Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Korfine-huurwaarborg binnenkort ook beperkt tot drie maanden huur

Om het even hoeveel maanden huurwaarborg vragen via een Korfine-waarborgrekening kan niet meer zodra het nieuwe huurdecreet in werking treedt. Stelt iemand zich persoonlijk borg, dan wordt die waarborg eveneens beperkt tot drie maanden huur.
©Photo News

Het voorontwerp van het huurdecreet dat de Vlaamse regering midden juli goedkeurde, legt de populaire Korfine-waarborg aan banden. Die beperking belangt veel verhuurders aan, zeker zij die samenwerken met een makelaar om een nieuwe huurder te vinden. Zowat de helft van de makelaars actief in ons land werkt samen met Korfine. Ook de verhuurdersvereniging Verenigde Eigenaars adviseert zijn 10.000 leden om ermee te werken.

Het aantrekkelijke van een waarborg via een kapitalisatiebon - meestal bij de Kortrijkse verzekeringsmakelaar Korfine, vandaar de naam - lag in het feit dat dat type waarborg tot nu toe niet wettelijk geregeld was. Het was dus mogelijk een extra maand huur als waarborg te vragen. Terwijl het plafond voor een waarborg op een geblokkeerde rekening momenteel op twee maanden ligt, vragen de meeste verhuurders die werken met een Korfine-waarborg drie maanden huur als onderpand.

Het nieuwe huurdecreet sluit dat achterpoortje. Een waarborg gestort in een obligatie of een kapitalisatiebon, bijvoorbeeld bij Korfine, kan perfect, maar wie hem wil gebruiken zal zich ook aan de wettelijke grenzen moeten houden. Omdat het nieuwe huurdecreet die grens zoals bekend zal optrekken van twee naar drie maanden verandert het in de praktijk niet veel, al zal het via de waarborg dus niet langer mogelijk zijn nog een extra maand als huur te vragen.

Op eigen benen

Er is nog een tweede wijziging die tot nu toe onderbelicht bleef in het nieuwe huurdecreet. Ze is van toepassing op de situatie dat de huurder geen som geld als waarborg geeft, maar dat in de plaats een persoon of vennootschap zich borg stelt. Ouders stellen zich bijvoorbeeld soms borg voor hun net afgestudeerde zoon die op eigen benen gaat staan, in plaats van de zoon geld te lenen zodat hij de waarborg kan storten op een geblokkeerde rekening.

Blijkt de zoon zijn huurverplichtingen niet na te komen, dan zal de verhuurder de ouders voortaan voor maximaal drie maanden huur kunnen aanspreken. De verhuurder moet er wel mee akkoord gaan als de huurder die waarborg verkiest. Door de beperking van de borg tot drie maanden huur hoopt de huurdersbond dat die waarborgvorm aan populariteit zal inboeten. Tot nu toe gold die borg voor de hele looptijd van het contract. Bovendien kon de borgsteller het contract niet vervroegd opzeggen.

Voor de volledigheid: aan de OCMW-waarborg wijzigt niets. Die blijft beperkt tot drie maanden huur.

Het voorontwerp van huurdecreet wordt de komende maanden verder besproken. Het streefdoel is dat de nieuwe regels ingaan op 1 september 2018.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud