Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ook in 2019 aantrekkelijk dividend voor coöperatieve aandelen

De meeste coöperatieve vennootschappen keren dit jaar hetzelfde dividend uit als vorig jaar. In een laagrentende markt ogen de dividenden aanlokkelijk, maar Arco en Groenkracht bewezen eerder al dat coöperatieve aandelen niet zonder risico zijn.
©BELGA/BELPRESS

De meerderheid van de coöperaties heeft het dividend over boekjaar 2018, dat dit jaar wordt uitbetaald, intussen bekendgemaakt. Al is dit bij sommige nog onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de algemene vergadering. Bij de bankencoöperaties Cera en CrelanCo bleef het dividend stabiel op 3 procent. Ook enkele coöperaties die actief zijn in alternatieve energie handhaven hun dividend. Bij Limburg Wind is dat 3,75 procent, bij Wase Wind zelfs 5,5 procent. Ecopower is de uitzondering op de regel en keert in 2019 geen dividend uit. Het leed vorig jaar voor het eerst een verlies van 1,25 miljoen euro.

Ecopower is de uitzondering op de regel en keert in 2019 geen dividend uit.

Ecopower verwijst in het verslag van de algemene vergadering naar drie eenmalige redenen: de laatste naweeën van de afschaffing van de gratis elektriciteit, de bijdrage in het energiefonds waarvoor te weinig voorzieningen werden aangelegd en verder leed Ecopower onder de vereffening van de partij waaraan het productie verkocht en waarbij het leveringsprofielen voor klanten aankocht.

©Mediafin

De derde groep coöperaties, die zich richten op microkredieten, handhaafden ook hun dividend. Alterfin, een coöperatie met meer dan 6.000 vennoten, keert in 2019 een dividend van 1 procent uit. Bij Incofin en Oikocredit is dat respectievelijk 2,5 en 0,75 procent.

Duurzaam beleggen

Het voordeel van die laatste coöperaties is dat ze verder gaan dan de fiscale vrijstelling op het dividend alleen. U krijgt als vennoot ook een beperkte belastingvermindering op het geïnvesteerde bedrag.

Recupereer de roerende voorheffing!

Dividenden op coöperatieve aandelen zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing. Tot 2018 ontving u steeds de brutodividenden, maar sinds vorig jaar ontvangt u de dividenden na afhouding van 30 procent roerende voorheffing. U kunt die recupereren door ze in uw belastingaangifte aan te geven.Voor het inkomstenjaar 2018kunt u tot 640 euro dividenden van coöperatieve of beursgenoteerde aandelen aangeven.In 2019 is dat maximaal 800 euro, wat neerkomt op een recuperatie van 240 euro.

Hun belangrijkste troef is echter dat ze naast een financieel rendement vooral een sociaal rendement beogen. Daardoor zijn ze een goede manier om volledig duurzaam te beleggen. De coöperaties gebruiken hun kapitaal om leningen te verstrekken aan kleine projecten in ontwikkelingslanden, zoals aan een visser of een naaister.

Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de risico’s. Het kredietrisico, dat erin bestaat dat de leningen niet worden terugbetaald, wordt grondig gescreend. Daarnaast worden vaak garanties opgenomen in de kredietovereenkomst.

Ook bij coöperaties die actief zijn in alternatieve energie is het belangrijk goed te kijken waar uw geld naartoe gaat. Soms bent u eigenaar van productie-installaties, zoals bij Ecopower, soms wordt uw geld gebruikt om achtergestelde leningen toe te kennen, zoals bij Limburg Wind en Aspiravi. In de meeste gevallen zijn de aandeelhouders bij die coöperaties ook klanten die elektriciteit afnemen, al dan niet tegen een beter tarief.

Niet liquide

In tegenstelling tot gewone aandelen behouden coöperatieve aandelen in normale omstandigheden hun nominale waarde en zijn ze dus kapitaalvast. Jaarlijks keren ze een dividend uit dat tot een bepaald bedrag vrijgesteld is van roerende voorheffing (zie kader).Inschrijven op coöperatieve aandelen kan in de meeste gevallen continu. De waarde van een aandeel schommelt, afhankelijk van de coöperatie, tussen 50 en 250 euro.

Uitstappen is doorgaans een stuk moeilijker. De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen. Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar, dan wordt uw kapitaal teruggestort na de algemene vergadering van het daaropvolgende jaar. Gebeurt de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar, dan wordt die uitgevoerd na de algemene vergadering van het tweede daaropvolgende jaar. Bij sommige coöperaties, vooral in de alternatieve energie, is er zelfs een lock-upperiode. Bij Ecopower kan pas na zes jaar uitgestapt worden, bij Limburg Wind en Aspiravi na vijf jaar.

Vaak kan je ook maar in beperkte mate profiteren van het aantrekkelijke dividend van coöperatieve aandelen. De meeste coöperaties beperken het aantal aandelen waarop u kunt inschrijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud