Band met VS? Fiscus kijkt mee

©AFP

Vanaf vandaag 1 juli gaat 'Fatca' in, waardoor banken aan de Amerikaanse fiscus gegevens moeten doorgeven over hun Amerikaanse klanten. Dat leidt tot nogal wat rompslomp voor banken en klanten, zelfs voor niet-Amerikanen die bijvoorbeeld een doorlopende opdracht richting VS hebben. Zodanig dat sommige banken de klanten niet meer hoeven.

Deze week werd de Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) van kracht voor ‘US Persons’: buitenlandse banken moeten hierdoor systematisch gegevens over hun Amerikaanse klanten doorgeven aan de fiscus in de VS, op straffe van een zware financiële sanctie. Zo krijgen de VS meer middelen in handen om te voorkomen dat Amerikanen belastingen.

De wetgeving is gericht op particulieren. ‘De banken krijgen twee verplichtingen opgelegd’, licht Rodolphe de Pierpont van Febelfin toe. ‘Ten eerste moeten ze Amerikaanse klanten identificeren. Daarnaast moeten ze een keer per jaar rapporteren over het saldo van hun rekeningen en de intresten. Dat zal dus in 2015 de eerste keer moeten.’ In de praktijk verloopt het doorgeven van de gegevens niet rechtstreeks naar de Amerikaanse belastingdienst, maar via de Belgische fiscus.

De verplichting geldt enkel voor rekeninghouders die meer dan 50.000 dollar op hun rekening hebben, maar omdat het operationeel veel moeilijker is dat uit te filteren, verwacht De Pierpont dat sommige banken alle rekeninggegevens doorgeven.

Postbus in VS

De identificatie slaat niet enkel op mensen met de Amerikaanse nationaliteit, bijvoorbeeld verkregen doordat ze op Amerikaans grondgebied geboren werden, maar ook op iedereen met een adres of postbus in de VS (ook al is dat niet de domicilie), een telefoonnummer, een volmacht op een rekening van iemand met een adres in de VS of een doorlopende opdracht naar een rekening in de VS. Cliënten voor wie zulke indicatie geldt, moeten een officieel document van de Amerikaanse belastingadministratie (IRS) ondertekenen om te bevestigen dat ze al dan niet belastingplichtig zijn in de VS.

Onder expats is er heel wat bezorgdheid, niet alleen bij ons maar ook in andere landen, weet Marcel Claes van AmCham, de Amerikaanse kamer van koophandel in België. ‘Voor bedrijven zijn er geen gevolgen, wel voor hun Amerikaanse werknemers.’

Het wordt aan Fatca toegeschreven dat in 2013 net geen 3.000 Amerikanen in het buitenland hun staatsburgerschap opgaven, zoals ook zangeres Tina Turner deed. Een stijging tegenover de gebruikelijke aantallen, maar nog geen massa gezien er zowat 7,6 miljoen Amerikanen buiten de VS zijn.

'Het gaat om te weinig klanten om die hele administratie op te zetten.' Hans Mariën, woordvoerder Deutsche Bank België Relatie stopgezet

'Het gaat om te weinig klanten om die hele administratie op te zetten.'
Hans Mariën,
woordvoerder Deutsche Bank België

Relatie stopgezet

Een van de gevolgen in ons land is dat de betrokken personen bij sommige banken niet meer welkom zijn als klant. ‘We hebben niets tegen hen persoonlijk, maar we hebben hen inderdaad laten weten dat we de relatie wensen stop te zetten’, bevestigt Hans Mariën van Deutsche Bank België. De bank schreef alle klanten aan van wie ze wist of vermoedde dat ze Amerikanen zijn. ‘Het gaat om een zeer beperkte groep, en we zouden er veel tijd en energie in stoppen om te voldoen aan Fatca. Het gaat om te weinig klanten om die hele administratie op te zetten.’ Het staat een bank vrij zulke commerciële keuze te maken.

Documenteren

Elders blijven Amerikaanse klanten welkom, mits ze hun status documenteren. ‘We moeten hen extra documenten en identificatie vragen, maar ze kunnen nog wel een rekening bij ons hebben’, klinkt het onder meer bij KBC, Argenta, Belfius en ING. Na identificatie wordt aan bepaalde klanten gevraagd een Amerikaans formulier W-9 (indien belastingplichtig in de VS) of W8-BEN/W8-BEN-E (niet belastingplichtig in VS) in te vullen. (klik op de linkjes voor gedetailleerde informatie op de websites van de banken)

De regelgeving is niet gericht op legitieme operationele bedrijven, wel eveneens tegen ‘passieve entiteiten’ (vennootschappen, holdings, vzw’s, feitelijke verenigingen, trusts) die geen echte zakelijke activiteit uitoefenen: van leden of vennoten ervan die meer dan 10 procent van de entiteit bezitten, moeten de gegevens gerapporteerd worden.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect