Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Sociale woonlening slachtoffer van eigen succes

Wie een woning wil kopen of wil renoveren maar door het beperkte inkomen uit de boot valt voor een bankkrediet, kan aankloppen voor een sociale woonlening. Althans tot voor kort, want het budget voor dit jaar is nu al zo goed als op.
Advertentie
Freya Van den Bossche (sp.a) ©BELGA

Na amper drie maanden is het budget dat dit jaar was uitgetrokken voor sociale woonleningen al bijna opgesoupeerd. Reden is het stijgend aantal aanvragen. Nochtans werd vorig jaar beslist om het budget voor dit jaar op te trekken van 700 naar 814 miljoen euro.

De minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a), wijt de stijging aan de economische crisis en aan het feit dat veel mensen minder makkelijk aan een lening raken bij de banken.

De voorwaarden voor een sociale woonlening zijn een stuk gunstiger dan op de privémarkt. Niet alleen liggen de tarieven lager. Het is ook mogelijk om voor het volle pond te lenen. Bij banken is het zo goed als onmogelijk geworden om nog 100 procent van de waarde van de woning te lenen.

Het gemiddelde ontleende krediet bedroeg vorig jaar 153.000 euro. Volgens cijfers die Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld)  opvroeg, kon de aanvrager van een sociale lening vorig jaar lenen tegen een rentevoet van gemiddeld 1,1 procent. De rentevoet van een Vlaamse woonlening wordt om de vijf jaar herzien. Maar voor leningen die pas vanaf 2014 zijn aangegaan, is  een jaarlijkse verlaging van de rentevoet mogelijk als het aantal personen ten laste ondertussen is gestegen.

In 2013 kenden het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) samen 5.612 sociale leningen toe . Daarvan ging één op de vier naar alleenstaanden zonder kinderen.

Opdat u van de Vlaamse woonlening zou kunnen genieten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe lager uw inkomen en hoe groter uw gezin, hoe voordeliger.

Voorwaarden anno 2014

Als u dit jaar een aanvraag indient, dan mag uw inkomen, als u een allenstaande bent zonder kinderen ten laste, in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel niet meer bedragen dan 37.417 euro. Kernsteden zijn centrumsteden zoals Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk of Leuven. Buiten de centrumsteden en de Vlaamse rand ligt het maximum toegelaten inkomen wat lager. De aankoop van een woning is er doorgaans ook goedkoper. 

Als iemand samenwoont en wel kinderen ten laste heeft, mag het gezamenlijk belastbaar inkomen in een Vlaamse kernstad of in de Vlaamse rand 56.120 euro niet overstijgen. Dat bedrag mag u vermeerderen met 3.737 euro per persoon ten laste.

Het inkomen dat men in aanmerking moet nemen, is het inkomen zoals dat is weergegeven op het laatst gekende aanslagbiljet ( meestal het aanslagbiljet over de inkomsten van 2012).

Afhankelijk van het inkomen, kunnen mensen lenen tegen 1,55 à 3,09 procent. Het maakt niet uit bij welke instantie u leent. De voorwaarden zijn hetzelfde of u nu een krediet aangaat bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of bij het Vlaamse Woningfonds.

Verder mag de kredietnemer, ten laatste bij het ondertekenen van de leningakte, geen andere bouwgrond, kavel of woning hebben.

Ook wordt elke lening aangegaan voor ten hoogste 20 jaar en mag de geschatte verkoopwaarde van de woning niet meer bedragen dan 202.800 euro, een bedrag dat u, vanaf de derde persoon ten laste,  mag vermeerderen met circa 100.000 euro. 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen gaat voortaan ook na of u solvabel bent. Met andere woorden of u de maandelijkse aflossingen wel aankan en dan nog genoeg geld overhoudt om de normale gezinsbehoeften te financieren.

Het onderzoek van de solvabiliteit blijkt geen overbodige luxe. Vorig jaar hadden 1.654 ontleners een betalingsachterstand. Daarvan had bijna éénderde een betalingsachterstal van meer dan drie maanden. Oorzaken zijn jobverlies, hogere ziektekosten en onvoorziene uitgaven.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud