Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Aannemers moeten zich verzekeren tegen fouten

Niet alleen architecten maar ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw worden verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Daardoor wordt de consument beter beschermd wanneer een aannemer een fout maakt.
Advertentie
Voor de bouw van een woning zal zowel de aannemer als de architect moeten aantonen dat hij verzekerd is bij fouten. ©David Rozing/Hollandse Hoogte

De federale ministerraad keurde een wetsontwerp goed waardoor architecten, aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector allemaal een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan. Het wetsontwerp is een gezamenlijk initiatief van Kris Peeters, minister van Economie, en Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. De verplichting geldt voor iedereen in de bouw wiens werk onder de regels van tien jaar aansprakelijkheid voor bouwfouten kan vallen en moet ingaan op 1 januari 2018.

Daarmee wordt het oude onderscheid weggewerkt tussen architecten en aannemers, dat reeds in 2007 was vastgesteld door het Grondwettelijk Hof. Architecten waren reeds verplicht zich te verzekeren. 'Bij schadegevallen met een gedeelde verantwoordelijkheid van de architect en de aannemer was het doorgaans de verzekering van de architect die alle kosten in eerste instantie moest betalen. Met dit wetsontwerp wordt het evenwicht tussen aannemer en architect hersteld', zegt Jo Dewez, advocaat bij Dehaese en Dehaese.

Naast het wegwerken van discriminatie, heeft deze wet eveneens tot doel om de bouwmarkt beter te reguleren en zo de consument beter te beschermen door de kans te vergroten dat die een vergoeding krijgt als een fout is gemaakt. 'De verplichte verzekering zal de prijs voor het bouwen van een woning doen stijgen', waarschuwt de Bouwunie. Hoeveel de verzekering zal kosten, is nog niet duidelijk. 'Verschillende verzekeraars zijn dergelijk product momenteel aan het ontwikkelen', aldus het kabinet Peeters.

Woning

'Het is betreurenswaardig dat de verzekering een aantal beperkingen inhoudt', zegt Dewez. 'De verzekering is alleen verplicht voor de bouw van een woning en het renoveren ervan met verplichte tussenkomst van een architect. En alleen hetgeen dat valt onder de tienjarige aansprakelijkheid is verzekerd.' Dat is de stabiliteit en stevigheid van de woning en waterdichtheidsproblemen die deze in het gedrang kunnen brengen. Per schadegeval is een tegemoetkoming voorzien tot maximum 500.000 euro, afhankelijk van de waarde van het gebouw, ook als de waarde van het gebouw hoger is dan 500.000 euro.

Attest

De verzekerden hebben de keuze uit een jaarpolis en een polis per project. Aannemers en overige dienstverleners mogen samen een polis afsluiten voor het geheel van de werken. Voor aannemers of andere actoren die geen polis vinden op de reguliere markt, komt er een Tariferingsbureau, zoals dat nu ook bestaat voor de autoverzekering. Een groot verschil zal evenwel zijn dat het tariferingsbureau niet elke aannemer moet verzekeren. Het Tariferingsbureau zal bijkomende voorwaarden kunnen vastleggen.

De verzekeraars zorgen voor een gestandaardiseerd verzekeringsattest. Dit verzekeringsattest wordt voor de start van de werf overhandigd aan de bouwheer of promotor, en aan de architect. De aannemer bezorgt het attest tevens aan de RSZ. Als er een verkoop plaatsvindt vooraleer de periode van de dekking (10 jaar) is afgelopen, dient de notaris na te kijken dat de verkoper het verzekeringsattest overhandigt aan de koper. Daarnaast wordt voorzien in een controle door de economische en sociale inspectie.

De Bouwunie hamert op het belang van controle. 'De bouwheer-opdrachtgever en de architect zullen effectief moeten controleren of de aannemer een verzekeringsattest kan voorleggen. Een aannemer die wegens talrijke schadegevallen geen verzekering meer kan afsluiten, komt dan niet meer aan de bak.' Voor architectenfederatie NAV is de verzekeringplicht voor aannemers een belangrijke eerste stap, maar gaat die niet ver genoeg. Ze pleit voor een gelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw, met inbegrip van studiebureaus, ingenieurs, landmeters, bim-managers en andere dienstverleners op de werf.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud