Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Is het slim om uw geld jaren vast te zetten?

Het lijkt erop dat de banken de strijd opnieuw hebben ingezet om het spaargeld van de Belg. Wilt u daarvan profiteren? Dan moet u bereid zijn om uw geld voor een langere tijd vast te zetten.

(netto) – KBC zorgde voor een verrassing donderdag door als eerste de rente op de termijnrekening op 6 jaar op te trekken naar 5 procent. Verrassend, omdat de bank-verzekeraar de huidige marktrente daarmee ruimschoots overtreft. En toeval of niet, vanaf vandaag verhoogt Dexia de rentes op haar kasbons. Het rendement op een kasbons op 6 jaar bedraagt… 5 procent. Ter vergelijking, voordien lag de rente van een Dexia Bank Beleggingsbon voor dezelfde periode op 3,25 procent.

Spaarboekje is meer
dan rente alleen
Lees meer

Nieuwe focus

Daarmee lijkt het alsof beide banken het slagveld van de strijd om het spaargeld aan het verleggen zijn. Een jaar geleden werd vooral gegoocheld met hoge rentes op de traditionele spaarrekening en waren maximale basisrentes van 4,25 procent geen uitzondering. Maar dat tijdperk ligt al een tijdje achter ons. Banken hengelen vandaag nog altijd naar spaargeld, maar ze verleggen de focus naar producten op langere termijn. "Daarmee spelen we in op de wensen van onze klanten", verklaart Ulrike Pomme, woordvoerster van Dexia. "We merken dat onze klanten stilaan meer vertrouwen krijgen in de toekomst en de voorkeur geven aan langetermijnproducten. Met de renteverhoging proberen we daaraan tegemoet te komen."

Ook bij Fortis constateert men dezelfde evolutie. Op dit moment zijn er nog geen rentewijzigingen aangekondigd. "Maar we houden natuurlijk wel rekening met de marktrente en de concurrerende omgeving", vertelt woordvoerster Hilde Junius.
Voor banken biedt die verschuiving naar producten op langere termijn een niet te onderschatten voordeel. Zo zijn ze zeker dat die tegoeden voor een vooraf bepaalde langere termijn bij hen zullen blijven. In tegenstelling tot een spaarrekening kan u bij kasbons en termijnrekening niet zomaar voor de eindvervaldag uw geld opvragen. Dat is mooi meegenomen voor de banken die op zoek zijn naar stabielere werkingsmiddelen.

Kasbon of termijnrekening?

KBC pakt uit met een termijnrekening op 6 jaar aan 5 procent. Dexia geeft hetzelfde rendement voor dezelfde periode… op een kasbon. Is er een verschil? Een termijnrekening is een rekening waarvan u het saldo enkel bij het einde van de looptijd beschikbaar is, een kasbon is een 'lening' aan de bank waarbij u na afloop van een bepaalde periode die som met een afgesproken rendement terugkrijgt. In de praktijk is er tussen beide producten amper een verschil. Uw spaargeld wordt telkens op een effectenrekening geplaatst en voor beide producten bestaat de mogelijkheid om uw opbrengst te kapitaliseren (dan wordt de jaarlijkse renteopbrengst niet uitgekeerd maar aan het beleggingskapitaal toegevoegd). Bovendien moet u op de opbrengst van een termijnrekening en een kasbon 15 procent roerende voorheffing betalen.

Spaarboekje brengt amper nog op…

De stijgende interesse in termijnrekeningen, kasbons en (bedrijfs)obligaties is weinig verrassend. Houders van een spaarrekeningkonden  vorig jaar nog profiteren van maximale basisrentes (4,25 procent), aangevuld met een aangroei- en een getrouwheidspremie. Op dit moment is een basisrente die 2 procent overstijgt, al niet zo slecht. Bovendien was de rentecurve vorig jaar vlak, waardoor er nauwelijks verschil was tussen de rente op een spaarrekening en die op langetermijnproducten. Veel spaarders verkozen dan ook de flexibiliteit van een spaarboekje.

De beste spaarrentes
in mei
Lees meer

Maar ondertussen bedraagt de kortetermijnrente van de Europese Centrale Bank (die richtinggevend is voor de spaarrekeningen) amper 1 procent, een historisch laagterecord. De langetermijnrente (het rendement van 10-jarige Belgische bedrijfsobligaties) komt uit op 3,34 procent. Anders gezegd: sparen op korte termijn biedt wel flexibiliteit, maar sparen op langere termijn brengt meer op. Zeker als daar dan nog een commerciële strijd tussen grootbanken bovenop komt.

… dus kiest u beter voor hoge rente op lange termijn?

Hoe verstandig is het om u op dit moment te laten verleiden door de hogere rentes op kasbons en termijnrekeningen? Wie nu intekent op die producten, krijgt tijdens de volledige looptijd hetzelfde rendement. Maar het is niet omdat dat in de huidige omstandigheden interessant is, dat dat binnen 1 jaar nog steeds het geval is. Vooral de inflatie zou roet in het eten kunnen gooien. Momenteel staat die op een dieptepunt van 0,6 procent. Maar de herstelplannen die de economie weer moeten aanzwengelen, zouden de inflatie gauw weer naar omhoog kunnen stuwen. Een hogere inflatie betekent dat een groter deel van uw rendement wordt 'opgevreten'. Bij stijgende inflatie zal de ECB bovendien ingrijpen door de rente op te krikken. In dat geval zal ook de rente op spaarboekjes weer stijgen… en wordt het verschil met kasbons en termijnrekeningen weer kleiner.

Is een termijnrekening
uw geld waard?
Lees meer

Uw geld voor een al te lange termijn beleggen lijkt niet verstandig aangezien er nog te veel onduidelijkheid is over de economische vooruitzichten. Een sleutelrol is zoals steeds weggelegd voor de inflatie. Als die weer aantrekt, dan zal het verschil tussen het spaarboekje en langetermijnproducten kleiner worden. Houdt de huidige lage inflatie nog een hele poos aan, dan kunnen kasbons of termijnrekeningen in die periode een interessant rendement bieden. Hoe dan ook, u moet beseffen dat u bij kasbons en termijnrekeningen rekening moet houden met 15 procent roerende voorheffing. Een brutorendement van 5 procent levert u netto 4,25 procent op.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud