Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom is uw spaarverzekering geen spaarboekje?

Wie denkt dat er amper een verschil bestaat tussen een spaarboekje of een spaarverzekering, krijgt vroeg of laat af te rekenen met een financiële kater.
©shutterstock

Deze week heeft KBC de gegarandeerde rente voor nieuwe stortingen in de KBC Life Capital-spaarverzekering fors verlaagd van 2 naar 1 procent. Ook andere verzekeraars, waaronder marktleider AG Insurance, kondigden de voorbije weken renteverlagingen aan. Daarmee wordt duidelijk dat ook het op één na populairste spaarproduct (na het spaarboekje) niet ontsnapt aan de lage rente. Bovendien rijzen er ook vragen over de transparantie van de spaarverzekeringen. 'Het is een zwarte doos waarin we dringend grote schoonmaak moeten houden', zegt Nicolas Claeys, analist bij Test-Aankoop Invest. Wat moet u weten over dit product?

*verzekeringsproduct

Een tak21-levensverzekering (of spaarverzekering) is een spaarproduct in een verzekeringsjasje, waarbij het mogelijk is om een begunstigde aan te wijzen bij het overlijden van de verzekeringnemer of een overlijdingsdekking aan te gaan. De rente is voor elke storting gegarandeerd gedurende acht jaar en daarbovenop hebben spaarders uitzicht op een jaarlijkse winstdeelname. Die laatste is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van de prestaties van een beleggingsportefeuille. Verzekeraars bieden momenteel een gegarandeerde rente van maximaal 2,75 procent, maar er zijn ook producten die 0 procent garanderen. Daarbij is wel het kapitaal gegarandeerd, maar daar stopt het ook. Bij dat type van verzekeringen zijn spaarders helemaal afhankelijk van de winstdeelname.

*winstdeelname niet gegarandeerd

Verzekeraars investeren vooral in obligaties. Niet verwonderlijk dus dat de winstdeelnames vorig jaar dun waren gezaaid. AXA keerde geen winst uit voor de contracten met een gegarandeerd rendement boven 0 procent. Spaarders met een Crest30-contract, met een rentegarantie van 0 procent, kregen nog een winstbonus van 0,4 procent. Bij AG Insurance kregen klanten met een Top Rendement Invest-contract (gegarandeerde rente 0%) zelfs helemaal geen winstdeelname en was er dus geen sprake van enig rendement.

*exclusief kosten

Minstens even belangrijk als het rendement van een spaarverzekering, zijn de kosten. Op elke storting betalen spaarders een verzekeringstaks van 1,1 procent - tenzij u een verzekering hebt in het kader van pensioensparen. Maar naast die universele taks zijn er nog tal van kosten die een grote hap uit het rendement kunnen nemen, en waarmee spaarders rekening moeten houden.

Om te beginnen zijn er de instapkosten: die kunnen oplopen van 0 tot 6 procent. Wie aan de huidige rentevergoedingen een contract aangaat met 5 procent instapkosten, heeft pas na minstens twee jaar de instapkosten gerecupereerd. Eventueel zijn er nog commissiekosten of beheer- en administratiekosten. Al die verschillende kosten hebben een gigantische impact op het rendement.

*aanbevolen looptijd: acht jaar

Minstens even ingrijpend op het rendement zijn de uitstapkosten. Vaak laten ze nog toe dat spaarders jaarlijks maximaal 10 à 15 procent van het kapitaal gratis van de spaarverzekering halen. Dat geeft veel spaarders de illusie dat ze een flexibel product hebben. Maar voor wie die limiet overschrijdt, wacht vaak de hakbijl. Er zijn verschillende knuppels waarmee verzekeraars ongeduldige spaarders treffen. Soms hanteren ze degressieve uitstapkosten: naarmate de looptijd van een contract vordert, dalen ook de uitstapkosten. Voor contracten die minstens acht jaar lopen, vallen ze vaak terug tot (bijna) 0 procent. Die kosten staan meestal vrij overzichtelijk in de infofiches van de spaarverzekeringen. Andere verzekeraars vallen terug op een vergoeding 'in functie van de marktomstandigheden' waarbij ze rekening houden met de rentevoeten op het moment van de storting en het verschil op het moment van de afkoop.

Daarnaast heft de fiscus 21 procent roerende voorheffing op de renteopbrengst. Wie daarentegen een contract heeft dat al meer dan acht jaar loopt, moet geen roerende voorheffing betalen. Ook wie een overlijdensdekking opneemt van 130 procent (en de bijbehorende premies betaalt) ontsnapt daaraan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud