Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

4 alternatieven voor het spaarboekje

De vergoedingen op het spaarboekje staan fel onder druk. Dat komt door de nieuwe regels die sinds 1 april gelden, maar zeker ook door de dalende marktrente. Bestaan er alternatieven die even risicoarm zijn, maar toch een aantrekkelijker rendement bieden?

(netto) - Eind 2008 boden heel wat banken een rente van 4,25 procent aan op hun spaarrekening. Vandaag bedraagt de vergoeding nog maar zelden meer dan 3 procent, gemiddeld zelfs maar 2,5 procent (zie ook www.rentegids.be). Dat is geen verrassing. Sinds enkele maanden is er een dalende tendens, in navolging van de algemene daling van de marktrentevoeten aangespoord door de Europese Centrale Bank. De ECB heeft er begin april nog een schepje bovenop gedaan door het belangrijkste rentetarief te verlagen tot 1,25 procent.

Spaardossier

Waarmee moet u rekening houden als u een spaarrekening uitkiest? Loont het om in het buitenland te sparen? Of nog: hoe ziet het hernieuwde spaarboekje er sinds 1 april uit? Een antwoord op al uw spaarvragen vindt u in ons uitgebreid spaardossier.

Alternatieven?

Hoe kan u als spaarder in een context van lage rentevoeten toch enig rendement halen zonder daarvoor extra risico te nemen? Welke producten schuiven de banken naar voren, nu het spaarboekje in een strakker keurslijf gedwongen wordt?

  • “De spaarrekening zal zijn belangrijke plaats behouden”, meent Stephane Vermeiren van Rabobank.be. “Het is momenteel trouwens verre van een slechte wachtrekening”, merkt hij op. De reële vergoeding op het spaarboekje is nu veel hoger dan een jaar geleden, ook al oogden de geafficheerde rentes toen veel aantrekkelijker. De inflatie lag toen hoger dan het wettelijke plafond van 4,25 procent. In 2009 zal de inflatie slechts 0,3 procent bedragen, verwacht het Planbureau.
  • Hoewel het niet uitgesloten is dat de langetermijnrente nog daalt, ligt ze misschien wel dicht bij haar minimum. Vandaar dat Dexia en KBC voor vastrentende beleggingen de voorkeur geven aan een duurtijd van 3 tot 5 jaar. KBC: "Als we de rentecurve aandachtig bekijken, ogen de termijnrekening en de goede oude kasbon op 3 jaar met een brutorendement van ongeveer 3,5 procent erg mooi." Maar die producten lijken niet echt in de smaak te vallen. Op 2, 4 en 5 jaar is het rendement dat op die veilige producten wordt aangeboden, tamelijk onaantrekkelijk.
  • Dat zou dan weer de tak21-producten (levensverzekeringen met gewaarborgde rente en kapitaal) van de verzekeraars ten goede moeten komen. Vanuit fiscaal oogpunt betekent dat vooral dat u een beleggingshorizon voor ogen moet houden van minstens 8 jaar. Zo niet, dan zal u 15 procent roerende voorheffing moeten betalen.
  • Verder prijzen de banken, binnen het gamma producten met een vaste rentevoet, vooral bedrijfsobligaties aan. Spaarders die daarvoor opteren, moeten wel een iets langere tijdshorizon voor ogen hebben dan bij een spaarrekening en bereid zijn iets meer risico te nemen. Van kapitaalbescherming is immers geen sprake bij dit product. Een tijdshorizon van 3 tot 5 jaar is aangewezen. Dexia raadt ook aan om te beleggen in bedrijfsobligaties via fondsen, zodat het risico op het in gebreke blijven van de debiteur zoveel mogelijk gespreid wordt. Gezien de volatiliteit op de obligatiemarkten is het ook aangewezen de aankopen te spreiden.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud