Netto Het antwoord op al uw geldvragen

5 miljoen euro slapend geld vloeit naar de staatskas

Slapende rekeningen met een saldo van minder dan 60 euro leverden de staatskas de voorbije jaren al 5,4 miljoen euro op.
©ANP XTRA

Sinds 2008 zijn banken verplicht om rekeningen die vijf jaar onaangeroerd blijven in kaart te brengen. Indien de zoektocht naar de rechtmatige eigenaar niets oplevert, moet de bank de saldi op die rekeningen overschrijven naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Daar blijven de tegoeden nog 30 jaar opvraagbaar, maar enkel als het saldo op de rekening groter is dan 60 euro. Is het saldo lager dan die drempel, dan komen de tegoeden definitief in handen van de fiscus.

487 miljoen euro
Slapend geld
Eind maart 2019 stond 487 miljoen euro geparkeerd op slapende rekeningen.

Sinds de invoering van het systeem kwam op die manier al 5,4 miljoen euro definitief in de staatskas terecht, blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. De regering verhoogde de drempel vorig jaar van 20 naar 60 euro. Rekeningen met een saldo tussen 20 en 60 euro die vóór 2018 aan de DCK werden overgedragen, kwamen door de wetswijziging ook definitief toe aan de fiscus.

Opsporingskosten

De verhoging van de drempel was volgens de regering nodig om de opsporingskosten te rechtvaardigen. Als een bank vijf jaar inactiviteit op een rekening vaststelt, is ze verplicht een opzoekingsprocedure te volgen om de eigenaar te traceren. Omdat die zoektocht kosten met zich meebrengen, hoeft die formele procedure niet gevolgd te worden voor rekeningen waar minder dan 60 euro op staat.

Rekeningen met saldi boven 60 euro worden pas overgedragen aan DCK als de opzoekingsprocedure van de bank niets oplevert. Het geld komt in dat geval ook pas aan de fiscus toe als de rechtmatige eigenaar binnen 30 jaar niet komt opdagen. 'Gezien de relatief jonge procedure, zijn er nog geen saldi die deze 30-jarige verjaringstermijn hebben overschreden,’ zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Eind maart 2019 stond al 487 miljoen euro slapend geld te wachten op de eigenaar.

Let wel, bent u bij dezelfde instelling houder van verschillende rekeningen, dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd als u minstens een rekening de afgelopen vijf jaar hebt gebruikt.

Lees morgen meer over slapende rekeningen in het Netto-katern van De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud