Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat is een tak23-fonds?

Met een tak23-verzekering combineert u een beleggingsfonds met een verzekeringscontract.

Een tak23-verzekering is een soort beleggingsproduct waarmee u kunt beleggen op de beurs. De verzekering is niets anders dan een fonds dat in aandelen, obligaties of andere financiƫle instrumenten belegt. In tegenstelling tot een tak21-verzekering bieden de meeste tak23-verzekeringen geen kapitaalbescherming. De waarde van de verzekering volgt de evolutie van de onderliggende instrumenten.

Omdat het verzekeringscontracten zijn, kunt u aan de belegging een verzekeringnemer, een verzekerde en een begunstigde koppelen.

Tak23-fondsen onderscheiden zich van de klassieke fondsen door het verzekeringsaspect. Omdat het verzekeringscontracten zijn, kunt u aan de belegging een verzekeringnemer, een verzekerde en een begunstigde koppelen. Dat biedt het voordeel dat bij het overlijden van de verzekerde het kapitaal aan de begunstigde wordt overgemaakt, na afhouding van de erfbelasting. Die constructie kan handig zijn voor iemand die wil dat een deel van zijn vermogen bij zijn overlijden in handen komt van de kleinkinderen of van vrienden, zonder dat hij of zij tijdens het leven de controle op dat kapitaal verliest.

Aanbod

Een ander belangrijk verschil tussen aanbieders van klassieke fondsen en die van tak23-fondsen heeft te maken met het aanbod zelf. Terwijl de meeste banken zich beperken tot de eigen huisfondsen, rekenen verzekeraars veel vaker op externe beheerders. Nagenoeg alle verzekeraars bieden toegang tot fondsen van externe fondsenhuizen.

6
procent
De instapkosten bij tak23-fondsen lopen soms op tot 6 procent, al zijn er ook verzekeraars die geen instapkosten aanrekenen.

Tak23-fondsen kampen nog steeds met hun reputatie dat ze stevige kosten aanrekenen. De instapkosten lopen soms op tot 6 procent, al zijn er ook verzekeraars die geen instapkosten aanrekenen. Goed uitkijken is de boodschap.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud