Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

5 stappen voor wie werken wil laten uitvoeren in een mede-eigendom

De ramen vervangen voor een betere isolatie, een bijkomend raam in de gevel plaatsen voor meer lichtinval… Er kunnen tal van redenen zijn waarom u werken aan uw appartement laat uitvoeren. Maar u moet ook rekening houden met de anderen. Respecteer dus de volgende regels.
Advertentie
De meeste mede-eigendomsreglementen verbieden schotelantennes. De overtreders krijgen sancties en aanbevelingen om de antennes weg te halen. ©Photo News

Binnen een mede-eigendom mag u niet om het even welke werken aan uw appartement laten uitvoeren. Er is één basisprincipe dat u moet respecteren: voor werken die betrekking hebben op de gemene delen van het gebouw, de esthetiek of de harmonie, is vooraf het akkoord van de algemene vergadering (AV) van de mede-eigenaars vereist.

Besluit u bijvoorbeeld om plots uw bruine houten ramen te vervangen door nieuwe exemplaren in wit pvc, dan tast u de homogeniteit van de voorgevel van het gebouw aan. En wanneer de mede-eigendom vervolgens voor een voldongen feit staat, heeft die het recht te eisen dat u alles in zijn oorspronkelijke staat herstelt.

Afhankelijk van het soort werken, ‘is dat gelukkig niet altijd het geval’, zegt Sarah Liégeois, verantwoordelijke van de syndicusafdeling in Brussel voor Trevi. ‘U kunt de dingen ook achteraf regulariseren als u de goedkeuring van de AV krijgt.’

Laat u werken uitvoeren zonder voorafgaandelijk akkoord van de AV, dan kunt u ook verplicht worden om de andere eigenaars financieel te vergoeden.

Procedure

Wilt u werken laten uitvoeren in een mede-eigendom, dan moet u een aantal stappen volgen. Zo vermijdt u problemen.

1. Ga in de basisakte het statuut na van de plaats waar de werken uitgevoerd gaan worden. Sommige delen die u als enige gebruikt kunnen toch gemeenschappelijk zijn. Zo bijvoorbeeld een terras of een tuin op het gelijkvloers.

2. Breng de syndicus op de hoogte van uw plannen en vraag hem het punt op de agenda van de AV te plaatsen. ‘Er bestaat geen precieze of volledige lijst van documenten die u aan de syndicus moet bezorgen. Maar hoe meer informatie u verschaft, hoe groter de kans dat uw plannen goedgekeurd worden’, zegt Sarah Liégeois.

Praat er ook vooraf over met uw buren. ‘Vraag hun mening. Als het dan zover is, kunt u hen een project voorleggen dat al rekening houdt met hun opmerkingen.’

3. Zorg ervoor dat u aanwezig bent wanneer de AV over uw werken beraadslaagt. De AV kan onder bepaalde voorwaarden een gunstig advies uitbrengen en bijvoorbeeld eisen dat de werken worden opgevolgd door een architect. In dat geval moet u zich houden aan de instructies van de AV.

Brengt de algemene vergadering van mede-eigenaars een gunstig advies uit over uw plannen, dan moeten de statuten wellicht gewijzigd worden.

Overweegt u bijvoorbeeld om uw appartement te vergroten, dan wijzigt de waarde ervan. De aandelen van de mede-eigendom moeten dan herbekeken worden. Dat moet zelfs voor het begin van de werken gebeuren.

 

‘We hebben eens een eigenaar gehad die op de hoogste verdieping woonde en in zijn appartement een open haard wilde laten plaatsen. Maar daarvoor moest een gat in het dak gemaakt worden. De AV keurde zijn plannen goed, maar stelde wel als voorwaarde dat de werken moesten uitgevoerd worden door het bedrijf dat het dak zopas gerenoveerd had. Zo kon de garantie met betrekking tot de waterdichtheid als gevolg van de renovatie verder lopen. En dat ondanks het feit dat er een opening in het dak moest gemaakt worden voor de schouw.’

Het akkoord van de AV ontslaat u echter niet van de verplichting om voor bepaalde werken stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen.

Worden uw plannen geweigerd, dan kunt u nog altijd verhaal uitoefenen. ‘Iedere eigenaar heeft het recht een beslissing genomen tijdens de AV te betwisten als hij die ongerechtvaardigd vindt. Zulke betwistingen worden voor de vrederechter beslecht.’

4. Raadpleeg het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom. Daarin staan heel precieze regels die bij werken moeten gerespecteerd worden. Een voorbeeld: ‘het is verboden de lift te gebruiken voor het vervoer van materialen’, ‘bescherm de gemene delen die gebruikt worden om de werf te betreden’, ‘voor werken aan de voorgevel moet vooraf een plaatsbeschrijving opgemaakt worden’, enzovoort.

5. Doen zich op de werf problemen voor die ook de gemene delen treffen, waarschuw dan onmiddellijk de syndicus. U bent in dat geval ook verplicht om alles in het werk te stellen om de situatie recht te trekken.

Hindernissenbaan?

‘Die procedures kunnen zwaar lijken, maar ze zijn absoluut noodzakelijk’, antwoordt Sarah Liégeois. ‘Als er werken aan de voorgevel worden uitgevoerd, kan de waterdichtheid van het hele gebouw in het gedrang komen. U doet er dus goed aan de regels en procedures te respecteren. Zo vermijdt u achteraf problemen met de mede-eigendom.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud