Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wanneer is een huurcontract van korte duur interessant?

Standaard loopt een huurcontract negen jaar. Maar een derde van de huurcontracten zijn kortlopende contracten van drie jaar of minder.
Advertentie
De huurmarkt ziet een terugkeer van jonge tweeverdieners. Ze moeten langer sparen om een eigen woning te kunnen kopen en huren daarom, vaak zonder op voorhand te weten hoe lang. ©Caspar Huurdeman
Standaardovereenkomst

Duur

  • Negen jaar. Geldt voor alle contracten waar de termijn niet expliciet korter dan of gelijk is aan drie jaar, of langer dan negen jaar.

Hoe kan de huurder opzeggen?

  • Tijdens de eerste drie jaar: aangetekend, met opzegtermijn van drie maanden en mits vergoeding van respectievelijk drie, twee of een maand huur.
  • Aan het einde van het contract: zonder vergoeding, maar met een opzegtermijn van zes maanden.

Hoe kan verhuurder opzeggen?

  • Tijdens de eerste drie jaar: mits hij een schadevergoeding betaalt die kan oplopen tot negen maanden huur.
  • Gaat de verhuurder of een direct familielid in de woning wonen of voert hij grondige renovatiewerken uit, dan moet hij dat zes maanden op voorhand laten weten.

De woninghuurwet die de private huurmarkt regelt, biedt twee opties voor de huurtermijn. De eerste is de standaardtermijn van negen jaar. Die wordt toegepast op alle contracten waar de huurtermijn niet expliciet op drie jaar of minder wordt vastgelegd of een langere termijn dan negen jaar. Een contract dat geen termijn vermeldt, loopt automatisch negen jaar.

De tweede optie is de zogenaamde huur van korte duur. De overeenkomst - of opeenvolging van overeenkomsten - geldt voor maximaal drie jaar. Een kortlopend contract moet worden verlengd tegen dezelfde voorwaarden (prijs) en kan nooit drie jaar overschrijden. Een contract van twee jaar kan dus maximaal een keer worden verlengd - voor een periode van een jaar. Zegt de huurder of de verhuurder de overeenkomst na drie jaar niet op, dan wordt ze automatisch omgezet in een standaardovereenkomst.

Kennismaking

Uit het Grote Woononderzoek van 2015 in opdracht van de Vlaamse regering blijkt dat een derde van de contracten van korte duur is. De rest loopt over negen jaar of langer. Toch is de gemiddelde huurtermijn sinds 2005 gestegen van zes naar zeven jaar. ‘Meer en meer korte contracten worden omgezet, maar men sluit ook meer standaardovereenkomsten af’, zegt Pieter Decelle, beleidsmedewerker wonen bij CIB Vlaanderen.

Wat doet de huurder en de verhuurder grijpen naar een huurcontract van korte termijn? De huurmarkt ziet een terugkeer van jonge tweeverdieners. Ze moeten langer sparen om een eigen woning te kunnen kopen en huren daarom, vaak zonder op voorhand te weten hoe lang. Ook huurders die geen horizon hebben die verder reikt dan drie jaar verkiezen wellicht een huurcontract van korte duur. Zo vermijden ze de vergoeding van een vervroegde opzeg van een negenjarig contract. De keerzijde is dat ze het contract niet voor afloop kunnen opzeggen, tenzij dat vastgelegd is in het huurcontract.

Verhuurders zijn niet altijd gewonnen voor de kortere contracten omdat ze meer administratie en dus meer kosten met zich meebrengen. Toch zijn ze vaak bereid om een kortlopend contract af te sluiten bij wijze van kennismaking. ‘We zien dat korte contracten vaker worden verlengd’, zegt Decelle. ‘Dat wijst erop dat verhuurder en huurder ze gebruiken om elkaar beter te leren kennen. De kortetermijncontracten doen in zekere zin nu al wat het Vlaamse voorstel voor ‘proefhuren’ beoogt.’

Wat ook meespeelt, is dat het onderste segment van de huurmarkt de jongste jaren aan het groeien is. ‘Dat stemt niet meteen met het ideale huurdersprofiel overeen. Hoe groter de scepsis, hoe makkelijker naar een kortlopend contract wordt gegrepen’, merkt Decelle op.

Overeenkomst van korte duur

Duur

  • Minstens een jaar, maximaal drie jaar.
  • Verlengbaar tot drie jaar.

Hoe opzeggen?

  • Tijdens de looptijd: niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract.
  • Aan het einde van het contract: opzegtermijn van drie maanden.
  • Werd het contract aan het einde niet opgezegd, dan wordt het omgezet in een standaardhuurcontract.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud