Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Appartement kust niet rendabeler dan elders

De prijsstijging van een appartement aan de kust tijdens de voorbije 30 jaar ligt nagenoeg even hoog als de prijsstijging van een appartement in het binnenland. Dat blijkt uit een studie van de redactie.
©Photo News

De redactie vergeleek in het kader van de Vastgoedgids de evolutie van de prijzen van appartementen in ons land sinds 1983. En wat blijkt? De mythe van de ongenaakbare investering van een appartement aan zee klopt niet.

Op zich was de aankoop van een appartement aan de kust een zeer goede investering. De prijzen aan de kust zijn sinds 1983 verzesvoudigd, goed voor een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 6,2 procent per jaar. Knokke-Heist is met 6,9 procent een uitschieter, mede dankzij het teruggekeerd kapitaal na de grote fiscale regularisatie van 2004. Exclusief die gemeente bedraagt de jaarlijkse prijsstijging van appartementen aan de kust 6 procent. Opvallend genoeg is dat slechts een fractie hoger dan de gemiddelde prijsstijging van appartementen op de hele Belgische markt (+5,9 procent).

Kosten

Het rendement van een appartement aan zee als tweede verblijf wordt minder mooi als men ook de oplopende kosten in rekening brengt. Om uit de kosten te geraken, moet men zijn tweede verblijf vier maanden kunnen verhuren, is de vuistregel. De meeste eigenaars aan de kust, zelfs als ze daar interesse voor hebben, slagen daar niet in.

De prijsstijgingen van appartementen aan de kust bleven de voorbije 30 jaar ook onder die van Belgische aandelen. Belgische aandelen werden, exclusief dividenden, gemiddeld 7,1 procent per jaar duurder. Inclusief dividenden is dat 10,3 procent.

Lees morgen meer in De Tijd

Za­ter­dag 30/08, gra­tis bij De Tijd: de Vast­goed­gids van Netto

Alle prij­zen van villa’s, hui­zen, ap­par­te­men­ten & bouw­gron­den in alle 589 Bel­gi­sche ge­meen­ten.

En ver­der: In­ves­teer in een twee­de ver­blijf:

  • Va­kan­tie­huis in Frank­rijk, Span­je en Italië: Alle kos­ten, tak­sen en las­ten in kaart ge­bracht.
  • Waar vindt u nog een be­taal­ba­re ‘se­cond place’?
  • Le­zers ge­tui­gen: ‘Wij koch­ten een plek­je in het pa­ra­dijs’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud