Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gereglementeerd spaarboekje of niet: wat is het verschil?

De meeste spaarboekjes die in België worden aangeboden, zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Sommige spelers bieden ook niet-gereglementeerde boekjes aan.

Het verschil zit hem vooral in de vergoeding en de fiscale behandeling. Op een gereglementeerd boekje krijgt u een basisrente en een getrouwheidspremie. Op een niet-gereglementeerd boekje krijgt u alleen een basisrente.

Let wel: bij een niet-gereglementeerd spaarboekje gaat om een brutorente. Dat betekent dat u van dat tarief nog 30 procent roerende voorheffing moet aftrekken. Sommige banken houden de belasting zelf in, bij andere gebeurt dat niet en moet u de inkomsten van uw rekening zelf aangeven in uw jaarlijkse belastingaangifte.

30
procent
Bij een niet-gereglementeerd spaarboekje wordt 30 procent roerende voorheffing afgehouden van de opbrengst.

Op een gereglementeerd boekje zijn de intresten tot 990 euro (bedrag voor 2020) vrijgesteld van belastingen. Brengt uw spaarboekje meer op, dan wordt op het deel van de intresten boven dat bedrag 15 procent roerende voorheffing ingehouden.

De wettelijke minimumrente van 0,11 procent, die van toepassing is op een gereglementeerd boekje, geldt niet voor niet-gereglementeerde rekeningen. Dat betekent dat de rente 0 procent of negatief kan zijn.

Controleer zeker de voorwaarden als u een niet-gereglementeerde rekening opent. Zo hanteert MeDirect een opzegtermijn van drie maanden als u geld van de rekening wil halen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud