Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vormen Chinese obligaties een boost voor uw rendement?

Steeds meer beheerders bieden fondsen aan die beleggen in Chinese obligaties. Bieden die beleggingsinstrumenten een kans op een hoger rendement of zijn ze vooral te risicovol voor uw portefeuille?
De Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s was in 2010 de eerste niet-Chinese multinational die obligaties uitgaf in yuan. ©AFP

De weg naar China kent voor beleggers steeds minder hindernissen. Sinds 17 november kunnen buitenlanders voor het eerst rechtstreeks handelen in lokale Chinese aandelen. Voorheen kon dat enkel via de Chinese aandelen die op een buitenlandse beurs genoteerd stonden of via de talrijke beleggingsfondsen die zich richten op de Chinese aandelenmarkt.

Sinds kort krijgen beleggers met een voorkeur voor China ook toegang tot de obligatiemarkten. Op de Belgische markt zijn al een vijftal beleggingsfondsen beschikbaar die uitsluitend beleggen in Chinese obligaties in de offshore markt. Deze maand kwam daar het fonds bij van Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), een Chinese bank die ook in België actief is. Dat fonds is het eerste op de Belgische markt dat belegt in de veel ruimere lokale markt (onshore) van Chinese obligaties.

De aandacht voor de Chinese obligaties is eenvoudig te verklaren: in tijden van ultralage rentes steken de rendementen van 4 à 6 procent die die obligaties bieden de ogen uit. Voor beleggers op zoek naar een hogere return lijkt het dus een no-brainer, maar let op: bij hogere rendementen loert altijd een groter risico om te hoek.

Gevaarlijk

Om in te schatten hoe gevaarlijk die Chinese obligaties zijn, moet je volgens fondsbeheerders in de eerste plaats kijken naar de gezondheid van de Chinese economie. En op dat vlak zit het volgens hen wel goed. ‘China heeft bewezen dat het structurele hervormingen wil doorvoeren, ook al hebben die een negatief effect op de groei’, zegt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management, dat een Renminbi Bond Fund aanbiedt in België. Ook bij Blackrock, een andere beheerder met een Chinees obligatiefonds, staan ze positief tegenover China. ‘China is ongetwijfeld dé economie van de komende jaren. Ook al vertraagt de groei iets, ze blijft wel robuust’, zegt Stephan Desplancke, salesdirector België voor Blackrock.

De beheerders geloven ook mede daarom in de Chinese munt. ‘Het belang van de Chinese renminbi of yuan wordt steeds groter’, meent Juvyns. Hij verwijst naar het feit dat China, op basis van gelijke koopkrachtpariteit, de grootste economie ter wereld wordt. ‘Dat betekent dat de munt steeds meer een rol van reservemunt zal krijgen en in de balansen van de centrale banken zal worden opgenomen’, zegt hij. Ook Stephan Desplancke gelooft dat de Chinese munt verder in waarde zal stijgen ten opzichte van de euro.

De meeste fondsen die in Chinese obligaties investeren, beperken zich niet tot Chinese debiteuren alleen. Ook obligaties van westerse multinationals maken er deel van uit. Daardoor ligt de kwaliteit van de obligatieportefeuille bij de meeste fondsen voldoende hoog en gaat het enkel om ‘kredietwaardige’ obligaties.

Volgens Stephan Desplancke bieden Chinese obligaties ook de mogelijkheid het renterisico van een portefeuille te diversifiëren. ‘In de VS is er de kans op een renteverhoging, in China was er vorige week nog een renteverlaging’, zegt hij. Volgens de beheerder bieden Chinese obligaties een unieke combinatie op de vastrentende markten. ‘Een rendement van meer dan 4 procent voor een looptijd korter dan drie jaar. Daardoor is het renterisico sowieso beperkt’, zegt hij.

Liquiditeit

Is een belegging in Chinese obligaties dan steeds een gewonnen zaak? Natuurlijk niet. Een belangrijk risico blijft de liquiditeit. ‘De Chinese offshore obligatiemarkt blijft vrij beperkt en soms zijn we genoodzaakt om uit te stappen tegen hogere kosten’, zegt Juvyns. Ook Blackrock wijst op de liquiditeit, al wordt dat probleem steeds beperkter. Volgens het fondsenhuis is de offshoremarkt van bedrijfsobligaties gegroeid van 30 miljard renminbi in 2010 tot 700 miljard (90 miljard euro) vandaag. ‘We verwachten dat de markt heel sterk blijft groeien’, meent Desplancke. Marc-Andre Lizin van ICBC benadrukt wel dat de onshore markt een stuk groter is dan de offshore markt. 'De onshore obligatiemarkt is goed voor 33.000 miljard renminbi (4.330 miljard euro). De liquiditeit is in die markt een veel kleiner probleem', zegt hij.

Toch is het een belegging met een specifiek risico. Daardoor mag een dergelijke belegging nooit meer dan een fractie van de totale portefeuille uitmaken. Voor beleggers met weinig centen is een gespreider fonds daarom wellicht beter. ‘Sommige gemengde fondsen, die in aandelen en obligaties beleggen, nemen ook posities in Chinese obligaties. En wie toch wat specifieker wil gaan, kan ook kiezen voor een fonds dat belegt in groeimarktobligaties. Zo’n fonds belegt in obligaties van verschillende landen uit de groeimarkten’, zegt Juvyns.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud