Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat moet u doen met uw levensverzekering?

Verzekeraars lijden onder de forse rentedaling. Staan levensverzekeringen niet meer garant voor een degelijk rendement? Wat doet u vandaag het best met uw contract?

Bij groepsverzekeringen (levensverzekeringen die door ondernemingen worden gefinancierd) is de werkgever wettelijk verplicht om een minimumrendement te garanderen van 3,25 procent op de werkgeversbijdragen en 3,75 procent op de werknemersbijdragen. ‘Tot vandaag hebben de verzekeraars die verplichting van de werkgevers altijd op zich genomen’, benadrukt Wauthier Robijns, directeur bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars. ‘Maar die wettelijke minima zijn niet langer houdbaar. De verzekeraars willen dat de wet herzien wordt. Zij vragen om het gewaarborgd rendement aan te passen aan de rente op de obligatiemarkten.’

Verzekeraars beleggen een groot deel van hun portefeuille in staatsobligaties van sterke eurolanden, zoals Duitsland. Kijk naar het huidige rendement van die obligaties en u begrijpt meteen waarom de verzekeraars zich zorgen maken. De rente op obligaties met een middellange looptijd bedraagt nauwelijks 2,5 procent. De huidige situatie is uiteraard maar een momentopname. ‘Het actief beheer van obligaties geeft ons extra rendement. Bovendien bevat onze portefeuille ook oude obligaties die een interessante coupon geven. En wij kopen actief effecten die naar onze mening te laag noteren op de secundaire markt’, vertelt een beheerder bij een verzekeraar . ‘We zitten inderdaad in een lastig parket, maar er is nog geen reden tot paniek.’ En toch, als de situatie aanhoudt, moet de werkgever bijspringen om de verbintenissen tegenover de verzekerden na te komen.

Bij individuele levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement van het type tak21, geldt een maximaal gewaarborgd rendement. Daar mogen verzekeraars maximaal 3,75 procent waarborgen. Een tijd geleden hebben ze de gewaarborgde rentevoeten al verlaagd, om ze af te stemmen op de marktrealiteit van gemiddeld 2,20 tot 2,80 procent. ‘De meeste verzekeraars waarborgen dat rendement gedurende acht jaar op de gestorte premies. Sommige verzekeraars garanderen dat zelfs voor een langere periode’, zegt Davy Verbeeck, consultant voor de verzekeringssector bij Mindsetting.

Maar die rendementsgarantie geldt slechts voor de gestorte premies. Voor de toekomstige premies kan de verzekeraar het rendement zelf bepalen, in functie van het renteklimaat. De wet legt alleen een maximum op. De verzekeraar bepaalt ook jaarlijks het bedrag van de winstdeelname. Die bonus, die onder meer afhankelijk is van de financiële resultaten van de verzekeraar, schommelt van jaar tot jaar, en varieert ook in functie van het gewaarborgd rendement. Hoe hoger dat is, hoe lager de winstdeelname als de markten het minder goed doen.

Moet ik mijn tak21-verzekering verkopen?

Dat is wellicht geen goed idee. De meeste tak21-levensverzekeringen leveren een fiscaal voordeel op. Als u zo’n contract verkoopt (in het vakjargon: ‘afkoopt’), levert u 33 procent van de verworven reserves in. Daarnaast kan de verzekeraar kosten aanrekenen, omdat u uw contract vroegtijdig opzegt. ‘U kunt uw contract beter premievrij maken’, zegt Davy Verbeeck. ‘U stort dan geen premies meer, maar belegt die premies in meer lucratieve beleggingen. Het contract blijft wel lopen.’ De reserves van het contract worden dus nog altijd gekapitaliseerd tegen de basisrentevoet. Maar u ontvangt geen winstdeelname.

Moet ik, in dit lage renteklimaat, de voorkeur geven aan een bepaalde formule?

Zoek advies, in functie van uw beschikbaar vermogen en uw risicoappetijt. Houd ook rekening met de vooruitzichten qua inflatie en marktherstel en vergelijk offertes. Volgens Vincent Notté moeten defensieve beleggers termijnrekeningen, spaarrekeningen of tak26-verzekeringen de rug niet toekeren vanwege hun duurtijd en liquiditeit. ‘Ook al bedraagt de rente slechts 2,20 tot 2,80 procent, de voordelen van de fiscale aftrek blijven wel bestaan.’ En het uiteindelijke doel blijft een aanvullend pen­sioen (eventueel in combinatie met een hypothecair krediet: wedersamenstelling of constante overlijdensdekking of overlijdensdekking met afnemend kapitaal).

Beoordeel de prestaties van een product dus niet louter op basis van de geafficheerde rentevoet. Houd ook rekening met alle fiscale parameters. Bovendien, zo stelt Wauthier Robijns, treft de rentedaling alle producten: spaarboekjes, obligaties, bevaks, verzekeringsproducten,… ‘En het grote voordeel van tak21-verzekeringsproducten is dan weer dat ze een gewaarborgd rendement bieden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud