Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Voorkom dat uw slapend geld in handen van de fiscus komt

Rekeningen met minder dan 60 euro op dreigen al na vijf jaar inactiviteit in handen te vallen van de fiscus. De voorbije jaren belandde voor 5,4 miljoen euro ‘slapend’ spaargeld in de staatskas.
©ANP XTRA

Slapende rekeningen zijn rekeningen waarop minstens vijf jaar geen verrichting is gebeurd en waarover geen contact meer was tussen de houder en de financiële instelling.

In 2008 besliste de regering dat die slapende tegoeden niet langer bij de banken mochten blijven, maar dat ze onder het toeziend oog van de fiscus moesten vallen. Banken kregen eerst tot 2013, en uiteindelijk tot 2014 om slapende tegoeden over te hevelen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK).

Sindsdien voeren financiële instellingen een continue screening naar slapende tegoeden, waardoor de bedragen bij de DCK blijven groeien. ‘Elk jaar komen er meer slapende tegoeden bij dan dat zulke tegoeden door rechtmatige eigenaars opgevraagd worden’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Eind maart 2019 stond al 487 miljoen euro slapend geld op de rechtmatige eigenaar te wachten. In 2018 kwam er netto 25 miljoen euro aan slapend geld bij, iets minder dan de 31 miljoen euro in 2017.

Saldi onder 60 euro

Voor de bank de tegoeden van slapende rekeningen naar de DCK transfereert, is ze verplicht een vastgelegde procedure te volgen. Die hangt af van het saldo op de rekening. Als de bank een vijfjarige inactieve periode vaststelt op een rekening met een saldo boven 60 euro, is ze verplicht een opzoekingsprocedure te starten en op zoek te gaan naar de eigenaar.

Eerst stuurt ze een brief naar het laatst gekende adres. Komt daarop geen antwoord, dan mag uw bank het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen. Op basis van de gegevens in die databanken stuurt de bank een aangetekende brief. Als ook op die brief geen reactie komt, moet de bank het geld van de slapende rekeningen bezorgen aan de DCK. Daar zijn de saldi nog 30 jaar opvraagbaar. Wie niets onderneemt en dus meer dan 30 jaar wacht, is zijn centen kwijt. ‘Doordat de procedure relatief jong is, hebben nog geen saldi de 30-jarige verjaringstermijn overschreden’, zegt Adyns.

Slapende rekeningen met een saldo hoger dan 60 euro blijven 30 jaar opvraagbaar.

Anders is het voor saldi onder 60 euro. In dat geval is de financiële instelling niet verplicht een opzoekingsprocedure te starten en mag het geld meteen worden overgeschreven naar de DCK. Op dat moment is het voor de eigenaar niet meer opvraagbaar. De drempel was trouwens niet altijd 60 euro. Tot 2018 bedroeg die 20 euro. De verhoging van de drempel was volgens de regering nodig om de kosten voor de opzoekingsprocedure te rechtvaardigen.

Een navraag leert dat al 5,4 miljoen euro in handen van de fiscus is gekomen sinds de lancering van dat systeem. Ook de saldi tussen 20 en 60 euro die tot 2018 nog een 30-jarige opvragingsperiode kenden, zijn sinds 1 september 2018 niet langer opeisbaar.

Rente

De geparkeerde slapende tegoeden kunnen nog rente opbrengen bij de DCK. De rente wordt vastgelegd door de minister van Financiën, en kan in functie van het renteklimaat wijzigen. Momenteel bedraagt het tarief 0 procent.

Wie wil weten of hij nog ergens een slapend tegoed heeft, kan dat op twee manieren achterhalen. Ofwel doet u een schriftelijke aanvraag door een formulier (te vinden op www.slapendetegoeden.be) in te vullen en op te sturen. U moet ook een fotokopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart meesturen. Ofwel zoekt u zelf online in het register van de slapende tegoeden. U hebt daarvoor uw elektronische identiteitskaart nodig, in combinatie met een kaartlezer.

In 2018 werden 3.117 aanvragen tot opzoeking gedaan. Daarvan waren er 1.009 negatief. Dat wil zeggen dat er geen slapende tegoeden waren voor die personen. ‘In 2.012 dossiers werden al terugbetalingen gedaan aan de rechthebbenden voor ongeveer 11 miljoen euro’, zegt Adyns. Belangrijk om weten voor houders van rekeningen bij eenzelfde instelling is dat geen enkele rekening als slapend beschouwd wordt als er voor minstens een van uw rekeningen een tussenkomst heeft plaatsgevonden in de jongste vijf jaar.

Slapende tegoeden beperken zich trouwens niet tot rekeningen. Ze kunnen ook bestaan uit verzekeringsovereenkomsten of safes. Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend als geen tussenkomst van de begunstigde plaatsvindt binnen zes maanden nadat de verzekeraar heeft vernomen dat de verzekerde is overleden of als de einddatum van het contract is bereikt.

Een safe wordt slapend als de huurprijs minstens vijf jaar niet werd betaald en als de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder. Verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij een financiële instelling en die minstens vijf jaar niet het voorwerp uitmaakten van een tussenkomst door de titularis of zijn rechthebbenden worden gelijkgesteld met slapende safes.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud