netto

Verlaagde fiscaliteit doet vastgoedschenkingen in Brussel toenemen

©BELGAIMAGE

Net als in Vlaanderen is het aantal schenkingen van onroerende vermogens ook in Brussel fors gestegen. Sinds begin 2016 gelden in Brussel lagere schenkingsrechten.

Sinds 1 januari 2016 heeft het Brussels gewest de fiscaliteit voor schenkingen van onroerende goederen aanzienlijk vereenvoudigd en verlaagd. De begiftigden werden tot twee categorieën herleid: de naasten en alle anderen. De progressieve belastingsschijven werden dan weer herleid tot vier categorieën. Volgens cijfers van de Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat laat het effect daarvan niet op zich wachten.

In 2015 noteerden de notarissen gemiddeld circa 68 onroerende schenkingen per maand. In afwachting van de gunstigere fiscaliteit vanaf januari 2016 werd in november en december logischerwijze een daling opgetekend (respectievelijk 44 en 48 verrichtingen). Maar in januari zagen we al een begin van herstel (74). Dat herstel nam de volgende maanden nog in kracht toe: 128 onroerende schenkingen in februari, 169 in maart en 192 in april.

In feite werd het nieuwe Brussels regime volledig afgestemd op dat van het Vlaams gewest dat op 1 juli 2015 in voege trad. In Vlaanderen werd zes maanden na de invoering van het nieuwe regime een aanzienlijke impact op het aantal transacties vastgesteld. In december 2015 werd een piek van 2.247 onroerende schenkingen opgetekend. Sindsdien schommelden de aantallen maandelijks, maar sinds begin dit jaar is de toestand geleidelijk aan gestabiliseerd rond 1.600 en 1.700 per maand. De eerste maanden van 2015 waren er gemiddeld slechts enkele honderden per maand.

Veel kleinere impact In Wallonië

Ook in het Waals gewest werd de fiscaliteit van onroerende schenkingen verlaagd sinds 1 januari 2016. Maar het systeem blijft er een stuk ingewikkelder (meer schijven en belastingvoeten) en duurder dan in Vlaanderen en Brussel.

In 2015 noteerden de notarissen in Wallonië gemiddeld 327 schenkingen per maand. In april van dat jaar werden 529 verrichtingen opgetekend. Dat is een stijging van 62 procent in vergelijking met het maandelijks gemiddelde in 2015. Dat is weliswaar niet onaanzienlijk, maar toch een pak minder dan de spectaculaire stijgingen elders in het land.

Gegeven is gegeven!

De notarissen en experts op het vlak van vermogensbeheer verheugen zich over die evolutie. De veel te hoge schenkingsrechten uit het verleden (zelfs bij schenkingen in rechte lijn) zetten de mensen vroeger aan om eerst te verkopen en vervolgens het geld te schenken. De schenkingsrechten voor roerende schenkingen liggen immers veel lager (tussen 3 en 7 procent in Brussel en Vlaanderen, en tussen 3,3 en 7,7 procent in Wallonië).

Professionals waarschuwen echter voor overdrijving. Het is belangrijk te beseffen dat een schenking onomkeerbaar is: gegeven is gegeven. Een schenking, zeker van een onroerend goed, moet dus bekeken worden in het kader van een zeer goed doordachte successieplanning. Want een onroerend vermogen is nu eenmaal een sleutelelement (in het behoud) van de levensstandaard bij pensionering.

Wilt u niet te vroeg afstand doen van uw onroerend goed, dan kunt u ook voor minder radicale opties kiezen, zoals een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval kan de schenker het pand blijven bewonen of verhuren. Wanneer de schenker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en verwerft de begiftigde de volle eigendom, zonder dat hij nog iets verschuldigd is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie