netto

België riskeert Europese boete voor belasting buitenlandse woning

Voor woningen in een ander EU-land neemt de fiscus de reële huurwaarde als maatstaf. ©shutterstock

De Europese Commissie zwaait met een miljoenenboete en een dwangsom per dag dat ons land zijn belasting op huurinkomsten niet herziet.

De Europese Commissie sleept België voor de rechter omdat het zich niet houdt aan de Europese regels over de belasting op huurinkomsten. De Belgische fiscus mag huurinkomsten in het binnen- en buitenland niet verschillend belasten.

Dat stelde het Europees Hof van Justitie reeds vast in april 2018 na een eerdere procedure. Omdat België zijn wetgeving nog steeds niet heeft aangepast, start de Commissie nu een nieuwe procedure waarbij het vraagt om een boete van 2 miljoen euro en een dagelijkse dwangsom van 22.000 euro per dag dat ons land zich niet schikt naar het arrest.

De Europese rechters hekelden dat de Belgische fiscus onroerende inkomsten van een Belgische woning anders taxeert dan die van een buitenlandse. Woningen in België worden belast op basis van het kadastraal inkomen (ki), dat de geschatte huurwaarde geeft.

Voor woningen in een ander EU-land neemt de fiscus de reële huurwaarde als maatstaf. Dat stuit veel eigenaars van tweede verblijven tegen de borst, omdat de werkelijke huurwaarde vaak veel hoger ligt dan het ki.

Twee mogelijkheden

De regering heeft twee mogelijkheden om het probleem op te lossen. Ofwel worden alle woningen - in binnen- en buitenland - belast op basis van het ki. Maar dan doemen praktische bezwaren op. Veel landen kennen geen ki of hun systemen zijn niet vergelijkbaar met de Belgische.

Een andere mogelijkheid is woningen in België op basis van de reële huurwaarde te belasten. Maar dat ligt politiek gevoelig. Het zou betekenen dat veel eigenaars plots meer belastingen moeten betalen voor hun woning. Verhuurders dreigen in dat scenario de huurprijzen te verhogen.

Lang aarzelen

De regering-Michel boog zich vorige zomer nog over het dossier van de binnen- en buitenlandse huurinkomsten, maar vond toen geen uitweg. Een voorstel dat het toen niet haalde, was om de buitenlandse huurinkomsten via een coëfficiënt om te zetten in een kadastraal inkomen.

Eigenaars zouden daarmee hun reële inkomsten kunnen aangeven, maar door de omzetting niet zwaarder belast worden. Dat voorstel werd in de wandelgangen 'kafkaiaans' genoemd. 

De Belgische politiek aarzelt al lang om de vastgoedtaksen te hervormen, hoewel velen erkennen dat die achterhaald zijn. Het kadastraal inkomen, dat dient om huurinkomsten te belasten maar ook als basis voor de onroerende voorheffing, is voor het laatst geactualiseerd in de jaren 70.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect