Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belgen gaan minder snel in het rood

De voorbije vijf jaar is het aantal zichtrekeningen met negatief saldo fors gedaald. De coronacrisis heeft de dalende trend nog versterkt.
©Netto - Mon Argent

Van de 18,7 miljoen zichtrekeningen die Belgen aanhouden, stonden er eind 2019 ongeveer 1,2 miljoen in het rood. Dat komt neer op 6,4 procent van de rekeningen. De trend is duidelijk dalend, want eind 2014 stond nog 9,4 procent van de 16,2 miljoen zichtrekeningen in het rood, leren cijfers van de bankenfederatie Febelfin. Bij een rekening onder 0 worden hoge debetrentes aangerekend. Banken zijn gebonden aan maxima, maar doorgaans lopen de rentes op tot meer dan 10 procent op jaarbasis.

1,2
miljoen
Eind 2019 stonden 1,2 miljoen van de 18,7 miljoen zichtrekeningen in het rood.

Dat de Belg de voorbije jaren budgetbewuster is geworden, heeft veel te maken met het groeiende gebruik van bankenapps. Met de app op hun smartphone hebben ze voortdurend zicht op de saldi van hun rekeningen. Dat maakt dat ze ook korter op de bal kunnen spelen. Bij BNP Paribas Fortis raadpleegt de gemiddelde klant het saldo van zijn rekeningen op de app bijvoorbeeld 20 keer per maand.

Volgens de banken speelt ook de forse groei van de e-commerce mee. ‘Wij zien dat kleinere aankopen vaker met de kredietkaart gebeuren, veeleer dan dat de klant onder 0 gaat. Online aankopen zijn daar wellicht niet vreemd aan’, luidt het bij ING. BNP Paribas Fortis ziet dat klanten meer gebruikmaken van automatische betaalopdrachten en domiciliëringen. ‘Daardoor staan ze meer stil bij hun budgetbeheer’, luidt het.

Corona

Opvallend is dat de dalende trend doorzet in 2020, in volle coronacrisis. ‘Sinds het begin van de crisis in maart is het aandeel klanten met negatief saldo nog sterker gedaald dan de voorbije jaren’, zegt Ulrike Pommee van Belfius. Bij BNP Paribas Fortis lagen de overschrijdingen - de som van alle saldi onder 0 - in juni en juli bijna 30 procent lager dan in dezelfde maanden in 2019. Ook KBC spreekt van een opmerkelijke daling. ‘De veel beperktere consumptiemogelijkheden door de lockdown en de financiële voorzichtigheid bij sommige consumenten hebben daartoe wellicht bijgedragen’, luidt het.

‘Sinds het begin van de crisis in maart is het aandeel klanten met negatief saldo nog sterker gedaald dan de voorbije jaren.’
Ulrike Pommee
Woordvoerster Belfius

BNP Paribas Fortis verwijst ook naar de steunmaatregelen van de overheid. ‘Door die maatregelen is de druk op de rekeningen kleiner, ondanks het verlies aan inkomsten’, luidt het. Meer dan 120.000 Belgen maakten de voorbije maanden gebruik van het betalingsuitstel voor woonkredieten. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de steun was dat de hypotheeknemers hooguit 25.000 euro spaargeld hadden.

5.100
euro
Rekening houdend met de 17,5 miljoen zichtrekeningen met positief saldo, stond eind 2019 gemiddeld ongeveer 5.100 euro op een zichtrekening.

De daling van het aantal zichtrekeningen in het rood gaat hand in hand met de groei van de inlagen op de zichtrekeningen met een positief saldo. Eind 2019 stond volgens cijfers van de Nationale Bank 89,4 miljard euro op Belgische zichtrekeningen geparkeerd, 74 procent meer dan eind 2014. Rekening houdend met de 17,5 miljoen zichtrekeningen met een positief saldo komt het gemiddelde bedrag per zichtrekening uit op ongeveer 5.100 euro. Aangezien spaarboekjes nauwelijks rente opleveren, besparen veel Belgen zich de moeite om nog geld van de zichtrekening naar de spaarrekening over te schrijven. De overgrote meerderheid van de zichtrekeningen levert geen rente op. De rente op de meeste gereglementeerde spaarboekjes komt uit op het wettelijke minimum van 0,11 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud