Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Brengt sparen in Nederland iets op?

Door de lage marktrente en de nieuwe regels voor het spaarboekje zijn de rentes op Belgische spaarboekjes niet meer zo lucratief als een jaar geleden. Misschien overweegt u daarom een spaarrekening in Nederland te openen waar de banken hogere rentes afficheren. Kan het? Loont het? Waar moet u allemaal rekening mee houden?

In de Europese Unie geldt vrijheid van kapitaal. U kan als Belg dus gerust een spaarrekening openen in een ander land. Wegens de nabijheid en het gebruik van dezelfde taal, komt dan al snel Nederland in het vizier. Het lijkt op het eerste gezicht lucratief, aangezien rentes van meer dan 4 procent daar geen uitzondering zijn.

Loont het?

Om te berekenen of het de moeite loont om een rekening in Nederland te openen, volstaat het niet om de geafficheerde rentes met elkaar te vergelijken. U zal rekening moeten houden met alle kosten die het potentiële meerrendement afromen. Het is niet altijd nodig, maar het kan dat u naast de spaarrekening ook een zichtrekening zal moeten openen. Dat kost al snel enkele tientallen euro’s voor digipas, bankkaarten, enzovoort.

De belangrijkste factor om het eindrendement te berekenen, blijft de fiscale behandeling van de renteopbrengsten. In ons land zijn spaarboekjes zo populair omdat de eerste schijf van 1.730 euro rente vrijgesteld is van roerende voorheffing. Tenminste als u opteert voor een gereglementeerd spaarboekje. U kan bij uw bank ook vragen naar een spaarboekje dat de wettelijke regels niet volgt, bijvoorbeeld om een basisrente van meer dan 3 procent te krijgen, maar dan moet u wel 15 procent roerende voorheffing betalen vanaf de eerste euro rente.Dat geldt ook voor de rente die u opstrijkt van een Nederlandse spaarrekening.

Voorbeeld: welk rendement?
  • U stort begin 2009 10.000 euro op een Nederlandse spaarrekening die 4,5 procent rente biedt. In Nederland is er geen bronheffing, dus de bank keert begin 2010 450 euro rente uit.
  • U zal in uw aangifte van 2011 (over de inkomsten van 2010) die 450 euro moeten aangeven.
  • De Belgische fiscus zal vervolgens op uw aanslagbiljet, dat u in 2012 ontvangt, de roerende voorheffing (RV) van 15 procent heffen. Daarbovenop komt nog de gemeentebelasting.
  • Als we uitgaan van een gemiddelde gemeentebelasting van 7 procent, dan houdt u netto het volgende bedrag over: 450 – (15% RV + 7% gemeentebelasting). U behaalt dus een nettorendement van 3,77 procent (377,775/10.000). Dat is hoger dan wat u nu in België kan krijgen. Al blijft het meerrendement in verhouding tot de inleg relatief beperkt.

Kan het ook echt?

De meeropbrenst is niet bijster groot. En in de praktijk blijkt er ook een kloof te zijn tussen de theorie van vrij verkeer van kapitaal en de praktijk. De redactie nam de proef op de som en trachtte een (internet)spaarrekening te openen in Nederland, zowel bij traditionele Nederlandse instellingen als bij prijsbrekers.

OHRA, een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die deel uitmaakt van de Delta Lloyd Groep, heeft momenteel met de OHRA Maand Spaarrekening het beste aanbod van de markt (onder voorwaarden tijdelijk 7 procent rente. Maar om bij die bank een rekening te openen, moet u wel een Burgerservicenummer (BSN) kunnen voorleggen. Dat is een uniek identificerend persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven is in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het GBA kan u vergelijken met het bevolkingsregister bij ons.

Hetzelfde bij Credit Europe, ook bij ons bekend om de aantrekkelijke rente. In de aanvraagprocedure kan u aanvinken dat u in België woont, maar ook hier is het BSN-nummer vereist.

Idem bij Money You, een onderdeel van de ABN AMRO groep, waar de voorwaarden ‘ik ben woonachtig in Nederland’ en ‘ik ben in het bezit van een geldig BSN-nummer’ roet in het eten gooien.

Bij Fortis Bank Nederland kunnen enkel 'ingezetenen' een rekening openen. Belgen met enkele tienduizenden euro's zijn wel welkom bij de private banktak MeesPierson.

Bij Rabobank zijn niet alleen privatebankingklanten welkom, maar ook particulieren die louter een spaarrekening willen openen. U zult dan wel even langs een Rabobankkantoor moeten gaan.

Hetzelfde bij ABN AMRO: klant worden kan ook met een Belgische identiteitskaart, dat u moet meenemen als u langs gaat bij een van de bankshops. De theorie van vrij verkeer van kapitaal kent dus wel wat obstakels… 

Vergeet ze niet aan te geven!

Een spaarrekening in een ander land is zeker niet verboden. Op voorwaarde natuurlijk dat u die rekening niet verborgen probeert te houden voor de Belgische fiscus. Die is trouwens toch al op de hoogte, tenminste als het ander land een land uit de Europese Unie is. Sinds de invoering van de Europese Spaarrichtlijn in 2005 zijn banken in de Europese Unie immers verplicht hun lokale fiscus in te lichten telkens als ze intresten uitbetalen aan buitenlanders. De belastingdienst brengt vervolgens het ministerie van Financiën van de spaarder op de hoogte. U als spaarder moet in uw fiscale aangifte aankruisen dat u een rekening hebt in het buitenland en u moet de ontvangen renteopbrengsten aangeven. Maakt u geen melding van de buitenlandse rekening, dan pleegt u niet alleen fiscale fraude, maar ook valsheid in geschrifte.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud