Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Coöperatief aandeel rendeert meer dan spaarboekje

Participaties in een coöperatieve vennootschap brachten vorig jaar meer op dan de rente op een doorsneespaarboekje. Al is zo’n participatie niet zonder risico.
Verschillende coöperaties, zoals Limburg Wind en Ecopower, investeren in windprojecten. ©Ecopower

Ondanks het Arco-debacle blijven coöperatieve vennootschappen beleggers aantrekken. Cera kreeg er sinds 5 mei vorig jaar 11.320 nieuwe vennoten bij. Samen met de bestaande coöperanten brachten ze het jongste jaar 40,39 miljoen euro in.

De aankoop van coöperatieve aandelen kan financiële voordelen opleveren. Wie bijvoorbeeld minstens 49 aandelen koopt van Lanbokas, de coöperatie rond Crelan, krijgt een korting op zijn woonkrediet.

Toch is dat financiële voordeel niet altijd het eerste oogmerk van de coöperant. Vaak wil hij vooral investeren in hernieuwbare energie of de sociale economie ondersteunen. Dat neemt niet weg dat ook die ‘steunbetuigingen’ een financieel voordeel kunnen opleveren. Wie dit jaar minstens 437,50 euro belegt in sociale investeerders zoals Alterfin, kan rekenen op een belastingvermindering van 5 procent op het bedrag van die participatie. De belastingvermindering is beperkt tot maximaal 320 euro, wat overeenstemt met een inbreng van 6.437,50 euro.

Dividend

Hoewel de persoonlijke verrijking vaak niet vooropstaat, brachten de participaties in coöperatieve vennootschappen over 2014 een dividend op dat het rendement op een spaarboekje vaak ruimschoots overstijgt. Zo bracht een aandeel in Ecopower een dividend op van 3 procent.

©MEDIAFIN

Argen-Co, de coöperatieve vennootschap rond de bank-verzekeraar Argenta, laat nog niet in zijn kaarten kijken en beslist jaarlijks pas in november over het dividend. Lanbokas keert zijn aandeelhouders over 2014 een dividend uit van 3,25 procent. Dat is geen nettorendement. Coöperanten in Lanbokas krijgen 30 euro beheerskosten aangerekend. In ruil krijgen klanten van Crelan wel weer een paar bancaire en niet-bancaire voordelen, zoals kortingen in restaurants of in bed & breakfasts.

Wie participeert in een coöperatieve vennootschap, geniet nog een bijkomend voordeel. Dividenden van coöperatieve aandelen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 190 euro per jaar en per belastingplichtige.

Net als stortingen op spaarboekjes behouden de aandelen in coöperatieve vennootschappen hun nominale waarde. Ze kunnen niet in waarde stijgen, noch in waarde dalen. Al is dat erg relatief. Door de inflatie zal een coöperant de waarde van zijn aandeel na verloop van tijd zien verwateren. En als de coöperatie door financiële moeilijkheden wordt vereffend, is het maar de vraag of en zo ja, wanneer de coöperant het bedrag van zijn inleg terug zal zien.

Nadelen

Zo moeten de aandeelhouders van Groenkracht, dat sinds juli in vereffening is, nog flink wat geduld uitoefenen om te weten of ze hun investering recupereren. Tenzij de vereffenaars een vervroegde terugbetaling kunnen afdwingen van de openstaande leningen bij de Luikse intercommunale Tecteo. Zoals Arco al bewees, zijn participaties in coöperatieve vennootschappen dus niet zonder risico.

Zoals Arco al bewees, zijn participaties in coöperatieve vennoot schappen niet zonder risico.

Een bijkomend nadeel is de beperkte liquiditeit. Wie in coöperatieve vennootschappen investeert, zit soms voor jaren vast. Uittreden is niet mogelijk of wordt aan strikte voorwaarden onderworpen. Zo kunnen de Cera-coöperanten alleen in het eerste halfjaar een verzoek tot uittreding indienen. Cera kan de vrijwillige uittredingen beperken tot 10 procent van het kapitaal of van het totale aantal vennoten om te verhinderen dat de stabiliteit in het gedrang komt.

Om particulieren te beschermen tegen die risico’s begrenzen nogal wat coöperaties hun participaties. Ecopower wil niet dat particulieren meer dan 20 aandelen van 250 euro kopen, dus maximaal 5.000 euro. Bij Limburg Wind ligt het maximum op 2.500 euro of 20 aandelen van 125 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud