Netto Het antwoord op al uw geldvragen

6 maanden wachten om uw slapend geld te wekken

Slapende rekeningen leverden de schatkist al 4,3 miljoen euro op. Zo'n 67 miljoen euro wacht nog op een begunstigde. Maar wie zich nu aandient, botst op een wachtlijst van zes maanden.
©istock

Als er gedurende vijf jaar geen enkele verrichting gebeurt op een zicht-, spaar- of effectenrekening en er ook geen contact is tussen de rekeninghouder en de financiële instelling, worden de tegoeden op die rekeningen als slapend beschouwd. Ook een (levens)verzekering kan slapen als de begunstigde zes maanden nadat de polis opeisbaar is geworden, nog niet is opgedoken. Sommige mensen vergeten dat ze een rekening of verzekering op hun naam hebben, maar vaker vinden de tegoeden na een overlijden hun weg niet naar de wettelijke erfgenamen. Die slapende tegoeden maken financiële instellingen over aan de Deposito- en Consignatiekas, die ze bewaart tot een begunstigde opduikt.

De Depositokas heeft dit jaar al 1.008 dossiers geopend. Dat zijn aanvragen tot uitbetaling van mensen bij wie een slapend tegoed wordt teruggevonden. De federale overheidsdienst Financiën schat dat er de komende weken nog ongeveer 2.870 bijkomen, waardoor het aantal dossier al ruim zeven keer hoger ligt dan begin dit jaar. 'De stijging is eind maart begonnen. In de - vooral Franstalige - media werden toen geregeld vragen gesteld over de slapende rekeningen en dat leidde telkens tot een toename van het aantal aanvragen', bevestigt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Wachtlijst

Bij de Depositokas kunnen ze door de sterke toename van het aantal aanvragen niet langer volgen. Op de website kunnen surfers nog controleren of ze begunstigde zijn van een slapende rekening of verzekering, maar wie een aanvraag wil doen, belandt op een wachtlijst. 'De aanvragen die toekwamen na 22 juni, staan op een wachtlijst van maximaal zes maanden', bevestigt Adyns. 'De bedoeling is de eerdere aanvragen te behandelen en die uiterlijk op 22 december uit te betalen.' Intussen staan al 460 aanvragen op de wachtlijst.

Vooral problemen met het informaticasysteem spelen de Depositokas parten. Dat systeem slaagt er niet in vlot informatie uit te wisselen tussen de Depositokas en de banken. Toch leverden de tegoeden van slapende rekeningen de schatkist al 4,3 miljoen euro op, blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) op een vraag van kamerlid Veerle Wouters (N-VA). Voor rekeningen waarop minder dan 20 euro staat, zijn financiële instellingen niet verplicht actief te zoeken naar begunstigden. De tegoeden van die rekeninge worden anoniem overgemaakt aan de Depositokas omdat de opzoekingskosten niet opwegen tegen het bedrag. Die tegoeden vloeien rechtstreeks naar de schatkist.

67 miljoen euro

Voor rekeningen waarop meer dan 20 euro staat, zoekt de bank of verzekeraar gedurende een jaar naar de rekeninghouder of begunstigde. Als die zoektocht niets oplevert, maken de financiële instellingen de tegoeden over aan de Depositokas. Daar blijft het geld dertig jaar geparkeerd tot de rechtmatige begunstigde de tegoeden opeist of het geld definitief naar de staatskas vloeit.

Volgens de cijfers van Vanackere staat er nu al 67 miljoen euro geparkeerd bij de Depositokas. De tegoeden groeien elke dag aan, nu banken systematisch slapende rekeningen detecteren en de tegoeden over- maken aan de Depositokas. Eind vorig jaar hadden 157 mensen het tegoed op een slapende rekening of verzekering kunnen recupereren. Ze kregen samen 486.537 euro, gemiddeld 3.099 euro per persoon.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud