Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Belg onderschat kostprijs eigen huis

De Belg leende vorig jaar gemiddeld 178.400 euro voor zijn woning. Dat is 6.500 euro of 3,5 procent minder dan een jaar eerder. Wel steeg de gemiddelde maandelijkse afbetaling met 6,5 procent, tot 1.050 euro.
Advertentie
John Romain, directeur Immotheker

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Immotheker naar de woontrends van de Belg. Uit het onderzoek blijkt eveneens - en dat is opmerkelijk - dat meer en meer Belgen met een hypothecaire lening de kostprijs van een eigen huis onderschatten.

Het is paradoxaal dat de maandelijkse aflossing stijgt als zowel het leenbedrag als de rentevoet daalt. Het blijkt evenwel steeds moeilijker om bij een bank een lening op zeer lange termijn (30 jaar bijvoorbeeld) te verkrijgen.

Jonge koppels die hun eerste woning kopen, hebben dat opgevangen door hun eigen inbreng met maar liefst 12 procent te verhogen. Startende alleenstaanden hebben die ruimte niet meer: in 2013 daalde hun eigen inbreng zelfs met 4 procent, tot 84.498 euro. Dat is nog altijd evenveel als bij startende koppels (84.498 euro).

De Immotheker, een onafhankelijk specialist in woonadvies en vermogensopbouw, stelde in 2013 zes grote trends vast op de woningmarkt:

1. Ondanks de lage rentevoeten betaalt de Belg maandelijks 6,5 procent meer af

De Belg tastte in 2013 dieper in de portefeuille bij het afsluiten van zijn woonkrediet. Gemiddeld leende hij 178.400 euro, tegenover 185.000 euro in 2012 (-3,5 procent). De gemiddelde maandelijkse afbetaling steeg wel van 986 euro naar 1.050 euro (+6,5 procent). Dat is beduidend meer dan de stijging van de brutolonen. Die stegen in die periode van 3.128 euro naar 3.152 euro (+0,8 procent).

2. Belg mag van de bank steeds minder lang lenen

De stijging van de maandelijkse aflossing is, ondanks de lichte daling van de rente (3,71 procent in 2012 tegenover 3,67 procent in 2013), een gevolg van de steeds korte periode waarbinnen een lening moet worden terugbetaald. In 2012 daalde de gemiddelde leenduur al van bijna 25 naar 24 jaar. En in 2013 nam de gemiddelde leenduur verder af tot 23 jaar.

Banken maakten de leningen met lange looptijden (25 jaar en langer) minder aantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Het aantal leningen op 30 jaar is teruggevallen van 39 procent in 2011 naar 17 procent in 2013. Bij ING en KBC leende in 2013 nog maar 1 procent van de kopers op 30 jaar.

‘Die trend is nefast voor de ontleningcapaciteit van de Belg. Hij wordt verplicht meer per maand af te lossen. Dat heeft op zijn beurt gezorgd voor een daling van de hypotheekmarkt’, zegt John Romain, directeur van de Immotheker.

3. Eigen inbreng stijgt met 6.000 euro (maar daalt bij startende singles)

De Belg investeerde in 2013 gemiddeld 100.000 euro (starters én doorstromers samen) aan eigen middelen in zijn woonproject. In 2012 was dat maar 94.000 euro.

Die verhoogde eigen inbreng komt vooral van de startende koppels. Hun eigen inbreng steeg het voorbije jaar opnieuw met 12 procent, tot 84.498 euro (+9.000 euro).

Bij startende singles was er dan weer een daling met 4 procent: naar 84.633 euro. De eigen inbreng van koppels en singles is dus nagenoeg gelijk.

4. Gemiddelde leeftijd voor aankoop woning stijgt niet meer, ook niet bij singles

De stijging in leeftijd die zich de voorbije jaren doorzette, is in 2013 stopgezet. Terwijl de gemiddelde leeftijd voor de aankoop van een woning in 2007 (net voor de crisis) nog 31 jaar bedroeg, is die de afgelopen jaren fors gestegen.

De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2012 al 35,5 jaar, maar stagneerde in 2013 op 35,3 jaar.

Bij singles is de leeftijdsverschuiving voor de aankoop van een eerste woning nog significanter. Die evolueerde van 35 jaar in 2007 over 37 jaar in 2012, en stagneerde eveneens op 37 jaar in 2013. Bij single doorstromers (die al eerder een woning hadden gekocht) is de gemiddelde leeftijd zelfs gedaald van 45 jaar in 2012 naar 42 jaar in 2013.

5. Crisis leert Belg gezonder te lenen

Ondanks de forse woningprijzen leende de Belg vorig jaar 3,5 procent minder tegenover 2012: 178.400 euro in plaats van 184.918 euro. De totale projectkosten (278.454 euro in 2013 tegenover 278.571 euro in 2012) zijn nochtans nauwelijks gedaald. Terwijl de Belg in 2012 nog 66 procent van de totale projectkosten ontleende, daalde dat aandeel in 2013 naar 64 procent. Die tendens tekent zich nog scherper af als we vergelijken met 2007, de periode voor de crisis. In dat jaar leende de Belg nog 70 procent van de totale projectkosten.

‘Men zou kunnen stellen dat de Belg voorzichtig is, dat de betaalbaarheid alleen nog kan door nog meer vooraf te sparen en dat de grenzen om te kopen en te lenen ondanks de historisch lage rentevoeten voor velen zijn bereikt’, aldus John Romain.

6. Belg onderschat zijn toekomstige lasten

Bij de aankoop van een woning focussen de bankier én de koper zich meestal alleen op de forfaitaire leenlast. ‘Wij advizeren om bij de aankoop van een woning en de budgettering ervan ook rekening te houden met de hogere woonlasten als eigenaar', beklemtoont John Romain. 'Denk maar aan onderhoud, herstellingen, hogere energiekosten, maar ook de meerkost voor kinderen, het eventueel minder gaan werken.’

De zes woontrends in 2013

1. Ondanks de lage rente betaalt de Belg gemiddeld 6,5 procent meer af per maand.

2. De duur van een lening daalt aanzienlijk.

3. De Belg verhoogt zijn eigen inbreng met gemiddeld 6.000 euro.

4. De gemiddeldde leeftijd bij de aankoop van een woning stijgt niet langer.

5. De crisis leert de Belg ‘gezonder' te lenen.

6. De Belg onderschat zijn toekomstige lasten en verplichtingen.

 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud