Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Sparen: met of zonder garantie?

20.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Weet u 100% zeker tot welk bedrag het geld op uw spaar- en termijnrekeningen beschermd is? En tot wanneer dat plafond geldig is? We zetten het voor u op een rij.
Advertentie

(netto) - Er heerst heel wat verwarring rond de precieze dekking van het depositogarantiestelsel. Niet alleen bij spaarders, maar ook bij de banken zelf. Daar zijn 2 redenen voor. Ten eerste omdat in een land verschillende stelsel naast elkaar bestaan, afhankelijk van het paspoort van de betrokken bank. Ten tweede omdat de regels vorig jaar veranderd zijn en het niet voor iedereen even duidelijk is of het ging om een tijdelijke dan wel een permanente aanpassing.

Geen uniforme regels

Elk land heeft zijn een depositogarantiestelsel. Europa geeft minimale richtlijnen die elk land moet omzetten in een nationale wet. In die wet kan het land desgewenst verder gaan dat de richtlijn.

Maar een spaarder in België valt niet noodzakelijk onder de bescherming van het Belgische beschermingsfonds. Dat is enkel het geval als hij spaargeld heeft bij een bank die in ons land actief is met een Belgische licentie. Maar er zijn ook banken die opereren met een buitenlandse licentie. Credit Europe bijvoorbeeld valt onder het Nederlandse beschermingsfonds en Kaupthing viel onder het Luxemburgse bescherming van de AGDL. Elk nationaal fonds werkt volgens zijn eigen regels. Europa geeft wel minimale richtlijnen en elk land moet die omzetten in nationale wetten, maar in die wetten kan een land deze richtlijnen wel aanscherpen.

Tijdelijke noodingreep soms toch permanant

In oktober vorig jaar paste Europa zijn richtlijnen voor de werking van het beschermingsfonds aan. Dat gebeurde in een crisissituatie, waarbij heel wat banken over de kop dreigden te gaan en er sprake was van een nooit eerder geziene systeemcrisis. Er was sprake van een noodingreep, waardoor de nieuwe richtlijnen als tijdelijk werden beschouwd. Maar gelijktijdig werd er ook beslist om op langere termijn de werking van het depositogarantiestelsel tegen het licht te houden.

De Europese ministers van Financiën beslisten dat de bescherming tijdelijks zou worden opgetrokken tot 50.000 euro. De Europese Commissie bevestigde een week later dat het plafond 100.000 zou zijn tot oktober 2009 en dat het vanaf 2011 sowieso 100.000 euro zou zijn. In de tussenperiode zou het plafond terugvallen tot 50.000 euro.

België besliste onmiddellijk om verder te gaan en het plafond drastisch te verhogen van de eerder geldende 20.000 euro tot 100.000. Het KB dat hierover verscheen op 14 november 2008 bevat geen einddatum. Met andere woorden, de garantie tot 100.000 geldt dus permanent, tenzij de wet zou worden aangepast.

Nederland besliste aanvankelijk om de garantie van 100.000 te laten gelden voor een jaar, tot oktober 2009. Daarna zou het bedrag terugvallen tot 50.000 euro. Maar minister van financiën Bos kwam daar al snel op terug en bepaalde dat de dekking tot 100.000 euro zou gelden tot eind 2010; En daarna zal het plafond sowieso 100.000 euro moeten zijn wegens de Europese richtlijn hierover. Tot op heden is er geen signaal dat dit plafond van 100.000 euro ter discussie staat.

Wat garandeert het Belgische depositogarantiestelsel?
  • Als een bank die actief is in ons land met Belgische licentie, dan zijn de deposito’s beschermd tot 100.000 euro.
  • Het gaat over zicht-, termijn- en spaarrekeningen. obligaties en kasbons op naam, gedematerialiseerd of op rekening gehouden bij de emitterende instelling vallen eveneens onder de waarborg. Ook tak 21-verzekeringsproducten genieten een bescherming tot 100.000 euro als de verzekeraar in kwestie bijdraagt tot het fonds.
  • De bescherming geldt niet alleen voor het kapitaal, maar ook voor de gelopen interesten.
  • De garantie geldt per persoon en per financiële instelling. Heeft u een gemeenschappelijke rekening, bijvoorbeeld met uw partner, dan wordt ervan uitgegaan dat het bedrag op die rekening 50/50 aan de twee rekeninghouders toebehoort. Ieder van de medehouders geniet vervolgens de bescherming ten belope van maximum 100.000 euro.
  • De beschermingsregeling dekt deposito’s in een munt van een land behorend tot de Europese Economische Ruimte: De EURO, het Britse pond, de Poolse zloty, de Zweedse, Deense, Estlandse, Tsjechische, Noorse en IJslandse kroon, de Hongaarse forint, de Letse lats, de Roemeense leu, de Bulgaarse lev en de Lithouwse litas.
  • Ook effecten genieten een bescherming van het garantiefonds. Het plafond van die dekking werd niet opgetrokken en bedraagt nog steeds 20.000 euro behouden. Voor deze effecten bestaan er andere beschermingsmaatregelen, waaronder deze die de cliënten een rechtstreeks recht op teruggave waarborgt zodat de effecten buiten de boedel van een faillissement vallen.

Wat zou u wijzigen aan het depositogarantiestelsel?

De Europese Commissie bestudeert hoe het depositogarantiestelsel kan worden aangepast. Er is immers gebleken dat dit systeem bij een systeemcrisis tekortschiet.  De Commissie zal tegen eind dit jaar aan het Europese Parlement een voorstel indienen over welke aanpassingen wenselijk zijn.

In het kader daarvan organiseert de Europese Commissie momenteel een consultatieronde, die nog loopt tot 27 juli.Iedereen mag er aan deelnemen. Dat kan door op deze link te klikken.

Nu zaterdag in Netto

Interview met Michel Vermaerke, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin.

Hij zorgde vorige week voor ophef door aan te kondigen dat de Belgische banken voorstander zijn van deinvoering van een franchise in het depositogarantiestelsel. In Netto geeft hij tekst en uitleg bij die uitspraken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud