netto

Minder Belgen kunnen lening niet meer terugbetalen

Het aantal wanbetalers is voor het eerst sinds het crisisjaar 2008 gedaald. ©ANP XTRA

Voor het eerst sinds crisisjaar 2008 is het aantal wanbetalers in België gedaald.

In de Centrale voor Kredieten aan Particulieren stonden eind vorig jaar 541.114 wanbetalingen geregistreerd. Dat zijn er 2,7 procent minder dan het jaar voordien. Volgens de Nationale Bank, die de cijfers bekendmaakt, gaat het om een 'duidelijke kentering'.

De Centrale voor Kredieten registreert sinds 2003 alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België door natuurlijke personen worden afgesloten. Kredietgevers moeten de databank raadplegen vooraleer ze een krediet verlenen. 

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Alles samen kunnen 363.573 Belgen een of meerdere leningen niet meer terugbetalen. Ook daar is een daling merkbaar (-1,9%). Samen hebben zij een achterstand van 3 miljard euro, of 4 procent minder dan vorig jaar.

52.167
woonkrediet
Wie in 2017 zijn woonkrediet niet kon terugbetalen, keek aan tegen een achterstand van gemiddeld 52 167 euro, of twee keer zo veel als in 2008 (25 629 euro).

Gemiddeld is er per contract een betaalachterstand van 5.525 euro (-1,5%). Maar onderling zijn er wel verschillen. Zo neemt het gemiddeld achterstallig bedrag bij leningen en verkopen op afbetaling al een aantal jaren af, terwijl de gemiddelde betaalachterstand inzake hypothecaire leningen blijft toenemen (+0,8% tot 41.694 euro). Wie in 2017 zijn woonkrediet niet kon terugbetalen, keek aan tegen een achterstand van gemiddeld 52 167 euro, of twee keer zo veel als in 2008 (25 629 euro).

Overigens ziet het ernaar uit dat we weer langer lenen voor een woning. De voorbije jaren noteerde de Nationale Bank een duidelijke verkorting van de looptijden. 'Aan deze trend komt in 2017 een abrupt einde. Terwijl in 2016 slechts 28 procent van de hypothecaire kredieten werd afgesloten voor een duur van meer dan 20 jaar, loopt dit in 2017 op tot 37,6 procent. De mediaan looptijd neemt zo op twee jaar tijd met 36 maanden toe, tot 20 jaar.' Volgens de Nationale Bank heeft dat mogelijk te maken met een terugval van het aantal herfinancieringen, die omwille van hun aard meestal een kortere looptijd hebben dan de originele lening.

Het mediaan kredietbedrag voor hypothecaire leningen nam vorig jaar ook opnieuw toe, tot 100.000 euro.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect