Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat kan de Arco-coöperant nog verwachten?

Omdat de Europese rechters zich over het Arco-dossier moeten buigen, is het best mogelijk dat de Arco-Coöperanten nog jaren op hun centen moeten wachten. Tenzij de regering weldra met een plan B over de brug komt.
Het plan B, dat in het regeerakkoord werd opgenomen, na een belofte van Geens dat "aan de Arco-spaarder moet toekomen wat hem beloofd werd", biedt de coöperanten voorlopig nog wat houvast. ©Photo News

Het lijkt erop dat de Arco-Coöperanten nog flink wat geduld zullen moeten uitoefenen nadat het Grondwettelijk Hof besliste om het Europese Hof een aantal prejudiciële vragen te stellen.

Aan welke strohalmen kunnen de gedupeerden zich mogelijk nog optrekken?

1. De waarborgregeling die in 2008 was uitgewerkt door de regering Leterme

Deze eerste piste biedt op dit ogenblik geen houvast. De Europese Commisie besliste op 3 juli 2014 dat de staatswaarborg voor de coöperatieve deelbewijzen niet door de beugel kan. Voor Europa zijn de Arco-coöperanten immers beleggers en geen spaarders zodat zij geen recht hebben op een vergoeding. Voor Europa is de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten dus een ongeoorloofde vorm van staatssteun

Tegen die beslissing van de Europese Commissie tekende de vorige minister van Financiën, Koen Geens (CD&V) hoger beroep aan. Maar die juridische procedure kan nog jaren aanslepen. De gemiddelde doorlooptijd voor betwistingen over staatssteun voor het Gerecht van de Europese Unie bedraagt maar liefst vier jaar.

2. Het regeerakkoord

De partijen die deel uitmaken van de huidige regering verbonden er zich toe om een plan B uit te werken. Daarmee brouwen ze een vervolg aan de belofte van Geens van vorige zomer dat 'men voor de Arco-spaarder moet doen wat men beloofd heeft'. De huidige regering sloot zich dus aan bij de stelling dat men de gedupeerden niet in de kou kan laten staan en voorziet daarvoor 600 miljoen euro.

Volgens de krijtlijnen van dat plan B,  zouden de Arco-beleggers zo'n 80 procent van het geïnvesteerde kapitaal terug moeten krijgen. Maar hoe die regeling op een juridisch sluitende manier zal uitgewerkt worden, is een open vraag. De regering zal er zich alleszins voor moeten hoeden weer niet op allerhande juridische bezwaren te stuiten.

Feit is dat ook Beweging.net (het vroegere ACW) en Belfius bij zo'n regeling zullen betrokken worden. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat Belfius Bank 'een commerciële geste' doet naar de Arco-coöperanten.

Vooraleer zo'n plan B in werking kan treden, moet de vereffening van Arco achter de rug zijn. De vereffening zal wellicht niet voor eind volgend jaar afgesloten worden. Ondertussen hebben de vereffenaars van de Arco-vennootschappen (Arcopar, Arcofin en Arcoplus ) al een reeks activa van die vennootschappen te gelde gemaakt. Met de opbrengst moeten ze de schuldeisers betalen.

Maar de kans is klein dat de coöperanten via de vereffenaars een substantieel gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal terug zullen zien. De aandeelhouders staan als laatste in de rij om van de vereffenaars een uitkering te ontvangen. Andere schuldeisers gaan voor. Bovendien zou Arco, maar daarover bestaat discussie,  ook nog 200 miljoen euro impliciete staatsteun moeten terugbetalen. En de vereffenaars kondigden eerder al aan dat er ook na de vereffening een gat zal blijven van zo'n 1,2 tot 1,3 miljard euro.

3. Andere juridische procedures

Deminor trekt zich al lang niets meer aan van de vraag of de staatsgarantie van 2008 geldig is of niet. Deminor spande een procedure namens Arco-coöperanten tegen de Arco vennootschappen en tegen Belfius Bank als de rechtsopvolger van Bacob. Het argument van Deminor is dat de beleggers werden misleid. 'Hen werd voorgehouden dat ze een veilig spaarproduct kochten, terwijl ze aandelen kochten met alle daaraan verbonden risico's', aldus Erik Bomans van Deminor.

Eind vorig jaar haddan al zo'n 1.800 coöperanten zich bij die procedure aangesloten. Ze moet leiden tot een schadvergoeding, maar ook die procedures kunnen nog jaren aanslepen. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud