Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Regering wil minder soorten spaarboekjes

Federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) wil niet alleen sleutelen aan de getrouwheidspremie op de spaarboekjes. Hij vraagt de banken ook het aantal spaarformules aan banden te leggen. De overheid denkt aan vier formules per speler, de sectorfederatie Febelfin deed een tegenvoorstel met zes formules. Er is nog geen akkoord.
(Foto: Photo News).

De federale overheid, vertegenwoordigd door minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), de bankenvereniging Febelfin en de financiële waakhond FSMA praten al een hele tijd over nieuwe spelregels voor de markt van de spaarboekjes. Die is met een omvang van ruim 200 miljard euro erg belangrijk. Dat aan het systeem van de getrouwheidspremie wordt gesleuteld, was al bekend. Maar er ligt veel meer op tafel. Een overzicht.

De gesprekspartners raakten het al eens over een aanpassing van de getrouwheidspremie. Die wordt niet afgeschaft, zoals Vande Lanotte eerst wilde, maar bijgestuurd. De belangrijkste verandering is dat de premies niet langer jaarlijks zullen worden uitbetaald, aan het begin van elk jaar, maar bij de start van elk kwartaal. Met andere woorden: de banken zijn bereid de premies, die gelden voor spaargeld dat twaalf maanden op rij op de rekening bleef staan, sneller uit te keren. Een revolutie is dat niet. Het voordeel voor de spaarder is al bij al beperkt. 

Beperking

In het zog van de gesprekken over de getrouwheidspremie kwam een andere kwestie op tafel: hoe kan de markt doorzichtiger worden voor de consumenten zodat kiezen makkelijker wordt? In dat kader vroeg de overheid de banken volgens diverse bronnen het aantal verschillende spaarformules per speler te beperken tot vier. Febelfin legde een tegenvoorstel op tafel: zes. 

Het is nog niet duidelijk waar de besprekingen zullen landen. Het aantal formules heet een van de belangrijkste, resterende discussiepunten te zijn. Zonder akkoord daarover is er evenmin een deal over de getrouwheidspremie. Niet alle bankiers zijn te spreken over die nieuwe beperking. ‘Er moet ruimte zijn voor concurrentie en creati­viteit’, merkt een topbankier op. ‘Het zijn niet de spaarboekjes die aan de basis liggen van de problemen in de sector. Meer transparantie is niet slecht, maar men mag de fundamenten van de markt niet ter discussie stellen. Ik zie niet in wat daar het nut van is’, foetert een andere bankier.

Gemor

Vooral de kleinere banken morren. Zij konden de afgelopen jaren met soms creatieve formules een stuk van het laken naar zich toe trekken. Landbouwkrediet bijvoorbeeld brengt zes types spaarboekjes op de markt. Bij AXA Bank zijn dat er evenveel. Maar er zijn ook tegenvoorbeelden. Zo houdt Argenta het op twee formules.

Bij de grootbanken zijn er eveneens verschillen. BNP Paribas Fortis spant de kroon met zeven soorten boekjes, maar drie daarvan hebben exact dezelfde rentestructuur. Dat is een ander onderdeel van het debat: kunnen aan één spaarformule verschillende producten met telkens andere namen worden gekoppeld? 

Productfiches

Meer eensgezindheid lijkt er te zijn over de invoering van uniforme productfiches voor spaarrekeningen. Daardoor zullen alle banken hun producten op dezelfde manier moeten voorstellen, wat de transparantie eveneens ten goede komt. 

Er lijkt ook een consensus te zijn over een grotere rol voor de finan­ciële waakhond FSMA, de vroegere CBFA. Een belangrijke verandering is dat die zich vooraf zal kunnen buigen over reclame voor spaarboekjes. Nu  is dat enkel het geval voor complexere producten zoals beleggingsfondsen. De FSMA zal ook strenger toezien op en mogelijk regels bepalen voor speciale aanbiedingen om nieuwe klanten over de streep te trekken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud