Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Krik het rendement van uw spaarboekje op

Op 1 januari wordt een nieuwe stap gezet in de hervorming van het spaarboekje. Om het maximum te halen uit de laagrentende spaarrekeningen zult u meer dan ooit aandacht moeten schenken aan de getrouwheidspremie. Voortaan kan ook uw bank u daarbij helpen.
Advertentie
©ANP XTRA

Wie vandaag op zoek gaat naar de hoogste rentes op een spaarboekje komt bijna steeds terecht bij de getrouwheidsrekeningen. Dat zijn rekeningen waarbij de getrouwheidspremie (veel) hoger ligt dan de basisrente. Banken zetten in op die premie om klanten langer aan zich te binden. De getrouwheidspremie wordt immers pas verworven als het spaargeld minstens 12 maanden op de rekening blijft staan. Dat spaarders het best meer aandacht besteden aan de aangeboden getrouwheidspremie wordt ook in de hand gewerkt door de hervormingen van het spaarboekje, die volop op kruissnelheid komen.

Een belangrijke wijziging gebeurde al op 1 oktober 2013. Sindsdien wordt de getrouwheidspremie per kwartaal gestort, en niet meer één keer per jaar, op 1 januari. Het voorbeeld hierboven kan dat verduidelijken. Stel dat u 100.000 euro stortte op 1 juli 2013 op een spaarboekje met een getrouwheidspremie van 0,5 procent. Dan komt het geld de volgende dag op de rekening. Als die 100.000 euro op 2 juli 2014 nog steeds op de rekening staat, dan verwerft u de premie. De storting van de premie gebeurt dan op de eerste dag van het kwartaal die volgt. In het voorbeeld wordt de premie van 500 euro gestort op 1 oktober 2014. Dat is drie maanden vroeger dan in het vorige systeem, toen de getrouwheidspremie samen met de basisrente op 1 januari 2015 zou worden gestort.

Een tweede belangrijke wijziging gaat in op 1 januari 2014. Die wijziging bestaat erin dat overschrijvingen tussen rekeningen van dezelfde bank geen invloed meer hebben op de verwerving van de getrouwheidspremie. Schrijft u geld over van de ene spaarrekening naar de andere bij dezelfde bank, dan blijft de periode voor de getrouwheidspremie gewoon lopen.

De getrouwheidspremie die u verwerft na 12 maanden is de gemiddelde premie van de rekeningen waarop het geld heeft gestaan. Het gaat wel om een gewogen gemiddelde. Stonden uw centen 11 maanden op een rekening met 1 procent premie (bij storting) en 1 maand op een rekening met 0,5 procent premie (bij storting), dan is uw premie gelijk aan elf twaalfde van 1 procent vermeerderd met één twaalfde van 0,5 procent. Opgelet, het moet wel gaan om een overschrijving van minstens 500 euro. En het aantal overschrijvingen waarop die regel van toepassing is, is beperkt tot drie per jaar.

Ook moet het om dezelfde bank gaan. ‘Een overschrijving van bijvoorbeeld ING naar Record Bank - een dochter van ING - wordt beschouwd als een overschrijving tussen twee verschillende banken. En dus verliest u in dat geval de verwervingsperiode die al werd opgebouwd’, luidt het bij Febelfin. Belangrijk is wel dat u niet de enige titularis moet zijn van de rekening. U kunt dus overschrijven van een gezamenlijke rekening naar een rekening waarvan u alleen de titularis bent zonder de verwervingsperiode te verliezen.

Rendementsverschillen

Het mag duidelijk zijn dat de hervorming uw rendement ten goede kan komen. Stel dat de spaarder uit het bovenstaande voorbeeld het volledige bedrag van 100.000 euro op 1 januari 2014 overschrijft naar een spaarboekje bij dezelfde bank met een getrouwheidspremie van 1 procent. Daardoor behoudt de klant de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie. Dat betekent dat het bedrag voor de helft van het jaar (2 juli tot 1 januari) 0,5 procent premie opstrijkt, en voor de andere helft (1 januari tot 2 juli) een premie van 1 procent. Dat geeft een totaal bedrag van 750 euro dat op 1 oktober 2014 op de rekening komt, in plaats van 500 euro indien de spaarder het geld had laten staan.

Schrijft diezelfde spaarder het bedrag op 1 januari 2014 over naar een spaarboekje van een andere bank, dan verliest hij de verwervingsperiode. Hij zal geen getrouwheidspremie verwerven op 2 juli 2014. Wel kan hij natuurlijk de premie op de nieuwe rekening verwerven als hij de centen tot 1 januari 2015 onaangeroerd laat op die nieuwe rekening. Ook spaarders die bijvoorbeeld op 2 juni 2014 de helft van het bedrag opvragen, doen een slechte zaak. Zij verwerven slechts de premie op de helft van het bedrag.

Informatie

Het voorbeeld toont aan hoe belangrijk de timing van opvraging of overschrijving kan zijn. Daarom is het een goede zaak dat er bij de hervorming van het spaarboekje ook gedacht werd aan de informatie die banken daarover moeten verstrekken. Vanaf 1 januari staan de meeste banken klaar om hun klanten te helpen om het juiste moment van opvraging of overschrijving te bepalen.

Concreet kunnen klanten aan hun bank vragen om een gedetailleerde berekening te doen, de zogenoemde rentecalculator. Uit die berekening zal de klant kunnen opmaken dat het bijvoorbeeld beter is enkele dagen te wachten om geld op te vragen, omdat de verwervingsperiode van de getrouwheidspremie bijna verstreken is. Het is niet evident om die berekening zelf te doen. In het voorbeeld gingen we uit van een eenmalige storting, maar in de praktijk is een spaarboekje een opeenstapeling van geldstortingen en geldafhalingen. Zeker door die geldafhalingen is het een huzarenstuk om zelf die berekening te doen.

Ook over de berekening van de betaalde basisrente en getrouwheidspremie verschaffen banken vanaf 1 januari duidelijkere informatie. Zo kunt u bij elke intrestbetaling een gedetailleerde berekening opvragen. ‘Wellicht zullen banken die berekening niet op de rekeninguittreksels vermelden omdat dat in vele gevallen een te lange berekening is. Wel zal die berekening op aanvraag beschikbaar zijn bij de bank’, stelt Febelfin.

De twee informatievoorzieningen zijn nog niet in een wet opgenomen. ‘Ze maken deel uit van een akkoord tussen de banken. De meeste banken zullen die diensten vanaf 1 januari aanbieden’, luidt het bij Febelfin. Een rondvraag bij de banken bevestigt dat, al zijn er nog enkele (kleinere) banken voor wie de timing van 1 januari te krap is. Hoe dan ook, wie twijfelt over de opvraging of overschrijving van een belangrijke som geld: vraag eerst bij uw bank meer informatie over de mogelijke gevolgen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud