Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke banken bieden beste rentes na 1 april?

Vanaf 1 april 2009 gelden nieuwe regels voor uw spaarboekje. Bedoeling was om de vergoeding transparanter te maken, maar in eerste instantie wordt die net complexer. Dat komt omdat er geen overgangsperiode voorzien is voor de hoogte van de premies. Wat verandert er?

(netto/de belegger) - De nieuwe regels die gelden vanaf april zijn een gevolg van het Koninklijk Besluit van 7 december 2008. Dat ontwierp minister van Financiën Didier Reynders in samenwerking met de financiëletoezichthouder CBFA en de sectororganisatie Febelfin. Een aanpassing van de spelregels drong zich op omdat het systeem met basisrente, getrouwheids- en aangroeipremie het ontzettend moeilijk maakte voor klanten om de aanbiedingen van verschillende banken te kunnen vergelijken met elkaar.

Door die veranderingen kondigden verschillende banken al aan hun rentetarieven aan te passen. Een overzicht van de rentes die banken op dit moment aanbieden vindt u op onze rentegids.

6 tips voor een betere
relatie met uw bankier
Lees meer

Wat verandert vanaf 1 april?

1. De vergoeding mag enkel nog bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie voor geld dat 12 maanden onafgebroken op uw rekening staat. De aangroeipremie voor nieuw geld wordt afgeschaft.

2. De basisrente mag niet hoger zijn dan het hoogste van de 2 volgende percentages:

- ofwel de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) die halfjaarlijks wordt herzien (op 10 juni en 10 december van elk jaar);

- ofwel 3 procent. Voor de periode van 1 april tot 30 juni 2009 zal het maximum 3 procent bedragen. De wet voorziet geen minimumpercentage voor de basisrente.

3. De getrouwheidspremie mag niet langer een symbolische premie zijn van 0,01 procent, zoals dat nu vaak het geval is bij kleinere spelers op de markt zoals Rabobank. De getrouwheidspremie moet minstens een kwart bedragen van de geboden basisrente en mag maximaal de helft zijn van de maximaal toegelaten basisrente. Tussen 1 april en 30 juni 2009 kan de getrouwheidspremie dus maximaal 1,5 procent bedragen.

4. De getrouwheidspremie wordt gegarandeerd voor de lopende periode van 1 jaar omdat die wordt gekoppeld aan het geld op het moment van de storting. Haalt u het geld tijdens de volgende twaalf maanden niet af, dan wijzigt de getrouwheidspremie niet. Eventuele wijzigingen in de rentepolitiek van de bank hebben daar geen invloed op.

5. Uw bank mag uw spaargeld niet meer in schijven opdelen. Als uw bank beslist om boven een bepaald bedrag een ander rentetarief toe te passen, dan geldt dat tarief voor al het geld op uw rekening. En dus niet enkel voor een bepaalde schijf.

Voorbeeld

Een bank biedt tot 100.000 euro een vergoeding van 3% basisrente + 1,5% getrouwheidspremie. Vanaf 100.000 wordt dat 2,00% basisrente + 0,75% getrouwheidspremie. In dat geval zal vanaf het moment dat uw kapitaal 100.000 euro overtreft, de rente voor het volledige bedrag terugvallen op 2,00% + 0,75% en niet enkel voor het deel boven de 100.000 euro.

6. Verschillende rentes op één rekening zijn niet langer toegestaan. Sommige banken hanteerden verschillende rentes op één rekening. Deutsche Bank bijvoorbeeld bood 4,25 procent voor vers geld en 2,25 procent voor de rest. De geldende basisrente was niet voor al het geld op de rekening hetzelfde, maar varieerde volgens het moment van de storting.

Hoe verandert u
van bank?
Lees meer

7. Er is geen overgangsperiode voor de basisrente. Vanaf 1 april 2009, niet vroeger maar ook niet later, zijn banken verplicht hun basisrente aan te passen. Er is wel een overgangsperiode voorzien voor de aangroei- en getrouwheidspremie, maar enkel voor de termijnen. De resterende periode voor de aangroei- en getrouwheidspremie loopt verder met een beperking in de tijd (nl. 31 december 2009 voor de aangroeipremie en 31 maart 2010 voor de getrouwheidsperiode). Het nieuwe KB voorziet daarentegen geen overgangsstelsel voor de rentevoet van de premies. Alle lopende premies op 1 april 2009 dienen vergoed te worden tegen het tarief van de getrouwheidspremie die op dat moment geldt.

Vooral dat laatste punt leidt tot verwarring. En het heeft als pervers resultaat dat heel wat spaarders uiteindelijk minder rente krijgen dan de rente waarop zij rekenden op het moment dat zij hun geld op hun spaarrekening zetten. In 2008 boden verschillende banken immers hoge vergoedingen, met de belofte dat die vergoeding gegarandeerd was gedurende 6 of 12 maanden of zelfs tot eind 2009. Die garanties vervallen door de nieuwe wet. Daardoor kan de uiteindelijke rentevergoeding lager uitvallen dan verwacht op het instapmoment.

Geef uw mening

De nieuwe regels maken een einde aan het gegoochel met aangroei- en getrouwheidspremies in functie van vers of oud geld, van de omvang van de som die de klant aanbracht. Maar toch is het jammer dat er geen overgangsperiode voorzien is voor de hoogte van de premies. Wat vindt u daarvan? Geef ons uw mening.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud