Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kies je je spaarverzekering?

Door de financiële crisis geven verzekeraars een lager rendement op hun spaarverzekeringen. Hoe vermijd je onaangename verrassingen en waarop moet je letten als je een spaarverzekering afsluit?

(netto/l'écho) – Door de financiële crisis snoeien verzekeraars fors in het rendement van hun levensverzekeringen met gewaarborgde rente, in het vakjargon bekend als tak21. Ethias keert voor het eerst in de geschiedenis van zijn sterproduct First geen winstdeelname uit op de levensverzekering. Daardoor komt het rendement voor 2008 op 3,6 procent voor wie voor 15 mei stortte en 3 procent voor wie dat later deed. Voor de e andere First-producten, zonder gewaarborgde rentevoet, zoals First Invest of Junior valt het rendement zelfs helemaal terug tot 0 procent. Ongeveer 296.000 Belgen hebben belegd in een First-product.

Bij AXA is dezelfde evolutie voelbaar. De verzekeraar zal geen rendement uitkeren op Crest30 en Crest40. Andere verzekeraars geven voorlopig nog geen cijfers over het rendement van hun spaarverzekeringen.

Voor sommige spaarders, die zich niet helemaal bewust waren van het risico dat verbonden is aan sommige verzekeringen, kan het schamele rendement hard aankomen. Om onaangename verrassingen te vermijden, kan je als spaarder dus maar beter een gepaste spaarverzekering uitkiezen. Want niet alle producten zijn gelijkaardig of zijn evenveel waard. Waarop moet je als spaarder dus letten als je belegt in een tak21-product?

Gewaarborgde rente

De verzekeringsmaatschappij bouwt het kapitaal van een tak21-product op door de stortingen te beleggen in vastrentende producten (obligaties,…). Op die manier kan ze het kapitaal garanderen en loop je geen risico. Bovenop die kapitaalgarantie is er ook een gewaarborgd rendement. Dat gewaarborgde rendement verschilt van product tot product. Ofwel is er een gewaarborgde rentevoet voor alle stortingen, ook voor de toekomstige, tot het einde van het contract. Ofwel kan de gewaarborgde rentevoet wijzigen in de tijd.

Winstdeelname

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden flexibele tak21-producten aan met een verschillende gewaarborgde rentevoet. Hoe lager die is, hoe hoger de potentiële winstdeelname omdat ze afhangt van producten met meer risico (aandelen,...). Zo investeerden First Invest en Crest40 tot 30 à 40 procent van de inleg in aandelen. Bij deze producten bedraagt de gegarandeerde rentevoet 0 procent en wordt het rendement volledig bepaald door de bonus.

Welk tak21-product voor jou geschikt is, hangt af van de mate van onzekerheid waarmee je kan leven, Als je zeker wil zijn van een bepaald jaarlijks rendement, kies je best voor een tak21-product met vaste basisrentevoet. Als je aanvaardt dat je rendement kan schommelen en je kans wil maken op een hoog rendement, kan je beter kiezen voor een formule van het type ‘0 procent + bonus’.

Belastingen

Naar het voorbeeld van het spaarboekje kan je de roerende voorheffing (15 procent) op een wettelijke manier vermijden. In tegenstelling tot bij het spaarboekje is de fiscale vrijstelling bij tak21- producten niet gekoppeld aan het bedrag dat je spaart. Op het spaarboekje betaal je geen roerende voorheffing als de intresten niet meer dan 1.730 euro bedragen. Tak21-producten zijn gekoppeld aan de looptijd waarover je spaart. Elke storting die méér dan 8 jaar blijft vaststaan, is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Maar ook bij looptijden korter dan 8 jaar kan je roerende voorheffing vermijden. Dat is het geval wanneer je in het contract een overlijdensdekking van 130 procent opneemt. In dat geval is het kapitaal bij overlijden van de verzekerde minimum 130 procent van het belegde kapitaal. Bovendien moeten verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in dat geval dezelfde persoon zijn. Op de rente van een termijnrekening en kasbon betaal je automatisch 15 procent roerende voorheffing.

Kosten

Kosten kunnen ingedeeld worden in instapkosten, beheerkosten en uitstapkosten.

  • De instapkosten van tak21-producten kunnen gemakkelijk oplopen tot 3 procent
  • De beheerkosten zijn veelal beperkt zijn of bedragen zelfs 0 procent
  • De uitstapkosten zijn meestal van toepassing voor volledige opvragingen tijdens de eerste 4 jaar. Ze zijn zo goed als altijd degressief en bedragen meestal 0 procent na het vierde jaar. Vaak is het mogelijk om jaarlijks een deel zonder uitstapkosten op te vragen. Sommige maatschappijen voorzien in uitzonderlijk uitstapkosten wanneer men bij zeer specifieke omstandigheden uitstapt. Sommige maatschappijen zullen voor opvragingen tijdens het jaar geen bonus of een beperkte bonus toekennen op het stuk dat in dat jaar werd opgevraagd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud