Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Appartement aan zee kan beroepskost zijn

Twee arresten van het Hof van Cassatie verduidelijken dat het volstaat dat er een voordeel voor de vennootschap is.
©Â© PEPITE PHOTOGRAPHY - Belgia

Wat kan als beroepskost fiscaal afgetrokken worden en wat niet? Het is een niet aflatende bron van rechtspraak. Recentelijk velde het Hof van Cassatie twee belangrijke arresten over de voorwaarden van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting.

Volgens het Hof van Cassatie volstaat het dat er een economisch voordeel is voor de vennootschap. Dat betekent dat een verband met de economische activiteit niet langer nodig is.
Thierry Lauwers
Fiscaal advocaat

Fiscaal experts van Wolters Kluwer wijzen op het belang van die arresten voor bedrijfsleiders die bijvoorbeeld hun appartement of woning aan de kust in hun vennootschap steken om fiscale redenen. 'In essentie voegt het Hof een bijkomend criterium toe dat duidelijkheid verschaft', zegt Koen Janssens, de auteur van Fiscale Actualiteit bij Wolters Kluwer België. 'Een aankoop moet in het voordeel van de vennootschap zijn.'

Economisch belang

Maar Thierry Lauwers, fiscaal advocaat in een van beide zaken, ziet de arresten eerder als een positieve mijlpaal. 'Zodra er een economisch belang voor de vennootschap is, zijn de gemaakte kosten aftrekbaar. Alleen liberaliteiten die uitsluitend een derde zoals de zaakvoerder bevoordelen, kunnen niet fiscaal in aftrek genomen worden.'

Alles draait om de finaliteitsvoorwaarde. Het uitgangspunt voor de aftrekbaarheid is dat de kosten gemaakt moeten zijn om een belastbaar inkomen te behouden of te verwerven. 'Volgens het Hof van Cassatie volstaat het dat er een economisch voordeel is voor de vennootschap. Dat betekent dat een verband met de economische activiteit niet langer nodig is', zegt Lauwers.

Appartement aan zee

Kan een vennootschap nog een appartement aan de kust kopen voor een bedrijfsleider en dat fiscaal inbrengen? 'Als er voor de vennootschap geen voordeel is, zijn de kosten niet aftrekbaar. Zodra er wel enig economisch belang is, zijn de kosten wel aftrekbaar', legt Lauwers uit. 'Dat is bijvoorbeeld het geval als een arts er patiënten ontvangt. Of ook als een medewerker aan de kust microscopisch onderzoek doet, zelfs al wordt dat appartement in de vakantieperiode als tweede verblijf gebruikt.'

Ook Samuel Vanthienen, fiscaal advocaat bij Laga, gelooft dat in de praktijk vaak geargumenteerd kan worden dat er wel een voordeel voor de vennootschap is. 'Er moet bekeken worden of er al dan niet een economisch belang is voor de vennootschap. Zo kan het appartement een vergoeding zijn voor de prestaties van de bedrijfsleider. De arresten zijn geen eindpunt in de discussie over aftrekbaarheid.'

Vruchtgebruik

In een van de arresten ging het over een vruchtgebruikconstructie in een managementvennootschap. Die had het vruchtgebruik en bracht dat fiscaal in als gemaakte kosten. Maar omdat de vennootschap er zelfs na 20 jaar niets aan zou overhouden, werd de aftrekbaarheid verworpen.

'In dat extreme geval kunnen de kosten niet afgetrokken worden, maar in de praktijk is de aftrekmogelijkheid er vaak wel. Dat kan bijvoorbeeld als door het vruchtgebruik minder huur betaald moet worden', legt Lauwers uit. 'Het arrest maakt het nu wel duidelijker dan vroeger dat er minstens de mogelijkheid van winstgevendheid moet zijn', zegt Vanthienen.

1.500
Vruchtgebruik
Jaarlijks worden ongeveer 1.500 nieuwe vruchtgebruiken afgesloten waarbij een vennootschap de vruchtgebruiker is en de naakte eigenaar een natuurlijk persoon.

Dergelijke vruchtgebruikconstructies zijn gangbaar. Volgens de federale overheidsdienst Financiën worden jaarlijks naar schatting ongeveer 1.500 nieuwe vruchtgebruiken afgesloten waarbij een vennootschap vruchtgebruiker is en de blote eigenaar een natuurlijk persoon.

'Maar dat wijst niet noodzakelijk op misbruiken', zegt woordvoerder Francis Adyns. 'Appartementen of ander vastgoed die vennootschappen als beroepskosten inbrengen, zijn niet noodzakelijk problematisch. Ze kunnen voor de uitoefening van het beroep worden gebruikt. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit voert controles uit op mogelijke misbruiken, maar in veel gevallen maakt de controle deel uit van een ruimere controle zodat niet eenduidig kan bepaald worden of mogelijke discussies daarop betrekking hebben.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud