Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscus wil niet weten van vrijstelling buitenlandse spaarboekjes

De fiscus houdt in een recentelijk gepubliceerde rondzendbrief vast aan zijn standpunt dat intresten op buitenlandse spaarboekjes belast moeten worden als die boekjes niet gereglementeerd zijn. Hij gaat daarmee in tegen enkele recente uitspraken van hoven van beroep.
©Photo News

In België zijn de intresten op gereglementeerde spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 990 euro (inkomsten 2020). Ook de rente die Belgen op buitenlandse spaarboekjes opstrijken, kunnen in theorie onder die vrijstelling vallen. Op voorwaarde dat die buitenlandse spaarboekjes dezelfde kenmerken hebben als de Belgische, zoals de toepassing van een dubbele rente: een basisrente en een getrouwheidspremie. Die laatste wordt pas verworven als het spaargeld minstens twaalf maanden op de rekening staat. 

990
euro
Intresten van gereglementeerde spaarboekjes zijn jaarlijks tot 990 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.

België is door Europa al meerdere keren op de vingers getikt omdat die voorwaarden het vrij verkeer van dienstverlening beperken. Ook in individuele rechtszaken van burgers voor Belgische rechtbanken beet de fiscus al in het zand. Onlangs stelden de hoven van beroep van Antwerpen en Gent de Belgische staat ook nog in het ongelijk. 

Voet bij stuk

Toch houdt de federale overheidsdienst Financiën in een rondzendbrief van eind februari vast aan zijn standpunt dat buitenlandse spaarrekeningen die niet voldoen aan het gereglementeerde karakter niet onder de vrijstelling kunnen vallen. Hij somt in de circulaire ook enkele concrete buitenlandse rekeningen op met een argumentatie waarom die niet onder de voorwaarden vallen. Het gaat onder meer om de spaardeposito's van het type 'Beleggersrekening' en 'Rabo InternetBonusSparen' bij Rabobank, de Nederlandse 'Bonusrenterekening' van ING en het populaire Franse spaarboekje Livret A.

Het standpunt van de fiscus dwingt de belastingplichtige verhaal te halen bij de rechter als hij vindt dat de intresten op zijn buitenlandse spaarrekening in aanmerking komen voor het vrijstellingsregime.
Chantal Hendrickx
Advocate

‘Het standpunt van de fiscus dwingt de belastingplichtige verhaal te halen bij de rechter als hij vindt dat de interesten op zijn buitenlandse spaarrekening in aanmerking komen voor het vrijstellingsregime’, schrijft Chantal Hendrickx in de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit van Wolters Kluwer. Volgens de advocate rekent de fiscus er wellicht op dat de belastingplichtige opziet tegen de tijd en de kosten van zo'n procedure, vooral omdat die door de lage rente op spaardeposito's niet opwegen tegen het fiscale voordeel.

Volgens de advocate geeft de fiscus met de rondzendbrief ook munitie aan de Europese Commissie om een nieuwe inbreukprocedure tegen België op te starten wegens het uitblijven van een passende wetgevende reactie op de tweede veroordeling door het Hof van Justitie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud