Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Spaarboekje over hoogtepunt heen

Het spaarboekje lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. In april stegen de spaardeposito’s van de Belgen met zo’n 180 miljoen euro tot ruim 252 miljard. Hoewel dat opnieuw een opwaartse beweging is, moet men rekening houden met de uitbetaling van de getrouwheidspremie die begin april gebeurde.

De schijnbare stijging van de spaardeposito’s in april betekent de facto een status-quo tegenover de maand maart. Op 1 april 2014 kregen veel spaarders immers hun getrouwheidspremie toegestopt. Vanaf 1 oktober 2013 verschijnt die elke eerste dag van het nieuwe kwartaal op de rekening van de spaarder. Zo krijgen sommige mensen hun premie eerder dan vroeger het geval was.

Wie bijvoorbeeld op 5 juni 2010 10.000 euro op zijn of haar spaarboekje plaatste en dat geld een jaar lang onaangeroerd liet, had in principe vanaf 6 juni 2011 recht op de premie, maar kreeg die pas op 1 januari 2012. Vanaf 1 oktober 2013 echter, ziet de spaarder uit het voorbeeld de eerste dag van het nieuwe kwartaal ná het verwerven van de premie, zijnde 1 juli, het geld op zijn of haar rekening verschijnen.

Oorzaken

Dat de Belgen minder aan het sparen zijn geslagen, kan te wijten zijn aan verschillende factoren. Zo volgde de ene rentdaling de andere de voorbije maanden in ijltempo op.

BNP Paribas Fortis verlaagde de rente op het gewone spaarboekje midden mei van 0,5 naar 0,4 procent, KBC ging begin april van 0,45 naar 0,35 procent en ING in februari van 0,5 naar 0,45.

De Europese Centrale Bank hanteert immers een historisch laag rentetarief van 0,15 procent waartegen commerciële banken bij de ECB kunnen lenen. Dat om de economie wat zuurstof te geven tijdens de financiële crisis. Zo’n lage rente stimuleert de commerciële banken echter niet om de spaarder een hoog rentetarief te bieden om het geld bij hen in bewaring te brengen.

Maar volgens ING-econoom Philippe Ledent liggen geen al te grote veranderingen op vlak van de omvang van het spaarboekje in het verschiet. ‘Ook de komende jaren zal het spaarboekje blijven stijgen, zij het misschien iets minder sterk dan de voorbije tijd het geval was. Een positieve trend zet zich voort, gezien ook het bruto binnenlands product stijgt.’ Volgens Ledent zijn de mensen momenteel weer iets meer bereid tot het nemen van risico’s door het graduele economisch herstel.

Wel is het mogelijk dat het spaarboekje tijdelijk op hetzelfde niveau blijft of licht terugvalt. ‘De beslissingen van de ECB om de beleidsrente te verlagen van 0,25 tot 0,15 procent en de depositorente onder nul te brengen, zullen de rentevoeten voor de Belgische spaarders ook de komende tijd laag houden. Maar als mensen minder sparen, betekent dat wel dat ze meer consumeren en investeren.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud