opsporen kan vrij eenvoudig. Het volstaat naar de grootste tien posities van het fonds te kijken en die te vergelijken met die van de referentie-index. Als die nauwelijks verschillen, dan heeft u te maken met een indexknuffelaar. Er bestaan ook meer gesofisticeerde manieren om actieve beheerders te herkennen. De ‘active share’ is daarbij een maatstaf die steeds meer opgang maakt. Dat cijfer geeft in procent aan hoeveel een fonds van de referentie-index afwijkt. Bij een active share van 0 procent hebt u te maken met een puur indexfonds. Bij een percentage van 100 hebt u te maken met een fonds dat geen enkele positie van de referentie-index bevat: een stockpicker pur sang.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud