netto

Is de 'huiskorting' een goed idee?

De Vlaamse regering wil een huiskorting invoeren ter vervanging van het 'klein beschrijf''. Dat staat in de beleidsnota van Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). De huiskorting zou steunen op de verkoopswaarde en het profiel van de koper in plaats van op het KI van de woning.

(netto) – Wie in Vlaanderen een woning koopt, moet daar 10 procent registratierechten op betalen. In bepaalde gevallen hebben de kopers recht op een vermindering en moeten ze maar 5 procent betalen. Dat 'klein beschrijf' is in principe bedoeld voor bescheiden woningen.

Om in aanmerking te komen voor die vermindering op de registratierechten, moet de koper aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden zijn:

 • Als koper mag u geen andere woning bezitten in België, in volle of in blote eigendom, tenzij die woning geërfd is van de ouders of grootouders

 • Het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u en uw partner in gemeenschap bezitten, mag niet hoger zijn dan:

  • 745 euro als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft

  • 845 euro als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft

  • 945 euro als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft

  • 1.045 euro als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft

 • U moet binnen de 3 jaar in het huis wonen (uw domicilie op het adres van de aangekochte woning vestigen) en er dan minstens 3 jaar lang blijven wonen.

Als koper mag u geen andere woning bezitten in België, in volle of in blote eigendom, tenzij die woning geërfd is van de ouders of grootouders

Het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u en uw partner in gemeenschap bezitten, mag niet hoger zijn dan:

 • 745 euro als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft

 • 845 euro als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft

 • 945 euro als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft

 • 1.045 euro als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft

745 euro als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft

845 euro als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft

945 euro als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft

1.045 euro als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft

Bij aankoop van een bouwgrond is geen rechtstreekse vermindering van registratierechten mogelijk. Bij de aankoop ervan betaalt u dus altijd 10 procent registratierechten. Bouwt u nadien op die bouwgrond een 'bescheiden woning (wat zal blijken uit de vaststelling van het kadastraal inkomen van de woning), en zijn de voorwaarden vervuld, dan kan u later 5 procent van de betaalde registratierechten op de grond terugvragen.

KI geen goede graadmeter

Vlaams minister van begroting Philippe Muyters vindt dit KI geen goede waardemeter. Ten eerste is het KI een referentie voor de verhuurwaarde van de woning. "Andere landen hanteren voor het toekennen van dergelijke kortingen eerder de verkoopprijs of de ligging van het goed", merkt de minister op in zijn beleidsnota.

Bovendien is het KI geen realistische waardemeter meer, omdat het is vastgesteld op basis van nettohuurprijzen van het jaar 1975 en niet op de actuele verkoopswaarde. Het gevolg is dat sommige kleine, maar nieuwe en comfortabele woningen wel onder het klein beschrijf vallen, terwijl dat niet het geval is voor grotere maar meer gebrekkige woningen.

Profiel van de koper

Minister Muyters gaat daarom onderzoeken of hij het klein beschrijf kan omvormen tot een huiskorting. Die zou rekening kunnen houden met de verkoopwaarde en de kenmerken zoals oppervlakte, ouderdom en energiezuinigheid. Ook het profiel van de koper zou een bepalende factor kunnen zijn.

Het een en ander staat te lezen in de beleidsnota van Muyters. In zo’n beleidsnota geeft een minister aan hoe hij voor zijn bevoegdheden het regeerakkoord zal realiseren in de loop van de legislatuur. De huidige legislatuur loopt van 2009 tot 2014. De beleidsnota's worden eerst in de commissie en vervolgens in de plenaire vergadering besproken. Normaal worden alle punten uit een beleidsnota ook werkelijk uitgevoerd, al kan er wel wat tijd verstrijken vooraleer ze werkelijk in decreten gegoten zijn. In dit concreet geval moeten we opmerken dat Muyters letterlijk zegt dat 'hij zal laten onderzoeken hoe het klein beschrijf kan worden omgevormd tot een ware huiskorting'. Of en wanneer de huiskorting ook werkelijk het klein beschrijf zal vervangen en welke voorwaarden er concreet aan gekoppeld worden, is nog niet bekend.

Op zoek naar een draagvlak

Minister Muyters vindt alvast dat de geplande hervorming moet leiden tot "een betere verdeling, maar ze mag niet leiden tot een hogere belastingdruk". "Alvorens we een nieuwe basis invoeren, moet een draagvlak gecreëerd worden en zullen de maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk in kaart gebracht worden", zegt Muyters.

Vindt u het een goed idee om het klein beschrijf te vervangen door een huiskorting? Laat het weten via onze poll op de homepage. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect