Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Behoud controle over het spaarboekje van uw kinderen

Wie spaart voor zijn kinderen kijkt niet enkel naar de opbrengst. Een minstens even belangrijke vraag is of u als ouders de touwtjes in handen houdt. Waar moet u op letten als u een spaarboekje voor uw kinderen opent?

(netto) - Elke ouder die zuur verdiende centen opzij zet voor de kinderen, wil natuurlijk voorkomen dat zoonlief de spaarcenten zonder controle door vensters en ramen buitengooit. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de specifieke spaarbehoeften van de ouders. Zo zijn er de jongerenspaarrekeningen, maar ook de spaarverzekering (tak21) en de beleggingsverzekering (tak23).

Het eenvoudigste product is zonder twijfel de spaarrekening. De meeste banken bieden zogenoemde jongerenrekeningen aan, die speciaal zijn afgestemd op minderjarigen. Ofwel opent u als ouders de rekening helemaal zelf, ofwel opent uw kind de rekening. Dat onderscheid is niet onbelangrijk, want ze zal in belangrijke mate bepalen in welke mate u als ouder de touwtjes in handen houdt.

Wettelijk gezien is er geen minimumleeftijd waarop een minderjarige zelf een spaarrekening kan openen. Wel dient er voldoende onderscheidingsvermogen te zijn. Hoewel het perfect mogelijk is, komt het in de praktijk weinig voor dat een rekening wordt geopend door een iemand die jonger is dan 12 jaar. De bank is niet verplicht de wettelijke vertegenwoordiger in te lichten wanneer een minderjarige een rekening heeft geopend. De vertegenwoordigers hebben echter wel het recht informatie op te vragen.

Afhalen

Kinderen die zelf de rekening hebben geopend kunnen vanaf de leeftijd van 16 jaar maandelijks tot maximum 125 euro van hun rekening halen. Dat kan zonder de goedkeuring van de ouders. Indien u als ouder niet wil dat uw kind geld afhaalt, opent u best de rekening zelf. Het kind kan dan enkel samen met de ouders geld opvragen. In beide gevallen is het wel zo dat het geld vanaf de leeftijd van 18 jaar volledig in handen komt van het kind. U verliest dan elke controle.

Een mogelijke oplossing hiervoor is de rekening met derdenbeding. De rekening wordt geopend op naam van degene die voor het kind wil sparen en er wordt een tijdstip afgesproken wanneer het gespaarde bedrag wordt overgemaakt aan het kind. De begunstigde moet op dat ogenblik wel minstens 18 jaar zijn. Tot het moment van de overdracht heeft de spaarder de touwtjes volledig in handen en kan hij of zij het contract altijd wijzigen.

Kosten

Aan een jongerenrekening zijn doorgaans geen kosten verbonden. U kunt vrij kiezen, eventueel met een doorlopende opdracht, hoeveel geld en aan welke frequentie u op de jongerenrekening overschrijft. De rente op jongerenrekeningen ligt doorgaans iets hoger dan die van een klassieke spaarrekening. Het verschil wordt vooral gemaakt door de getrouwheidspremie.

Sommige banken bieden ook een zogenoemde babyrekening voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Op die rekening ligt de basisrente gevoelig hoger dan die op een klassieke spaarrekening. Vele ouders openen de rekening nog voor de geboorte en gebruiken ze op die manier als een soort 'pamperrekening' voor de geboortecadeaus.

Belang van het kind

Kunnen ouders zomaar geld afhalen van de spaarrekening van hun kind? Dat kan alleen als het in het belang is van het kind. In principe zijn slechts een beperkt type overschrijvingen mogelijk. Zo kan een overschrijving van een spaarrekening van een minderjarige naar een spaarrekening op naam van de ouders, maar niet naar een zichtrekening op naam van de ouders.

Als de overschrijving niet in het belang is van het kind, zal de verrichting geweigerd worden. Er kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld als er een bijzondere machtiging van de vrederechter is. Voor bepaalde, in de wet opgesomde handelingen, is altijd de machtiging van de vrederechter vereist. Een voorbeeld hiervan is het aangaan van een lening.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud