Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

6 praktische vragen over de Brusselse woonbonus

De Brusselse woonbonus levert vandaag 465 euro per jaar meer op dan de Vlaamse variant. Maar dat extra voordeel is er alleen voor wie dit of volgend jaar leent.
©Photo News

Door de zesde staatshervorming kunnen de gewesten sinds juli 2014 een eigen beleid uitstippelen voor de gezinswoning. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen de eerste wijzigingen er pas in 2017. Volgens de plannen die de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) op tafel legt, zou de woonbonus verdwijnen.

1 Wat levert de Brusselse woonbonus op?

Wie vandaag leent voor zijn gezinswoning en voldoet aan de voorwaarden kan een maximumvoordeel van 1.409 euro per jaar (exclusief gemeentebelastingen) opstrijken. Van waar komt dat bedrag? Er kan een basisbedrag van 2.290 euro aan intresten en kapitaalaflossingen voor een lening en premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal benut worden.

Daarbovenop komt een verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar en van 80 euro voor wie drie kinderen of meer ten laste heeft. Het totaal van 3.130 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent of 1.409 euro. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen elk dat voordeel.

2 Hoeveel voordeliger is de Brusselse woonbonus?

Voor leningen die afgesloten werden in 2015 kunnen Brusselaars 465 euro per jaar meer aan de woonbonus verdienen dan de Vlamingen. In vergelijking met de Walen is dat 157 euro.

Waar liggen de verschillen? De Vlaamse regering heeft het basisbedrag van de woonbonus voor leningen verlaagd naar 1.520 euro. De toeslag van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar en van 80 euro voor drie kinderen ten laste werd behouden. Die bedragen worden niet meer jaarlijks geïndexeerd. Vlaanderen heeft ook het tarief van het voordeel naar 40 procent verlaagd. Die ingreep gebeurde ook in het Waalse Gewest.

©Mediafin

3 Wat verandert er in Brussel vanaf 2017?

Voor nieuwe leningen zou de woonbonus geschrapt worden. In de plaats van dat belastingvoordeel zouden de registratierechten die betaald moeten worden bij de aankoop van een eerste woning flink naar beneden gaan.

4 Wat met lopende leningen?

Voor lopende leningen zou het bestaande fiscaal voordeel behouden blijven, al is het de vraag of de bedragen nog jaarlijks geïndexeerd zullen worden. Koop- of bouwlustigen die absoluut van het oude regime willen genieten, moeten hun hypothecaire akte ten laatste op 31 december 2016 laten verlijden.

5 Is de brusselse woonbonus voorbehouden voor vastgoed in Brussel?

Zo eenvoudig is het niet. De belastingregels hangen niet af van de ligging van het vastgoed, maar van de fiscale woonplaats van de ontlener. Dat is waar hij daadwerkelijk, effectief en duurzaam verblijft op 1 januari van het aanslagjaar. Dat kan in een eigen of een huurwoning zijn. ‘In een aantal specifieke situaties kan de Brusselse woonbonus gelden voor een woning in Vlaanderen of Wallonië’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Dat is het geval als iemand voor zijn beroep een appartement huurt in Brussel en er ook gedomicilieerd is. Als hij leende voor zijn enige en eigen woning in Vlaanderen, dan zal de Brusselse woonbonus van toepassing zijn op zijn woning in Vlaanderen.’

6 Hoe zit het met een tweede verblijf of een investeringspand in Brussel?

Voor een lening voor een tweede verblijf of een pand om te verhuren, verandert er niets. Die leningen vallen niet onder de bevoegdheid van de gewesten, maar van de federale overheid. De kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering kunnen recht geven op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Voor een maximumbedrag van 2.260 euro kunt u een belastingvermindering van 30 procent genieten, wat het belastingvoordeel op maximaal 678 euro per persoon per jaar brengt. De betaalde intresten kunnen recht geven op de gewone intrestaftrek. Daardoor betaalt u minder of zelfs geen belastingen op dat vastgoed.

De federale regels gelden ook voor het deel van uw eigen woning dat u voor beroepsdoeleinden gebruikt of verhuurt. Wie in 2017 leent en onder de Brusselse belastingregels valt, heeft geen belastingvoordeel meer voor het privégedeelte van de woning, maar wel voor de kamers die beroepsmatig worden gebruikt of verhuurd.

Wie leent voor een tweede verblijf of een investeringspand heeft recht op een belastingvoordeel. Maar de Brusselaar die in 2017 zijn gezinswoning moet financieren, krijgt geen woonbonus meer. Als hij een stukje van diezelfde woning evenwel als bureau gebruikt, geniet hij daarvoor wel weer van een fiscaal voordeel. Op amper een paar kilometer van de hoofdstad krijgt de Vlaming die een gezinswoning koopt wel nog een belastingvoordeel voor een lening. Maar dat ligt wel veel lager dan voor de Waal ten zuiden van Brussel.

Sinds de zesde staatshervorming en de bijbehorende versnipperde bevoegdheden is de vastgoedfiscaliteit in ons land een kluwen geworden. En naarmate elk gewest zijn beleid meer vorm geeft, wordt het steeds moeilijker te ontwarren. En al helemaal niet te begrijpen voor de Belg met baksteen in de maag.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud