netto

Handen af van huizen met schulden

Als u een woning verkoopt, zal de notaris nagaan of u schulden hebt bij de bank of bij de fiscus. Hij zal de verkoopopbrengst gebruiken om die schulden terug te betalen. Volstaat de verkoopprijs niet, dan kan de verkoop geblokkeerd worden. Als koper neemt u beter uw voorzorgen, zodat u niet het slachtoffer wordt van de schulden van de verkoper.

(netto) - Een woning kopen of verkopen doet u niet elke dag. Het is een transactie waar veel geld mee gemoeid is en waarbij heel wat formaliteiten vervuld moeten worden. U moet dan ook veel documenten en attesten, zoals een bodemattest en een postinterventiedossier, invullen. Voor al die formaliteiten kan u een beroep doen op uw notaris. Die moet u sowieso inschakelen, want alleen hij of zij kan een notariële verkoopsakte opstellen.

Vooraleer de koper en verkoper die notariële akte bij de notaris kunnen verlijden, zal de notaris heel wat opzoekingswerk moeten doen. Hij zal bijvoorbeeld de identiteit en de burgerlijke stand van de verkoper en de koper moeten controleren. Hij moet ook nagaan of beide partijen handelingsbekwaam zijn.

De notaris zal ook moeten checken of de verkoper schulden heeft. Hij moet controleren hoe het staat met de hypothecaire schuld en of de verkoper schulden heeft bij de fiscus. In de meeste gevallen zal dat niet leiden tot problemen, maar toch verdient dit een woordje uitleg. Want het kan verstrekkende gevolgen hebben, voor de verkoper, maar zeker ook voor de koper.

Hypothecaire schulden

Stel: Karel en Anne hebben 2 jaar geleden een woning gekocht. Omdat zij nog geen spaargeld hadden, hebben ze een hypothecair krediet moeten aangaan voor 125 procent van de waarde van de woning. Nu zijn ze door omstandigheden verplicht om die woning van de hand te doen. En dat op zeer korte termijn. De zeldzame geïnteresseerde die de woning bezoekt, doet een bod dat lager ligt dan het nog uitstaande bedrag van de lening. Karel en Anne zien zich genoodzaakt dat bod te aanvaarden en ze ondertekenen de voorlopige verkoopovereenkomst.

"Als we vaststellen dat de verkoopprijs niet volstaat om de nog uitstaande hypothecaire schuld terug te betalen, dan zullen we de verkoper vragen om het tekort zelf bij te passen", zegt notaris Koen Diegenant. Maar wat als Karel en Anne dat niet kunnen? "Dan zal de notaris de koper en de bank van de verkoper daarover informeren."

De bank die het krediet toestond aan Karel en Anne, heeft dan 2 opties. Ze kan de verkoop toch laten doorgaan, of ze kan de verkoop blokkeren.

Koper getroffen

De fiscus kan ook beslag laten leggen op de woning of - en dit is een zeer sterk wapen van de fiscus - retroactief een hypotheek laten inschrijven op de verkochte woning. Notaris Diegenant: "Dat is vooral vervelend voor de koper van het pand. Want in de meeste gevallen zal hij om het pand te kunnen kopen, een hypothecair krediet moeten aangaan. De bank wil de garantie dat ze als eerste komt. Maar als de fiscus alsnog een hypotheek laat inschrijven op dat pand, dan heeft die hypotheek voorrang op de hypotheek van de bank. Dat stelt de koper in moeilijkheden omdat de bank dan die lening niet zal willen toestaan."

De koper, die in feite buiten de schulden van de verkoper staat, wordt zo getroffen door de schulden van de verkoper, waarmee hij in feite niets te maken heeft. Mocht dit geval zich voordoen, dan kan de koper zijn notaris daarvoor verantwoordelijk stellen. Maar het is duidelijk dat u als koper zo'n scenario beter vermijdt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect