Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Voorstel Geens: hoe blijft de spaarder 'anoniem'?

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft een antwoord klaar op de kritiek die was gerezen op zijn plan om de spaarfiscaliteit te hervormen. In het nieuwe voorstel kunnen kleine spaarders van de uitgebreide vrijstelling genieten zonder de intresten van het spaarboekje te moeten aangeven.
©Photo News

De uitbreiding van de fiscale vrijstelling naar andere spaarproducten, zoals kasbons en termijnrekeningen, ligt sinds vorige week op de onderhandelingstafel van de regering. Het plan Geens stuit echter op verzet van Open VLD. De liberale partij vreest dat de meldingsplicht van alle roerende inkomsten om van de fiscale vrijstelling te kunnen genieten een eerste stap is naar een vermogenskadaster. Gisteren lanceerde Geens in 'Ter Zake' daarom een nieuw voorstel.

In dat voorstel moet de kleine spaarder niet alle inkomsten, maar enkel de inkomsten waarvoor hij een vrijstelling wil genieten, aangeven. Op erewoord moet hij dan verklaren dat de aangegeven inkomsten, samen met de intresten van het spaarboekje, onder de drempel van 1.880 euro blijven. Concreet verandert er in dit voorstel dus niets voor het spaarboekje. Wie intresten van een spaarboekje opstrijkt krijgt bij zijn bank de fiscale vrijstelling tot 1.880 euro. Er wordt onder die drempel geen roerende voorheffing afgehouden. Boven die drempel geldt een roerende voorheffing van 15 procent.

Ook voor de andere spaarproducten verandert er bij de bank niets. Op de intresten van een kasbon of termijnrekening zal de bank 25 procent roerende voorheffing afhouden. Die roerende voorheffing is bevrijdend.

Recupereren

Het nieuwe aan het voorstel is dat Geens de mogelijkheid biedt om die intresten op andere spaarproducten te recupereren. Dit doet de spaarder door de intresten aan te geven waarvoor hij recuperatie wil. De som van die aangegeven inkomsten en de (vrijgestelde) intresten op spaarboekjes mogen 1.880 euro niet overschrijden. Dit moet de belastingbetaler op erewoord verklaren.

Het voorstel betekent wel dat de achterpoort van de 'spaarboekjesfraude' niet gesloten wordt. Wie bij meerdere banken spaarboekjes aanhoudt en hierop meer dan 1.880 euro interesten opstrijkt, is verplicht dat surplus aan te geven in de aangifte. Niet iedereen doet dat. Die spaarders worden in het nieuwe voorstel niet meer geviseerd.

Belangrijk is wel dat de schijf voor inkomsten uit andere spaarproducten geleidelijk opgebouwd wordt. In het eerste jaar zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn maximaal 400 euro inkomsten uit andere producten aan te geven. Elk jaar vergroot die schijf om tegen 2020 op de volledige schijf euro uit te komen.

 

Een voorbeeld:

Wie 1.200 euro intresten, getrouwheidspremie inclusief, opstreek van een spaarboekje, heeft in zijn korf nog ruimte voor 680 euro (1.880 - 1.200) vrijgestelde roerende inkomsten. Stel dat de spaarder 1.000 euro intresten opstreek van een kasbon, dan kan hij in zijn aangifte 680 euro intresten aangeven. Op die manier recupereert hij de 25 procent roerende voorheffing die hij al op die 680 euro betaalde. De spaarder is evenwel niet verplicht om dat te doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud