netto

Maand bedenktijd voor u een huis koopt?

De notarissen pleiten ervoor om bij de aankoop van een woning een bedenktijd in te voeren. Daardoor zou een koper die daar gegronde redenen voor heeft, bijvoorbeeld omdat de veranda illegaal werd bijgebouwd, toch nog kunnen afzien van de aankoop als de compromis al getekend is.

(netto) - De aankoop van een huis is een bijzonder grote stap, zowat de grootste financiële beslissing die een gemiddeld gezin ooit neemt. Er komt heel wat bij kijken. Natuurlijk moet een hypothecair krediet afgesloten worden en de laatste jaren zijn er steeds meer attesten verplicht. Denk maar aan de keuring van de elektriciteit, het energieprestatiecertificaat en binnenkort ook het' as-built'-attest. Allemaal dingen die onderzocht moeten worden, maar dat kan meestal pas na het sluiten van het compromis. In tegenstelling tot wat die benaming doet vermoeden, is met het ondertekenen van het compromis de koop wel definitief gesloten. Koper en verkoper zijn het dan immers eens over de prijs en het voorwerp van de transactie.

Om de koper meer rechtszekerheid te geven, stelt de Notarisfederatie daarom voor om een wettelijke bedenktijd in te voeren van bijvoorbeeld één maand. Zo wordt vermeden dat onaangename verrassingen uitmonden in problemen voor de koper. “De verkoper zal misschien wat langer moeten wachten, maar anderzijds zal hij achteraf niet meer geconfronteerd worden met bezwaren die de koper wil laten gelden. De koper kan tijdens de bedenktijd immers nauwgezet alle aspecten die bij de aankoop komen kijken, afwegen en (laten) onderzoeken”, zegt Bart Van Opstal, voorzitter van de Notarisfederatie.

Opschortende voorwaarden

Nu kan de koper zich ook indekken tegen het niet vastkrijgen van een lening bijvoorbeeld, door opschortende voorwaarden op te nemen in het compromis. "Dat kan, maar dat is toch altijd een discussie tussen koper en verkoper, waardoor het niet vanzelfsprekend is om die opschortende voorwaarden ook opgenomen te krijgen. Door de wettelijke bedenktijd in te voeren, is dit soort discussies tussen koper en verkoper verleden tijd", zegt Bart Van Opstal, voorzitter van de Notarisfederatie.

Het gaat om een voorstel van de Notarisfederatie. Of het ooit ook werkelijkheid wordt, hangt af van het feit of het idee opgepikt zal worden en in de wet wordt opgenomen.

2 andere voorstellen van de Notarisfederatie
  • Ook bescherming gezinswoning voor feitelijk samenwonenden

Trouwen is niet alleen een emotioneel engagement dat een koppel aangaat, het heeft ook heel wat vermogensrechtelijke gevolgen. Een daarvan is dat de langstlevende partner altijd zeker is dat hij in de gezinswoning kan blijven wonen.

Sinds 2007 genieten koppels die wettelijk samenwonen, een soortgelijke bescherming. De langstlevende partner erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Maar in tegenstelling tot gehuwden is dat geen wettelijk beschermd erfrecht. Met een testament kan het worden afgenomen. De ene partner hoeft de andere daarvan zelfs niet op de hoogte te brengen.

Voor koppels die louter feitelijk samenwonen, is er helemaal geen wettelijke bescherming voor de gezinswoning. In de praktijk passen zij daar meestal een mouw aan door bij de aankoop te werken met 'beding van aanwas' of een 'tontine'. Dat is een kanscontract waarbij het eigendomsdeel van de eerst stervende zal aanwassen bij het deel van de langstlevende. Het kanselement zit in het feit dat het niet op voorhand geweten is welke partner eerst zal sterven.

Ook al is het een veelvuldig gebruikte techniek, toch biedt dit beding van aanwas geen volledige rechtszekerheid. Wettelijke erfgenamen zouden zich ertegen kunnen verzetten als zij oordelen dat het beding hun rechten aantast. Daarom heeft de Notarisfederatie een wetsvoorstel ingediend om een wettelijk kader te creëren voor het beding van aanwas dat samenwoners gebruiken voor de gezinswoning.

  • Geen testament meer zonder notaris

Wie vandaag een testament wil opmaken, kan dat perfect op eigen houtje doen. Voor een eigenhandig testament zijn er geen enkele formaliteiten. De boutade luidt niet voor niets dat u zelfs op een bierviltje uw laatste wilsbeschikking kan neerpennen.
Dat gebrek aan formaliteiten heeft echter ook een nadeel. Het kan dubbelzinnig worden opgesteld, waardoor het testament niet uitvoerbaar is. En het risico bestaat dat een kwaadwillig persoon het testament doet verdwijnen op het ogenblik van uw overlijden.

De notarissen stellen daarom voor dat u in de toekomst voor een testament altijd een beroep zou moeten doen op de notaris. U zou het wel nog thuis kunnen schrijven en het deponeren bij uw notaris. Op dat moment kunt u, in aanwezigheid van getuigen, verklaren dat het document wel degelijk uw testament is. De notaris zal de inhoud van het testament bekijken en de ontvangst ervan bevestigen als het testament duidelijk en helder is. Een ontvangstakte wordt opgesteld en ondertekend. De notaris zal het testament kunnen bewaren en garanderen dat de laatste wilsbeschikking van zijn cliënt gerespecteerd zal worden.
Met dit voorstel spreken de notarissen duidelijk voor hun eigen winkel. Maar het gaat in dit stadium enkel nog maar om een voorstel. Tot op heden kunt u dus nog perfect thuis uw testament opmaken. Het is ook al mogelijk om, als u dat wenst, daarvoor eerst inlichtingen in te winnen bij uw notaris en het testament in bewaring te geven bij hem.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect