Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Klopt de interest op uw spaarboekje wel?

Enkele klanten van Credit Europe en Keytrade Bank kregen vorige week een verkeerd berekende interest op hun spaarrekening gestort. Ook bij enkele andere banken was er onduidelijkheid over de ontvangen interesten. Hoe worden die berekend, en moet u er ook rekening mee houden als u geld van uw spaarrekening weghaalt?

 

(netto) – Sinds 1 april 2009 zit het spaarboekje in een nieuw kleedje. Zo mag de basisrente nooit méér bedragen dan 3 procent, tenzij de ECB-rente boven dat niveau uitkomt. In dat geval geldt de ECB-rente als maximum. Daar bovenop komt een getrouwheidspremie. Die mag niet lager zijn dan een kwart van de aangeboden basisrente. Ze mag ook niet hoger zijn dan de helft van de maximaal wettelijk toegestane basisrente (vandaag dus de helft van 3% = 1,5%). De getrouwheidspremie geldt voor spaartegoeden die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan. De aangroeipremie werd op 1 april 2009 geschrapt.

De genoemde wijzigingen liggen mee aan de basis van de complexe rekenoefening die nodig is om de interesten over 2009 te berekenen. De wet voorzag immers in een overgangsperiode voor spaargeld dat op 1 april 2009 al op een rekening stond. Voor dat geld bleef de oude regeling nog even van toepassing. Voor de aangroeipremie bleef de regeling lopen tot 31 december 2009. Voor de getrouwheidspremie blijft de regeling nog lopen tot 31 maart 2010. Wat de premies betreft, werden vanaf 1 april 2009 de bestaande spaardeposito’s vergoed met het tarief van de getrouwheidspremie die van toepassing is op die datum. Het voorgaande betekent dat het niet altijd evident is om de interesten te berekenen. Rabobank.be geeft haar klanten dit jaar een gedetailleerd overzicht van de interestberekening, maar klanten van vele andere banken moeten de complexe berekening zelf doen. We helpen u op weg met onderstaand voorbeeld. 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld

 

 

Justine opende in 2008 een spaarrekening. De voorbije 2 jaar deed ze 4 stortingen van 1.000 euro. Ze deed dat op 30 juni 2008, 30 oktober 2008, 28 februari 2009 en 30 juni 2009. Voor elk van die gestorte bedragen zal het intrestbedrag voor 2009 anders zijn. Om de complexiteit te beperken gaan we er van uit dat de basisrente over heel 2009 1 procent bedraagt, en getrouwheidspremie en aangroeipremie steeds 0,75 procent waren.

1/ Voor de storting van 30 juni 2008:

De 6-maandelijkse periode van aangroeipremie liep af op 31 december 2008. Vanaf dat moment loopt de getrouwheidspremie. Aangezien het spaartegoed op 31 december 2009 precies 12 maanden op de rekening staat ontvangt u voor 2009 ook een getrouwheidspremie.

U ontvangt dus:
-    Basisrente 10 euro (1.000 euro x 1%)
-    Getrouwheidspremie 7,5 euro (1.000 euro x 0,75%)

2/ Voor de storting van 30 oktober 2008:

De 6-maandelijkse periode van aangroeipremie liep af op 30 april 2009. Vanaf dan loopt de getrouwheidspremie. Indien het geld tot 30 april 2010 blijft staan komt er ook een getrouwheidspremie, maar die wordt uitbetaald eind 2010, en niet eind 2009. U ontvangt dus enkel de basisrente en de aangroeipremie.

U ontvangt dus:
-    Basisrente 10 euro (1.000 euro x 1%)
-    Aangroeipremie 3,75 euro (1.000 euro x 0,75% x 6/12) (premie van 6 maanden)

3/ Voor de storting van 28 februari 2009

De 6-maandelijkse periode van aangroeipremie liep af op 31 augustus 2009. Vanaf dan loopt de getrouwheidspremie. Indien het geld tot 31 augustus 2010 blijft staan, komt er ook een getrouwheidspremie, maar die wordt uitbetaald eind 2010, en niet eind 2009. U ontvangt dus enkel de basisrente en de aangroeipremie.

U ontvangt dus:
-    Basisrente 8,3 euro (1.000 euro x 1% x 10/12) (10 maanden rente)
-    Aangroeipremie 3,75 euro (1.000 euro x 0,75% x 6/12) (6 maanden rente)

4/ Voor de storting van 30 juni 2009

Op dit geld is de nieuwe regeling van toepassing. Dit betekent geen aangroeipremie, maar meteen een getrouwheidspremie indien het geld 12 maanden blijft staan. Voor 2009 ontvangt u dus enkel de basisrente.

U ontvangt dus:
-    Basisrente 5 euro (1.000 euro x 1 % x 6/12) (6 maanden rente)

 

 

Afhalen?

Het bovenstaande impliceert ook dat het belangrijk kan zijn om nog even te wachten om uw spaargeld van de rekening weg te halen. Indien u bijvoorbeeld op 1 juli 2009 een grote som geld op uw spaarrekening stortte, dan is het aan te raden dat geld in de mate van het mogelijke nog tot 1 juli 2010 te laten staan. Doet u dat niet, dan ontvangt u geen getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie wordt immers gekoppeld aan het geld op het moment van storting en wijzigt niet als de bank de premie tussentijds zou aanpassen. Dat het belang van getrouwheidspremies gevoelig is toegenomen, is duidelijk. Heel wat banken bieden spaarrekeningen waarvan de getrouwheidspremie zelfs oploopt tot 1,5 procent.

Belangrijk is ook dat banken opgehaalde bedragen steeds in mindering brengen van de laatst gestorte bedragen. Meer bepaald wordt gekeken naar de berekeningsperiode van de getrouwheidspremie. Een terugtrekking van 500 euro zal in mindering worden gebracht van het bedrag waarvoor deze berekeningsperiode het minst ver gevorderd is. Stel bijvoorbeeld dat u op 1 januari en 1 februari telkens 500 euro stortte op een spaarrekening. Indien u op 1 maart 500 euro van uw spaarrekening weghaalt, dan is dat de 500 euro van 1 februari. Op 1 januari van het volgende jaar zal u dus een getrouwheidspremie krijgen op het bedrag dat u een jaar eerder stortte.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud