Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe wordt uw spaarboekje belast?

De belasting op uw spaarboekje hangt af van het soort spaarrekening.
Advertentie

De meeste spaarboekjes in ons land zijn gereglementeerde spaarrekeningen. De intresten op zo’n spaarboekje worden niet belast, tenzij uw spaargeld jaarlijks meer dan 980 euro (bedrag 2022) aan intresten opbrengt. Dan moet u 15 procent roerende voorheffing betalen op het bedrag boven die 980 euro.

980
euro
De intresten op een gereglementeerd spaarboekje worden niet belast, tenzij uw spaargeld jaarlijks meer dan 980 euro (bedrag 2022) aan intresten opbrengt.

Hebt u meer intresten op één spaarboekje, dan zal uw bank de roerende voorheffing inhouden. Dat zal niet gebeuren als u spaarboekjes hebt bij verschillende instellingen. Als geen roerende voorheffing werd ingehouden terwijl u meer dan 980 euro intresten hebt ontvangen, moet u het deel van de intresten boven dat bedrag opnemen in uw belastingaangifte. Daarop betaalt u 15 procent roerende voorheffing.

Behalve gereglementeerde spaarboekje bieden banken ook niet-gereglementeerde spaarrekeningen aan. Daarop krijgt u alleen een basisrente, geen getrouwheidspremie. De intresten op dergelijke spaarboekjes zijn niet vrijgesteld van belastingen. U betaalt er 30 procent roerende voorheffing op.

Gesponsorde inhoud