Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat betekent Vlaams regeerakkoord voor uw portemonnee?

Na iets meer dan één maand onderhandelen staat de nieuwe Vlaamse regering op de rails. Hoe zal het regeerakkoord u raken in uw portemonnee? Een overzicht.

(netto) – De onderhandelingen voor de Vlaamse regeringsvorming zijn een stuk serener verlopen dan die van de federale regering in 2007. Dat had veel te maken met de radiostilte die de onderhandelaars onderling hadden afgesproken. Geen enkele politicus wou ook maar iets lossen vooraleer een totaal akkoord was bereikt. Dat akkoord is er nu, maar het blijft nog een heel vage invulling van de doelstellingen en de gevolgen voor de burger. "De invulling van de concrete cijfers gebeurt in een begrotingsopmaak, niet in een regeerakkoord", zei toekomstig minister-president Kris Peeters bij de bekendmaking van het akkoord.

Het staat vast dat de nieuwe regering in de eerste plaats een besparingsregering is. In de tweede plaats is er ook ruimte voorzien voor investeringen en uitgaven, al zullen vele ervan pas vanaf 2011 op toerental komen. Datzelfde jaar is ook de streefdatum voor een begroting in evenwicht. Uit het vage regeerakkoord kunnen we 9 punten vooropstellen die u vroeg of laat in de portemonnee zullen raken.

1. Jobkorting alleen voor laagste inkomens

In 2009 kreeg elke werkende Vlaming een jobkorting van 250 tot 300 euro. Volgend jaar zullen de meeste Vlamingen die jobkorting niet meer krijgen. In het regeerakkoord beperkt de passage rond de jobkorting zich tot één zin: "De bestaande jobkorting maken we selectiever." Intussen is wel al geweten dat de jobkorting beperkt wordt tot 125 euro, en enkel voor ongeveer 600.000 Vlamingen met een laag loon.

2. Korting voor milieuvriendelijke wagens

De Vlaamse overheid zal de inning van de verkeersbelastingen vanaf 1 januari 2011 in eigen beheer nemen. In afwachting van de groene autofiscaliteit zal de overheid op korte termijn een bonus-malussysteem voor particuliere wagens invoeren, waarbij een korting of toeslag op de belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt doorgevoerd op basis van de milieukenmerken van de wagen.

3. Klein beschrijf niet afhankelijk van kadastraal inkomen

De Vlaamse overheid zal de mogelijkheid onderzoeken om het voordeel van het 'klein beschrijf' niet langer afhankelijk te maken van het kadastraal inkomen. Dat klein beschrijf betekent dat mensen die een bescheiden woning kopen (op basis van het kadastraal inkomen) gebruik kunnen maken van een verlaagd tarief van registratierechten. Via nieuwe criteria, zoals woonoppervlakte en gezinsmodulatie, moet die link met kadastraal inkomen omgevormd worden tot een 'huiskorting'.

4. Groene investeringen nog meer aanmoedigen

De Vlaamse regering stelt als doel dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd moeten zijn. Daarvoor zal ze voor iedereen investeringen in daken, ketels en beglazing 'ondersteunen'. Zo worden er overal in Vlaanderen renteloze of goedkope leningen voor energiebesparing ter beschikking gesteld. Voor moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen wordt een mechanisme ontwikkeld om de investeringen te prefinancieren. Verder wordt gestreefd naar één loket voor alle steunmaatregelen om de toegankelijkheid te vergroten.

5. Vlaamse kinderbijslag en extra schooltoelages

Vanaf 2011 komt er een Vlaamse kinderbijslag voor alle kinderen tot 3 jaar. Voor oudere kinderen komt er een schooltoeslag.

6. Aanvullende Vlaamse hospitalisatieverzekering

Een Vlaamse hospitalisatieverzekering moet vooral de betaalbaarheid van de verzekering verbeteren. Vanaf 2011 streeft de Vlaamse overheid naar een eigen betaalbare verzekering die uitgaat van een hospitalisatie in een tweepersoonskamer.

7. Maximumfactuur voor thuiszorg

Er komt wellicht tegen 2011 een maximumfactuur voor wie meer kosten heeft dan aanvaardbaar voor de thuiszorg die hij nodig heeft. Op korte termijn gaat men de bijdrage voor een aantal thuiszorgdiensten gerelateerd maken aan het inkomen.

8. Maximumfactuur voor rusthuizen

Ook voor de verblijfskosten in het rusthuis komt er een maximumfactuur. Op lange termijn moet die ertoe leiden dat die kosten niet meer boven het inkomen (pensioen) van de betrokkene uitstijgen.

9. Rekeningrijden

"We investeren in dynamisch verkeersbeheer en de infrastructuur die nodig is voor rekeningrijden", staat te lezen in het regeerakkoord. Dat moet het pad effenen voor rekeningrijden voor vrachtwagens vanaf 2013. Voor personenwagens wordt een proefproject opgezet om te onderzoeken onder welke voorwaarden rekeningrijden voor hen kan worden ingevoerd. De kilometerheffing komt er enkel als Brussel, Wallonië en Nederland mee willen doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud