netto

Hoe diep zakken de woningprijzen nog in 2010?

Prijsdaling volgens de enen, prijsstijging volgens de anderen. Afwachten om een huis te kopen of niet? Zelden was de vastgoedmarkt zo moeilijk te analyseren. Een stand van zaken en de vooruitzichten in de vastgoedsector.

(netto) - Inzicht krijgen in de situatie op de vastgoedmarkt is tegenwoordig geen sinecure. Afhankelijk van de bron van de gegevens over de woningmarkt kunnen de conclusies sterk uiteenlopen. Sommige vastgoedexperts menen dat 2009 een prima jaar was, terwijl anderen het jaar in rood afsloten.

“Ik kan begrijpen dat het grote publiek moeite heeft om nog te volgen”, bevestigt Jean-Paul Mignon, notaris in Nijvel en woordvoerder van de federatie van Notarissen. “Maar als we het eens van dichterbij bekijken, blijkt er een breuklijn te lopen tussen de handelaars en de anderen. Wanneer vastgoedmakelaar Trevi een prijsstijging voor het hele jaar bekend maakt, lijkt ons dat een intellectueel loopje met de waarheid te nemen als daar niet aan toegevoegd wordt dat het hier om vraagprijzen gaat. En zoals iedereen weet, gaapt er meestal een kloof tussen die vraagprijs en de werkelijke eindprijs. Volgens onze barometer is het een feit dat de prijzen in 2009 gemiddeld zo’n 8 procent zijn gedaald, maar het had heel wat erger kunnen zijn. In 2009 heeft de markt immers geprofiteerd van enkele belangrijke gunstige factoren.

De factoren die hielpen in 2009...

Maud Delbecque, productmanager bij BNP Paribas Fortis: “De belangrijkste factor is het aanzienlijke financieringsvermogen, dat steun vindt in financieringsvoeten die uiteindelijk positiever uitvielen dan verwacht.” Dat dit financieringsvermogen zo solide is gebleken in 2009, is te danken aan de vlucht naar de kwaliteit van de vastgoedmarkt. Bakstenen worden nog steeds als een relatief veilige belegging beschouwd. Het aanzienlijke spaartegoed van de gezinnen en de repatriëring van fondsen hebben zo een stevige steun geboden aan de markt. Ook de inflatie, die negatief is gebleken voor het hele jaar 2009, was een belangrijke positieve factor voor het vastgoed. “Daarbij mogen we ook de rentevoeten niet vergeten”, vervolgt notaris Mignon. “Begin 2009 stond de rente op 20 jaar vast op 6,8 procent. Aan het einde van het jaar lag die al rond 4 procent. Dat leidde natuurlijk tot een versterking van het financieringsvermogen, wat een instorting van de prijzen in 2009 kon voorkomen”, zegt de notaris. Die boost voor het koopvermogen bleek het gunstigst voor ingrijpende renovaties, maar ook voor de aankoop van vastgoed vanuit beleggingsperspectief. “Het is opvallend hoe de gemiddelde leeftijd van de kredietnemers in 2009 heel wat hoger lag dan het gebruikelijke segment van 26 tot 35 jaar”, besluit Maud Delbecque.

En 2010?

En in 2010? “Ik denk dat we een voortzetting van 2009 moeten verwachten. Aan de ene kant moeten we denken aan een opflakkering van de activiteit, en aan de andere kant moeten we kijken naar prijzen die 10 à 15 procent lager liggen dan eind 2008 afhankelijk van de marktsegmenten. In 2009 was er al een daling van zo’n 8 procent, we hebben het ergste dus wellicht achter de rug”, meent notaris Mignon. “Een verdere aftakeling van de arbeidsmarkt zal de koopkracht van de gezinnen ongetwijfeld nog meer aantasten. De golf van ontslagen die we in januari meemaakten (Opel en de rest), doet me vrezen voor een sterke toename van ‘gedwongen’ verkopen tussen mei en september”, vervolgt Jean-Paul Mignon. Hij wijst ook op de beheersing van belangrijke factoren als de inflatie en de rentevoeten, die dit jaar niet significant zouden toenemen.

Bij BNP Paribas Fortis wordt, net zoals bij andere banken (ING op kop), uitgegaan van voortgezette prijsdalingen in 2010. “Maar misschien niet zo sterk als door ING aangekondigd”, denkt de notaris. Kortom, de markt blijft een kopersmarkt, veeleer dan een verkopersmarkt. Op de websites voor vastgoedverkoop kan je trouwens vaststellen dat kwaliteitseigendommen die voor een redelijke prijs worden aangeboden, niet lang op de markt blijven.” Als de verkoper echter volhardt in zijn mateloze ambities, kan hij wel eens heel lang wachten…”, besluit Jean-Paul Mignon. Daar komt nog bij dat het consumentenvertrouwen van de gezinnen in januari een nieuwe duik heeft genomen volgens de metingen van de nationale bank. Dat zou de consumenten wel eens tot nog grotere voorzichtigheid kunnen aanmanen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect