Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Late beslissers maken toch nog kans op fiscale amnestie

Wie zijn dossier voor de laatste fiscale amnestie nog wil indienen, heeft tijd tot 2 januari 2014 om 12 uur. Het aangegeven bedrag moet bij indiening nog niet gekend zijn. Dit geeft late beslissers meer ruimte om alsnog een geldig dossier in te dienen.
©Saskia Vanderstichele

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft vrijdag meer verduidelijking gegeven over de precieze deadline voor het indienen van dossiers die in aanmerking komen voor fiscale amnestie. De dossiers kunnen ingediend worden tot 2 januari 2014 om 12 uur in de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties (Dienst Voorafgaande Beslissingen, Wetstraat 24 te 1000 Brussel). Alle poststukken die vanaf donderdag 2 januari 2014 na 12 uur in de brievenbus gedeponeerd of via de post in ontvangst genomen worden, zullen niet meer aanvaard worden.

Een bijkomende verduidelijking gaf Financiën ook over de vereiste inhoud van de dossiers. Een overgangsmaatregel bepaalt immers dat ingediende dossiers tot 6 maanden na indiening vervolledigd kunnen worden. Tot nu toe gingen advocaten ervan uit dat er bij die onvolledige dossiers wel al duidelijkheid moest zijn over het aangegeven bedrag op het moment van indiening. Dat laatste maakte het voor late beslissers quasi onmogelijk om nog een dossier in december op te starten. Financiën stelt nu dat het volstaat om voor deze dossiers het bedrag van 1 EUR te vermelden en het precieze bedrag binnen de termijn van 6 maanden aan te vullen. 'Er zal rekening gehouden worden met het feit dat de aangever dikwijls afhankelijk is van buitenlandse financiële instellingen met leveringstermijnen tot acht weken en dat die gegevens ook nog moeten verwerkt worden met het oog op een juiste en kwalitatieve regularisatie-aangifte', luidt het bij Financiën. 'Om te vermijden dat een groot aantal belastingplichtigen om die materiële reden buiten hun wil de geboden mogelijkheid van regularisatie niet zouden kunnen toepassen, zal het voldoende zijn om de vermelding van 1 EUR met de mededeling 'ten provisionele titel' in de rubrieken op te nemen.'

Ten slotte is het geen noodzaak dat de ingediende dossiers, die onder de overgangsmaatregel vallen, alle rekeningnummers bevatten. Voorwaarde is wel dat de aangever een kopie van de brief toevoegt waarin duidelijk wordt dat hij het rekeningnummer bij zijn bank heeft opgevraagd. Als dat bewijs er niet is, dan mag geen rekeningnummer meer toegevoegd worden. 'Wanneer een aangever zijn regularisatie-aangifte wenst te vervolledigen door de aanvulling van inkomsten afkomstig van een of verschillende bankrekeningen die hij in zijn regularisatie-aangifte zou hebben weggelaten, niet opgenomen of vermeld, zullen deze inkomsten of kapitalen niet meer in aanmerking komen voor de regularisatie', luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud