Zijn uw papieren effecten nog iets waard?

Papieren aandelen zijn sinds 2015 afgeschaft. Sinds 2016 int de FOD Financiën een boete voor wie ze wil inruilen. ©Dieter Telemans

Er zijn nog voor 202 miljoen euro papieren aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen in omloop, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat is opmerkelijk, want effecten aan toonder zijn al jaren afgeschaft. Wat als u er op zolder toch nog vindt?

Beleggers kunnen niet meteen iets aanvangen met papieren aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen, omdat de rechten ervan zijn opgeschort. Die stukken geven geen recht meer op een dividend of rente en evenmin toegang tot de algemene vergadering.

Wat als u nog papieren effecten op zolder vindt?

Wie op zolder of onder de matras nog papieren effecten vindt moet niet wanhopen. Hij kan die effecten nog steeds indienen bij een kantoor van Belfius, de beheerder van de effecten van het DCK. Papieren effecten verliezen wel elk jaar een deel van hun waarde, omdat beleggers sinds 2016 een boete moeten betalen.

Het eerste jaar bedroeg de boete 10 procent. Een belegger die toen een papieren effect van 100 euro aanbood ontving slechts 90 euro. De boete stijgt elk jaar met 10 procentpunten. Financiën inde in 2016 voor 2,3 miljoen euro boetes en in 2017 slechts 2,2 miljoen, omdat vorig jaar minder papieren effecten zijn ingediend. De boete bedraagt 30 procent in 2018 en klimt naar 100 procent vanaf 2025. Dat betekent dat papieren effecten over zeven jaar waardeloos zijn.

 

In het kader van de afschaffing van effecten aan toonder moesten de emittenten in 2015 de niet-omgezette papieren stukken verkopen. Voor aandelen en obligaties is de emittent een onderneming, voor kasbons en beleggingsfondsen een bank.

De verkoop van effecten van 1.183 emittenten bracht 219 miljoen euro op. Dat bedrag is overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK), een onderdeel van de federale overheidsdienst Financiën. Effecten, vooral niet-genoteerde aandelen, met een geschatte waarde van 53 miljoen vonden geen koper. Er waren drie jaar geleden dus nog voor 272 miljoen euro effecten in omloop.

Als alle papieren effecten die nog in omloop zijn dit jaar zouden worden omgewisseld, mag de schatkist rekenen op een opbrengst van 30 procent van maximaal 202 miljoen, wat neerkomt op maximaal 60 miljoen. Beide bedragen zijn een overschatting, omdat het niet zeker is dat de DCK de waarde van 53 miljoen van de niet-verkochte effecten kan recupereren.

Als alle papieren stukken maar in 2025 of later boven water komen, stijgt de meevaller voor de schatkist naar maximaal 202 miljoen.

Bankbiljetten

Het is zo goed als zeker dat sommige papieren effecten nooit meer tevoorschijn komen, omdat ze verloren zijn gegaan. Dat is ook het geval voor de voormalige Belgische bankbiljetten. Er zijn 16 jaar na de invoering van de eurobiljetten nog steeds 15,1 miljoen Belgische bankbiljetten met een waarde van 148 miljoen euro in omloop. Die kunnen onbeperkt in de tijd worden omgewisseld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content