Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat betekent corona voor uw spaarcenten en pensioensparen?

Uw spaargeld en beleggingen zijn niet immuun voor de coronacrisis, illustreert de forse beurscorrectie van de voorbije weken. Toch is niet al uw kapitaal even coronagevoelig.
©ANP XTRA

Uw spaargeld

Voor het vermogen dat u in veilige spaarproducten hebt gestopt, zal de impact van de coronacrisis relatief beperkt zijn. In tegenstelling tot beleggingsproducten, geldt bij veilige spaarproducten een behoud van kapitaal. Zowel bij een spaarboekje, een termijnrekening als een spaarverzekering (tak21) bent u dus zeker dat u uw kapitaal zal terugzien. Banken en verzekeraars zijn sinds de kredietcrisis ook verplicht stevige kapitaalbuffers aan te leggen, zodat ze bij een forse correctie van de financiële markten voldoende ingedekt zijn om het spaargeld altijd te kunnen terugbetalen. En hoewel we geen financiële crisis beleven, geldt er boven op die buffers ook een depositogarantie van 100.000 euro per bank en per persoon voor spaargeld. Anders gezegd, mocht uw bank toch failliet gaan, dan garandeert de overheid u dit bedrag.

Door de Wet op Aanvullende Pensioenen moet de werkgever over de looptijd van het contract minstens 1,75 procent rente per jaar garanderen.

Advertentie

Let op, kapitaalbehoud staat niet gelijk aan koopkrachtbehoud. Bij een rentevergoeding die tegen het nulpunt aanleunt - voor spaarboekjes 0,11 procent, betekent een inflatie van 2 procent een (jaarlijks) koopkrachtverlies van uw spaarcenten die even hoog ligt. Anders gezegd, hoe langer uw geld op zo’n laagrentend spaarproduct laat staan, hoe minder u er in de toekomst mee kan kopen. De coronacrisis heeft die periode van koopkrachtverlies wellicht nog verlengd. Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, riskeren spaarders nog zeker 10 jaar koopkrachtverlies.

Uw beleggingen

Sinds begin dit jaar staat de Europese aandelenindex Euro Stoxx 50 op een verlies van meer dan 30 procent. Afhankelijk van het type product waarin u belegt, zal het verlies kleiner of misschien zelfs nog groter zijn. Of de bodem bereikt is, kan niemand zeggen. Net als tijdens andere beurscrisissen, maakt ook corona duidelijk wat de voordelen van een gespreide portefeuille kunnen zijn. Hoe meer de portefeuille gediversifieerd was, hoe kleiner het verlies.

Voor een internationaal gespreide aandelenportefeuille is het verlies bijvoorbeeld ‘beperkt’ tot 24 procent. Voor een gemengde portefeuille, die zowel aandelen als obligaties bevat, kunnen de verliezen terugvallen tot minder dan 10 procent.

Voor wie via een spaarplan belegt, hoeven de beursverliezen trouwens niet zo groot te zijn. Wie systematisch elke maand een (beperkt) bedrag in een fondsenspaarplan stopt, zal effectief een deel op de piek in februari belegd hebben, maar zal even goed de komende maanden een deel op de bodem beleggen. Door gespreid te beleggen verlaagt u de gemiddelde aankoopprijs. Volhouden is in deze tijden dan zeker de boodschap.

Uw pensioenspaarproduct

Wie aan individueel pensioensparen doet, kan kiezen tussen een fonds en een verzekering. Voor pensioenspaarders die sparen via een verzekering heeft de coronacrisis nauwelijks impact op hun pensioenspaarpot. Die spaarders genieten een gegarandeerde rente waardoor er altijd kapitaalbehoud is. Wel kan de winstdeelname, die boven op de gegarandeerde rente komt, veel lager uitkomen door de forse correctie op de financiële markten.

Wie geschoren wordt, blijft beter zitten.

Johan Van Geeteruyen
Fondsbeheerder Argenta Pensioen- spaarfonds

Wie belegt in een dynamisch pensioenspaarfonds zag zijn opgebouwde kapitaal sinds begin dit jaar tot 20 procent terugvallen. ‘Geduld hebben is het enige wat we kunnen doen’, luidt het bij de beheerders. U kan immers uw centen niet opnemen voor uw 60ste verjaardag, tenzij tegen een zware fiscale penalisatie. Er is wel geen einddatum bepaald waarop het kapitaal moet worden opgevraagd. Wie 65 jaar is, kan dus beslissen om het geld nog even in het fonds te laten staan in afwachting van betere uitstapmomenten.

Een veel gebruikte strategie van pensioenspaarders is hun opgebouwde kapitaal in een dynamisch fonds op 55-jarige leeftijd volledig over te hevelen naar een defensief fonds. Op die manier staat het kapitaal de laatste jaren aan minder risico bloot.

Uw aanvullend pensioen

De impact van de coronacrisis op uw aanvullend pensioen is in principe beperkt. Door de Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) is uw werkgever verplicht op alle stortingen die u deed een gemiddeld rendement van 1,75 procent per jaar te garanderen, ongeacht de marktomstandigheden. De garantie moet wel over de hele looptijd van het contract nagekomen worden, en dus niet noodzakelijk elk jaar. Hent u dus een groepsverzekering bij uw werkgever, of bent u aangesloten bij een pensioenfonds, dan kunt u ervan uitgaan dat uw bijdragen op pensioenleeftijd intact blijven en een minimumrendement hebben genoten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.