netto

Een nieuwe woning kopen? Ga niet overhaast te werk!

U wilt uw huis verkopen om elders een betere woning te kopen? Een delicate oefening waarbij heel wat voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. Een overzicht…

(netto) - We gaan uit van een courante situatie waarbij u reeds eigenaar bent. Plots krijgt u gewoon zin in iets nieuws of is er gezinsuitbreiding op komst. De woning die u enkele jaren geleden gekocht hebt, voldoet niet meer en u gaat dus op zoek naar iets anders. Makkelijker gezegd dan gedaan want een nieuwe woning kopen is niet zo eenvoudig. Vooral dan op financieel vlak. Tenzij u beschikt over een dikke portefeuille zodat u niet moet wachten op de verkoop van de bestaande woning om een nieuwe aan te schaffen, is grote voorzichtigheid geboden. "U moet eerst de bestaande woning verkopen alvorens uw zinnen te zetten op een nieuwe", zegt Jean Paul Mignon, notaris in Waals-Brabant. "Ik heb in 2008 te veel drama’s meegemaakt om anders aan te bevelen". Drama’s te wijten aan een overdreven optimisme over de prijs die men van zijn bestaande woning kan krijgen in een marktomgeving die, wat men ook beweert, de laatste maanden een reële terugval kent. Een prijsdaling waar bepaalde tussenpersonen niet altijd rekening mee houden…

Een goede voorbereiding

De eerste stap die u moet nemen wanneer u wilt verhuizen is het juist laten schatten van uw bestaande woning. "Als u de schatting laat uitvoeren door een vastgoedkantoor, sta er dan op dat zij u de meest redelijke prijs meedelen die rekening houdt met de toestand van de markt, zonder dat er valse beloften worden gemaakt." Jean Paul Mignon vervolgt: "Let er eveneens op dat u de expert goed informeert over alle elementen die de prijs ook maar enigszins kunnen beïnvloeden." En stel uiteraard ook orde op zaken op administratief en stedenbouwkundig vlak. Valt het huis niet in een bijzondere categorie? Is de veranda reglementair gebouwd? Is er een energieaudit gebeurd? Er moeten heel wat zaken onderzocht worden voor u kunt overgaan tot een verkoop.

En dan verkopen, maar aan welke prijs?

De volgende stap is uiteraard het te koop stellen van het onroerend goed. "Hierbij moet u rekening houden met de laagste schatting vastgesteld door de expert, wie het ook zij (de notaris, de landmeter-expert of de vastgoedmakelaar)", zegt Jean-Paul Mignon. Bij het opstellen van uw financieel plan om een ander onroerend goed aan te schaffen, moet u zeker van uw stuk zijn en mag u geen ondoordachte financiële risico’s nemen. De notaris merkt op: "De markt is zeer moeilijk in te schatten. Bovendien trekken de verschillende vastgoedsites vaak tegenstrijdige conclusies met betrekking tot de reële toestand van de residentiële markt. Waakzaamheid is dus geboden." In de provincies Brussel en Waals-Brabant die hij goed kent, stelt de notaris alleszins een algemene prijsdaling vast voor alle woningtypes.

Zonder dak boven het hoofd…

Eens het goed verkocht, kan de opbrengst van de verkochte woning dienen voor de aanschaf van een nieuwe woonst. Maar tussen het moment van de verkoop en van de aankoop van het nieuwe verblijf kan er heel wat tijd verlopen, waardoor men bij wijze van spreken geen dak meer boven het hoofd heeft. De Brabantse notaris erkent deze situatie maar vervolgt: "Men vergeet nogal snel dat men in de verkoopsovereenkomst clausules kan inlassen waardoor dat risico vermindert". Zo bestaat de mogelijkheid om een clausule in te lassen waarbij de kopers aan de verkopers het recht verlenen om, na het tekenen van de akte, nog twee tot drie maanden langer in de woning te verblijven. Bovendien wordt de akte zelf pas ongeveer 4 maanden na het ondertekenen van het compromis verleden. Zes tot zeven maanden om te vertrekken zouden toch moeten volstaan, als u zich tenminste goed hebt voorbereid. De notaris raadt ook aan een hypotheekoverdracht van het ene naar het andere goed aan te vragen. Hierdoor bespaart u heel wat kosten tegenover twee afzonderlijke inschrijvingen.

En omgekeerd… ?

Hebt u ondanks alles toch zin om een nieuwe woning te kopen vooraleer de oude te hebben verkocht, dan zal u wellicht uw toevlucht moeten nemen tot een overbruggingskrediet. Dat is een lening die wordt aangegaan om de periode te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe en de verkoop van een oude woning. Maar niet aan eender welke voorwaarden. Eerst en vooral zal de bank trachten te weten te komen hoe en door wie u uw bestaande woning hebt laten schatten. En uiteraard wat het resultaat hiervan is... Bovendien ligt de intrestvoet van een overbruggingskrediet 2 tot 3 procent hoger dan die van een hypothecair krediet. De toegepaste tarieven liggen dus dichtbij die van leningen op afbetaling... Niet goedkoop dus. En dat is niet alles want de bank zal een waarborg eisen: een hypothecair mandaat of het zich verbinden tot een borgstelling zijn zaken die dikwijls gevraagd worden. Het aankopen van een woning alvorens de oude woning te hebben verkocht brengt heel wat risico’s met zich mee. In deze tijden kan men beter koper dan verkoper zijn. De druk ligt op de schouders van de verkopers. Zij kunnen zich op geen enkele wijze indekken tegen de eventueel tegenvallende prijs die ze op het einde van de rit ontvangen...

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect