Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Termijnrekening of tak21-verzekering?

Terwijl het spaarboekje almaar minder opbrengt, zitten de rendementen voor producten op middellange termijn in de lift. De banken zetten hun termijnrekeningen en kasbons in de kijker, maar misschien is een tak21-verzekering wel een interessant alternatief. Wat zijn de voor- en nadelen?

(netto) – Gisteren maakte Dexia bekend dat het de rente op het onlinespaarboekje verlaagt. Dexia is niet de eerste en is zeker niet de laatste die de knip zet op het rendement van het spaarboekje. Logisch, want de rente op korte termijn bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. Voor een overzicht van alle vergoedingen op spaarrekeningen, kan u terecht op www.rentegids.be.

Tegelijk zetten de banken steeds meer producten op middellange tot lange termijn in de kijker. Gelijktijdig met de verlaging van de rente op het internetspaarboekje, kondigde Dexia aan dat het de tarieven op kasbons van looptijden van meerdere jaren optrekt. Er is Credit Europe dat zijn klanten aanschrijft om hun geld over te hevelen naar een termijnrekening op 5 jaar. Klanten die ingaan op het voorstel, krijgen een bonus bovenop de officiële rente van 4,5%, waardoor hun brutorendement oploopt tot 4,75%. Argenta biedt 3,5 procent op een termijnrekening van 5 jaar. Dat zijn slechts enkele voorbeelden.

Verzekeraars zijn stil

Opvallend is dat de financiële instellingen wel de termijnrekening en de kasbon naar voren schuiven als alternatief voor het spaarboekje, terwijl een beleggingsverzekering met gewaarborgd rendement – tak21 in het jargon – nauwelijks in the picture wordt geplaatst. AXA, nog steeds in de eerste plaats een verzekeraar, zet momenteel volop in op zijn I-Welcome Plus-spaarrekening. Met succes, in het eerste kwartaal haalde de groep 474 miljoen nieuw geld binnen, terwijl er vorig jaar in die periode 94 miljoen euro wegstroomde. In de tak levensverzekeringen daalde de instroom van vers geld van 525 miljoen tot 73 miljoen euro.

Enkele jaren geleden kenden beleggingsverzekeringen met gewaarborgd rendement nochtans veel succes. Naast een gewaarborgd rendement kunnen die producten in bepaalde gevallen ook een vrijstelling van roerende voorheffing genieten. Een argument waar de spaarzame Belg – nog steeds wereldkampioen belastingen betalen – wel oren naar heeft.

In de weegschaal
Als u als belegger bereid bent uw geld enkele jaren te parkeren, wat kiest u dan het best? Een termijnrekening of kasbon bij een bank? Of een tak21-product bij een verzekeraar? We zetten de voor- en nadelen van beiden op een rijtje.

Termijnrekening

 • U kan de looptijd zelf kiezen. Dat gaat van enkele maanden, tot zelfs 10 jaar. Momenteel promoten de banken vooral termijnrekeningen op 4, 5 of 6 jaar.
 • Het rendement is op voorhand bekend.
 • U kan de jaarlijkse intrest laten kapitaliseren. Door het systeem van samengestelde intrest kan u zo uw uiteindelijke rendement opkrikken.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van een termijnrekening.
 • Uw geld staat vast voor de vooraf bepaalde periode, maar toch is het in de praktijk meestal mogelijk om uw geld – als u dat nodig zou hebben – vervroegd op te vragen. U zal dan wel een vergoeding moeten betalen, die onder meer afhangt van de evolutie van de marktrente en de nog resterende looptijd.
 • U betaalt steeds een roerende voorheffing van 15 procent op de ontvangen intresten.
Tak21-verzekering
 • U kan de looptijd zelf kiezen, maar om fiscale redenen is het aangewezen om een looptijd van minstens 8 jaar en 1 dag te kiezen.
 • Het rendement bestaat uit een gewaarborgd rendement en een winstdeelname. Dat eerste is op voorhand bekend, dat tweede niet. De grootte van het gewaarborgd rendement hangt af van product tot product. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden flexibele tak21-producten aan met een verschillende gewaarborgde rentevoet. Hoe lager die is, hoe hoger de potentiële winstdeelname omdat ze afhangt van producten met meer risico (aandelen,...).
 • Bij klassieke tak21-producten is kapitalisatie ook mogelijk. Maar dergelijke klassieke producten worden minder en minder verdeeld.
 • Er zijn heel wat kosten aan verbonden:
  1. De instapkosten van tak21-producten kunnen gemakkelijk oplopen tot 5 procent.
  2. De beheerkosten zijn veelal beperkt zijn of bedragen zelfs 0 procent.
  3. De uitstapkosten zijn meestal van toepassing voor volledige opvragingen tijdens de eerste 4 jaar. Die zijn zo goed als altijd degressief en bedragen meestal 0 procent na het vierde jaar. Vaak is het mogelijk om jaarlijks een deel zonder uitstapkosten op te vragen. Sommige maatschappijen voorzien in uitzonderlijk uitstapkosten wanneer u bij zeer specifieke omstandigheden uitstapt. Sommige maatschappijen zullen voor opvragingen tijdens het jaar geen bonus of een beperkte bonus toekennen op het stuk dat in dat jaar werd opgevraagd.
 • In principe bent u 15 procent roerende voorheffing verschuldigd. Maar het is zeer eenvoudig om dat op een legale manier te vermijden als u een contract met een looptijd van minstens 8 jaar en 1 dag afsluit. Maar ook bij een kortere looptijd kan u roerende voorheffing vermijden. Dan moet u in het contract een overlijdensdekking van 130 procent opnemen. Verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde moeten in dat geval dezelfde persoon zijn.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud